Afvalkalender gemeente Emmen

Afvalkalender gemeente Emmen bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Emmen? Op de afvalkalender van gemeente Emmen vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Emmen. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Emmen wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Emmen de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Emmen.
Afvalkalender gemeente Emmen

Afvalkalender Emmen

Afvalkalender gemeente Emmen bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Emmen kunt vinden? De gemeente Emmen ligt in de provincie Drenthe en heeft 107,902 inwoners. De afvalkalender in gemeente Emmen wordt verzorgd door Area afval. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Emmen.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Emmen aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Emmen (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Emmen.

Over afval in de gemeente Emmen

In de gemeente Emmen wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 107,902 inwoners in de gemeente Emmen bieden jaarlijks ongeveer 581 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 153 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 55 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Emmen jaarlijks per persoon 17 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Emmen. Daarvan biedt iedere persoon 29 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 19 kilo grof huishoudelijk afval en 178 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Emmen gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Emmen

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Emmen bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Emmen vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Emmen

In de gemeente Emmen betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Emmen betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Emmen is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €258.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €332.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Emmen: €306.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Emmen wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Emmen.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Emmen.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Emmen

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Emmen.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 153
Papier 55
Glas 17
PMD 29
Grof huishoudelijk Restafval 19
Fijn huishoudelijk Restafval 178

Afvalwijzer gemeente Emmen

Afvalwijzer Emmen bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Emmen jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 581 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 107,902 inwoners van de gemeente Emmen, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Emmen

Emmen is een diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Emmen

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Emmen brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Emmen op onderstaand adres:
  • De Milieustraat Emmen, Columbusstraat, 7825 VR Emmen

Container niet geleegd of extra laten legen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Emmen

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Emmen printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Area afval.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Emmen printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Emmen

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Emmen

Hoe zit het met de afvalkalender en de feestdagen? De openingstijden en sluitingstijden van een milieustraat kunnen per gemeente verschillen. In het algemeen zijn de milieustraten gesloten en wordt het afval niet opgehaald op nationale feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag etc. Wordt het afval opgehaald op eerste kerstdag of tweede kerstdag? Ook de Kerstdagen vallen onder nationale feestdagen. Hierdoor kan het voorkomen dat op deze dagen het afval niet wordt opgehaald. Voor een compleet en actueel overzicht van de afval ophaaldagen kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Op de website van jouw gemeente of van het afvalverwerkingsbedrijf vind je deze actuele informatie. Zo voorkom je dat je voor een gesloten deur staat en onnodig heen en weer moet rijden.

Oud papier in Emmen

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Drenthe

Als inwoner van de provincie Drenthe heb je voornamelijk met jouw lokale gemeente te maken als het gaat om afvalverwerking. Binnen de provincie worden er diverse taken uitgevoerd rondom afval. Er wordt beleid gemaakt en afspraken grotere bedrijven zoals afvalverwerkers. Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor het milieubehoud. Het afval wat niet kan worden gescheiden, verbrand of gerecycled wordt afgestort op een stortplaats. Daarnaast zijn er diverse initiatieven om de inwoners te motiveren en te informeren over afvalreductie. Er worden zelfs binnen de gemeenten afvalcoaches ingezet om inwoners bewuster te maken rondom afvalproductie. Verder hanteren sommige gemeente een systeem waarbij je minder betaalt als je minder afval produceert. Dit systeem wordt DIFTAR genoemd. Benieuwd of jouw gemeente gebruik maakt van dit systeem lees dan verder. 

Afvalkalender Emmen in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Emmen:
  • In de gemeente Emmen wordt de afvalkalender verzorgd door Area afval.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 581 kilo huisvuil ingezameld door de 107,902 inwoners in Emmen.
  • In de gemeente Emmen wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Emmen zijn €306,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Emmen gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Emmen?

De afvalkalender van de gemeente Emmen vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Emmen?

Als je container in de gemeente Emmen niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Emmen of met de afvalverwerker: Area afval

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Emmen kun je dan contact opnemen met de gemeente Emmen. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Area afval) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Emmen?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Emmen een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Emmen als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Emmen?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Emmen: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Emmen. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *