Afvalkalender gemeente Elburg

Afvalkalender gemeente Elburg bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Elburg? Op de afvalkalender van gemeente Elburg vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Elburg. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Elburg wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Elburg de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Elburg.
Afvalkalender gemeente Elburg

Afvalkalender Elburg

Afvalkalender gemeente Elburg bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Elburg kunt vinden? De gemeente Elburg ligt in de provincie Gelderland en heeft 23,746 inwoners. De afvalkalender in gemeente Elburg wordt verzorgd door ACONOV. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Elburg.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Elburg aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Elburg (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Elburg.

Over afval in de gemeente Elburg

In de gemeente Elburg wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 23,746 inwoners in de gemeente Elburg bieden jaarlijks ongeveer 460 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 157 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 54 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Elburg jaarlijks per persoon 15 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Elburg. Daarvan biedt iedere persoon 0 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 0 kilo grof huishoudelijk afval en 223 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Elburg gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Elburg

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Elburg bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Elburg vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Elburg

In de gemeente Elburg betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Elburg betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Elburg is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €176.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €264.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Elburg: €240.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Elburg wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Elburg.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Elburg.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Elburg

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Elburg.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 157
Papier 54
Glas 15
PMD 0
Grof huishoudelijk Restafval 0
Fijn huishoudelijk Restafval 223

Afvalwijzer gemeente Elburg

Afvalwijzer Elburg bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Elburg jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 460 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 23,746 inwoners van de gemeente Elburg, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Elburg

Elburg is een niet-diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Elburg

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Elburg brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Elburg op onderstaand adres:
  • Milieupark Elburg, Haatlandhaven 16, 8263 AS Kampen

Ondergrondse container vol, kliko vol of container niet geleegd?

Is jouw kliko niet geleegd? De gemeente of afvalverwerker binnen jouw gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van het huishoudelijk afval. Denk hierbij aan restafval, papier en GFT-afval. Op de afvalkalender van jouw gemeente vind je informatie over het aanbieden van afval. Doe dit op de juiste momenten en op de daarvoor bestemde plaatsen. Is jouw container toch niet geleegd? Neem dan telefonisch contact op met jouw gemeente. Zij kunnen dan alsnog het afval ophalen. Mocht het zo zijn dat je er niet (lang) mee wilt blijven zitten kun je ervoor kiezen om het afval zelf af te storten. Er zijn hiervoor diverse mogelijkheden. Bij veel supermarkten/ winkelcentra is het mogelijk om afval af te storten. Ook is er altijd wel een milieustraat bij jou in de buurt voor het afstorten van huishoudelijk afval. 

Papieren afvalkalender gemeente Elburg

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Elburg printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van ACONOV.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Elburg printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Elburg

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Elburg

Hoe zit het met de afvalkalender en de feestdagen? De openingstijden en sluitingstijden van een milieustraat kunnen per gemeente verschillen. In het algemeen zijn de milieustraten gesloten en wordt het afval niet opgehaald op nationale feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag etc. Wordt het afval opgehaald op eerste kerstdag of tweede kerstdag? Ook de Kerstdagen vallen onder nationale feestdagen. Hierdoor kan het voorkomen dat op deze dagen het afval niet wordt opgehaald. Voor een compleet en actueel overzicht van de afval ophaaldagen kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Op de website van jouw gemeente of van het afvalverwerkingsbedrijf vind je deze actuele informatie. Zo voorkom je dat je voor een gesloten deur staat en onnodig heen en weer moet rijden.

Oud papier in Elburg

Het apart inzamelen van oud papier is heel belangrijk. Omdat dit papier eenvoudig gerecycled kan worden en hier weer nieuwe producten van gemaakt kunnen. Oud papier wordt verwerkt door een speciale afvalverwerker. Zij maken “pulp” van oud papier en karton. Van dit pulp worden vervolgens weer nieuwe producten gemaakt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tissues en verpakkingsmateriaal voor alledaagse producten. Hierom wordt het apart inzamelen van oud papier steeds belangrijker. Jij kunt hieraan jouw steentje bijdragen. Door het apart te houden van papier en dit op de juiste plaatsen in televeren. Op de site van jouw gemeente of afvalverwerker kun je de dichtstbijzijnde papiercontainer vinden.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Elburg in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Elburg:
  • In de gemeente Elburg wordt de afvalkalender verzorgd door ACONOV.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 460 kilo huisvuil ingezameld door de 23,746 inwoners in Elburg.
  • In de gemeente Elburg wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Elburg zijn €240,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Elburg gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Elburg?

De afvalkalender van de gemeente Elburg vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Elburg?

Als je container in de gemeente Elburg niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Elburg of met de afvalverwerker: ACONOV

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Elburg kun je dan contact opnemen met de gemeente Elburg. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (ACONOV) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Elburg?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Elburg een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Elburg als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Elburg?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Elburg: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Elburg. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *