Afvalkalender gemeente Epe

Afvalkalender gemeente Epe bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Epe? Op de afvalkalender van gemeente Epe vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Epe. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Epe wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Epe de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Epe.
Afvalkalender gemeente Epe

Afvalkalender Epe

Afvalkalender gemeente Epe bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Epe kunt vinden? De gemeente Epe ligt in de provincie Gelderland en heeft 33,246 inwoners. De afvalkalender in gemeente Epe wordt verzorgd door Circulus-Berkel. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Epe.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Epe aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Epe (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Epe.

Over afval in de gemeente Epe

In de gemeente Epe wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 33,246 inwoners in de gemeente Epe bieden jaarlijks ongeveer 558 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 122 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 58 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Epe jaarlijks per persoon 25 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Epe. Daarvan biedt iedere persoon 32.5 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 13 kilo grof huishoudelijk afval en 177 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Epe gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Epe

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Epe bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Epe vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Epe

In de gemeente Epe betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Epe betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Epe is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €242.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €317.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Epe: €294.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Epe wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Epe.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Epe.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Epe

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Epe.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 122
Papier 58
Glas 25
PMD 32.5
Grof huishoudelijk Restafval 13
Fijn huishoudelijk Restafval 177

Afvalwijzer gemeente Epe

Afvalwijzer Epe bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Epe jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 558 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 33,246 inwoners van de gemeente Epe, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Epe

Epe is een diftar gemeente. Het scheiden van afval is heel belangrijk. Veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled en al het afval dat vervolgens overblijft wordt gezien als restafval. Een bekend voorbeeld van het recyclen van afval is het GFT-afval. Hiervan wordt compost gemaakt wat goed voor een vruchtbare grond en de biodiversiteit. Zo zijn er een tal van voorbeelden van afval wat kan worden gebruikt voor een tweede leven. Uiteindelijk hou je restafval over waarmee niets wordt gedaan. Voor dit restafval betaal je in veel gemeenten een hogere prijs. Ook voor je eigen portemonnee is het dus belangrijk om je afval goed te scheiden. Wil jij ook jouw afval beter scheiden? Je kunt al een verschil maken door bijvoorbeeld biologisch afbreekbare afvalzakken te gebruiken voor het GFT-afval.

Milieustraat gemeente Epe

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Epe brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Epe op onderstaand adres:
  • Circulus-Berkel Recycleplein Vaassen, Talhoutweg 26, 8171 MB Vaassen

Volle kliko en extra laten legen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Epe

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Epe printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Circulus-Berkel.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Epe printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Epe

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Epe

Hoe zit het met de afvalkalender en de feestdagen? De openingstijden en sluitingstijden van een milieustraat kunnen per gemeente verschillen. In het algemeen zijn de milieustraten gesloten en wordt het afval niet opgehaald op nationale feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag etc. Wordt het afval opgehaald op eerste kerstdag of tweede kerstdag? Ook de Kerstdagen vallen onder nationale feestdagen. Hierdoor kan het voorkomen dat op deze dagen het afval niet wordt opgehaald. Voor een compleet en actueel overzicht van de afval ophaaldagen kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Op de website van jouw gemeente of van het afvalverwerkingsbedrijf vind je deze actuele informatie. Zo voorkom je dat je voor een gesloten deur staat en onnodig heen en weer moet rijden.

Oud papier in Epe

Oud papier kun je inleveren bij een speciale oud-papiercontainer of bij de milieustraat van jouw gemeente. Vaak zijn er enkele instructies aan verbonden. Zo kun je het beste ervoor kiezen om het papier kleiner te maken zodat het beter past in de ondergrondse container. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden bij veel supermarkten om jouw oud papier in te leveren. In sommige gemeenten wordt er jaarlijks op enkele dagen het oud papier opgehaald. Dit kun je dan op de aangegeven plaatsen aan de straat zetten. Verstandig is het om het papier even te binden met een afbreekbaar touw zodat jouw afval niet rondslingerd in de natuur. Waar de oud-papier containers staan kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Epe in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Epe:
  • In de gemeente Epe wordt de afvalkalender verzorgd door Circulus-Berkel.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 558 kilo huisvuil ingezameld door de 33,246 inwoners in Epe.
  • In de gemeente Epe wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Epe zijn €294,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Epe gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Epe?

De afvalkalender van de gemeente Epe vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Epe?

Als je container in de gemeente Epe niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Epe of met de afvalverwerker: Circulus-Berkel

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Epe kun je dan contact opnemen met de gemeente Epe. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Circulus-Berkel) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Epe?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Epe een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Epe als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Epe?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Epe: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Epe. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *