Afvalkalender gemeente Goes

Afvalkalender gemeente Goes bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Goes? Op de afvalkalender van gemeente Goes vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Goes. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Goes wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Goes de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Goes.
Afvalkalender gemeente Goes

Afvalkalender Goes

Afvalkalender gemeente Goes bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Goes kunt vinden? De gemeente Goes ligt in de provincie Zeeland en heeft 38,998 inwoners. De afvalkalender in gemeente Goes wordt verzorgd door ZRD. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Goes.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Goes aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Goes (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Goes.

Over afval in de gemeente Goes

In de gemeente Goes wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 38,998 inwoners in de gemeente Goes bieden jaarlijks ongeveer 668 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 92 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 67 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Goes jaarlijks per persoon 23 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Goes. Daarvan biedt iedere persoon 11.4 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 46 kilo grof huishoudelijk afval en 191 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Goes gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Goes

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Goes bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Goes vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Goes

In de gemeente Goes betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Goes betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Goes is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €164.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €264.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Goes: €224.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Goes wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Goes.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Goes.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Goes

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Goes.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 92
Papier 67
Glas 23
PMD 11.4
Grof huishoudelijk Restafval 46
Fijn huishoudelijk Restafval 191

Afvalwijzer gemeente Goes

Afvalwijzer Goes bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Goes jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 668 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 38,998 inwoners van de gemeente Goes, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Goes

Goes is een diftar gemeente. Het scheiden van afval is heel belangrijk. Veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled en al het afval dat vervolgens overblijft wordt gezien als restafval. Een bekend voorbeeld van het recyclen van afval is het GFT-afval. Hiervan wordt compost gemaakt wat goed voor een vruchtbare grond en de biodiversiteit. Zo zijn er een tal van voorbeelden van afval wat kan worden gebruikt voor een tweede leven. Uiteindelijk hou je restafval over waarmee niets wordt gedaan. Voor dit restafval betaal je in veel gemeenten een hogere prijs. Ook voor je eigen portemonnee is het dus belangrijk om je afval goed te scheiden. Wil jij ook jouw afval beter scheiden? Je kunt al een verschil maken door bijvoorbeeld biologisch afbreekbare afvalzakken te gebruiken voor het GFT-afval.

Milieustraat gemeente Goes

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Goes brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Goes op onderstaand adres:
  • ZRD Milieustraat Goes, Geldeloozepad 3, 4463 AJ Goes

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Goes

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Goes printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van ZRD.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Goes printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Goes

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Goes

Hoe zit het met de afvalkalender en de feestdagen? De openingstijden en sluitingstijden van een milieustraat kunnen per gemeente verschillen. In het algemeen zijn de milieustraten gesloten en wordt het afval niet opgehaald op nationale feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag etc. Wordt het afval opgehaald op eerste kerstdag of tweede kerstdag? Ook de Kerstdagen vallen onder nationale feestdagen. Hierdoor kan het voorkomen dat op deze dagen het afval niet wordt opgehaald. Voor een compleet en actueel overzicht van de afval ophaaldagen kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Op de website van jouw gemeente of van het afvalverwerkingsbedrijf vind je deze actuele informatie. Zo voorkom je dat je voor een gesloten deur staat en onnodig heen en weer moet rijden.

Oud papier in Goes

Wanneer wordt het papier opgehaald en waar kun je oud papier laten? Veel gemeenten maken gebruik van speciale papierbakken. Deze bakken voor oud papier vind je vaak in de buurt van winkelcentra, scholen en op pleinen. In sommige gemeenten wordt er aan het begin van het kalenderjaar een afvalkalender uitgegeven. Hierin staat aangegeven op welke dagen per jaar jij het oud papier aan de weg kunt zetten. Zorg er wel voor dat het een stevig gebonden pakketje is zodat het papier niet rondslingerd. Met het scheiden van oud papier draag jij bij aan een duurzame circulaire economie. Van het oud papier worden nieuwe producten gemaakt. Benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw gemeente? Bekijk de website van jouw gemeente om te zien waar jij jouw oud papier kunt laten.

Afvalbeleid in de provincie Zeeland

De provincie Zeeland heeft het scheiden van afval hoog in het vaandel staan. Binnen de provincie zijn er meerdere initiatieven opgezet om het scheiden van afval te bevorderen. Een van de meest interessante initiatieven is het inzetten van een systeem van bron- en gft-scheiding. Hierbij wordt het huishoudelijk afval gescheiden in diverse categorieën. Hierbij kun je denken aan restafval, papier, plastic, metalen, GFT en PMD afval. Na het scheiden van dit afval worden deze op een duurzame manier verwekt of gerecycled. Er worden vanuit de provincie diverse educatieve programma’s opgesteld om de inwoners te informeren. Over het algemeen is er in Zeeland een groeiende focus op duurzame afvalverwerking en afvalreductie. Dit wordt bereikt door middel van innovatie, educatie en samenwerking tussen gemeenten, bedrijven en inwoners. Door het scheiden van afval, kan er meer afval worden gerecycled en kan er een bijdrage worden geleverd aan een duurzamere toekomst. 

Afvalkalender Goes in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Goes:
  • In de gemeente Goes wordt de afvalkalender verzorgd door ZRD.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 668 kilo huisvuil ingezameld door de 38,998 inwoners in Goes.
  • In de gemeente Goes wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Goes zijn €224,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Goes gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Goes?

De afvalkalender van de gemeente Goes vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Goes?

Als je container in de gemeente Goes niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Goes of met de afvalverwerker: ZRD

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Goes kun je dan contact opnemen met de gemeente Goes. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (ZRD) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Goes?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Goes een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Goes als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Goes?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Goes: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Goes. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

3 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Goes”

 1. Mijn kliko restafval is maandag 30 okt. niet geleegd. Van de buren wel.
  Is er een reden?
  Adres
  ADRES
  POSTCODE

  Mvg Jaap van ’t Veer

  1. Beste Jaap van ’t Veer,

   Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een Kliko niet geleegd is.
   Veel voorkomende redenen zijn:
   – De Kliko zat te vol/was te zwaar.
   – De Kliko stond niet op de juiste plaats.
   – Er zitten dingen in de Kliko die hier niet in horen.

   Soms wordt er ook een briefje aan de Kliko gehangen met de reden waarom de Kliko niet geleegd is. Je kunt dit het beste bij de gemeente of het afvalverwerkingsbedrijf van de Gemeente Goes navragen.

   De link van de gemeente Goes vind je hier.

   Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

 2. hoi
  onze GFT container is beschadigd ,er zit een scheur aan de achterkant
  ons adres is heulblok 1a goes
  wat moet ik doen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *