Afvalkalender gemeente Halderberge

Afvalkalender gemeente Halderberge bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2023 van de gemeente Halderberge? Op de afvalkalender van gemeente Halderberge vind je de actuele afval ophaaldagen. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Halderberge wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Halderberge de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Halderberge.
Afvalkalender gemeente Halderberge

Afvalkalender Halderberge

Afvalkalender gemeente Halderberge bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Halderberge kunt vinden? De gemeente Halderberge ligt in de provincie Noord-Brabant en heeft 30,771 inwoners. De afvalkalender in gemeente Halderberge wordt verzorgd door Saver. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Halderberge.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Halderberge aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Halderberge (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Halderberge.

Over afval in de gemeente Halderberge

In de gemeente Halderberge wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 30,771 inwoners in de gemeente Halderberge bieden jaarlijks ongeveer 691 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 136 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 63 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Halderberge jaarlijks per persoon 23 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Halderberge. Daarvan biedt iedere persoon 21.8 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 41 kilo grof huishoudelijk afval en 149 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Halderberge gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2023 Halderberge

Wil je de afvalkalender 2023 van de gemeente Halderberge bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Halderberge vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2023 gemeente Halderberge

In de gemeente Halderberge betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Halderberge betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2023 in de gemeente Halderberge is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €217.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €288.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Halderberge: €268.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Halderberge wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Halderberge.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Halderberge.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Halderberge

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Halderberge.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 136
Papier 63
Glas 23
PMD 21.8
Grof huishoudelijk Restafval 41
Fijn huishoudelijk Restafval 149

Afvalwijzer gemeente Halderberge

Afvalwijzer Halderberge bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Halderberge jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 691 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 30,771 inwoners van de gemeente Halderberge, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Halderberge

Halderberge is een diftar gemeente. Het scheiden van afval is heel belangrijk. Veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled en al het afval dat vervolgens overblijft wordt gezien als restafval. Een bekend voorbeeld van het recyclen van afval is het GFT-afval. Hiervan wordt compost gemaakt wat goed voor een vruchtbare grond en de biodiversiteit. Zo zijn er een tal van voorbeelden van afval wat kan worden gebruikt voor een tweede leven. Uiteindelijk hou je restafval over waarmee niets wordt gedaan. Voor dit restafval betaal je in veel gemeenten een hogere prijs. Ook voor je eigen portemonnee is het dus belangrijk om je afval goed te scheiden. Wil jij ook jouw afval beter scheiden? Je kunt al een verschil maken door bijvoorbeeld biologisch afbreekbare afvalzakken te gebruiken voor het GFT-afval.

Milieustraat gemeente Halderberge

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Halderberge brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Halderberge op onderstaand adres:
  • Milieustraat Grondstoffencentrum Saver Halderberge, Wortelsteeke, 4751 AA Oud Gastel

Container niet geleegd of extra laten legen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Halderberge

Ben jij opzoek naar de papieren afvalkalender van jouw gemeente? Het uitbrengen van een papieren afvalkalender is al jarenlang niet meer de standaard. Voor veel mensen is dit een groot gemis. De papieren afvalkalender heeft namelijk veel voordelen. Zo is het eenvoudig te raadplegen en gemakkelijk in gebruik. Ook heeft niet iedereen toegang tot internet of een smartphone. Het geeft een goed overzicht op welke dagen het afval wordt opgehaald. Daarnaast staat er ook informatie beschreven over de afwijkende ophaaldagen en informatie over de milieustraat bij jou in de buurt. Ben jij benieuwd of jouw gemeente een papieren afvalkalender beschikbaar heeft? Neem dan contact op met jouw gemeente of afvalverwerker. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt.

Grofvuil gemeente Halderberge

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Halderberge

Hoe zit het met de afvalkalender en de feestdagen? De openingstijden en sluitingstijden van een milieustraat kunnen per gemeente verschillen. In het algemeen zijn de milieustraten gesloten en wordt het afval niet opgehaald op nationale feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag etc. Wordt het afval opgehaald op eerste kerstdag of tweede kerstdag? Ook de Kerstdagen vallen onder nationale feestdagen. Hierdoor kan het voorkomen dat op deze dagen het afval niet wordt opgehaald. Voor een compleet en actueel overzicht van de afval ophaaldagen kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Op de website van jouw gemeente of van het afvalverwerkingsbedrijf vind je deze actuele informatie. Zo voorkom je dat je voor een gesloten deur staat en onnodig heen en weer moet rijden.

Oud papier in Halderberge

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Brabant

Woon jij in Noord-Brabant en ben je opzoek naar de afvalkalender? De provincie Noord-Brabant is een van de eerste provincies in Nederland die een ambitieuze doelstelling heeft rondom afvalverwerking. Binnen alle gemeenten willen zij om in 2030 een volledig circulaire economie te hebben. Een circulaire economie houdt in dat de reststoffen (afval) zoveel mogelijk worden ingezet om nieuwe grondstoffen te maken. Op deze manier worden er geen (nieuwe) grondstoffen meer uitgeput. Een belangrijk onderdeel hiervan is afvalreductie. Door nauw samen te werken met de gemeenten en afvalverwerkers probeert de provincie de doelstelling te behalen. Zij proberen dit samen te bereiken door middel van educatie en ook hulpmiddelen zoals het inzetten van afvalcoaches. Naast reductie is afvalscheiding ook een belangrijk thema binnen de provincie. Jij kunt jouw steentje bijdragen door zorgvuldig om te gaan met jouw afval.  

Afvalkalender Halderberge in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Halderberge:
  • In de gemeente Halderberge wordt de afvalkalender verzorgd door Saver.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 691 kilo huisvuil ingezameld door de 30,771 inwoners in Halderberge.
  • In de gemeente Halderberge wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Halderberge zijn €268,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Halderberge gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2023) van de gemeente Halderberge?

De afvalkalender van de gemeente Halderberge vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Halderberge?

Als je container in de gemeente Halderberge niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Halderberge of met de afvalverwerker: Saver

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Halderberge kun je dan contact opnemen met de gemeente Halderberge. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Saver) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Halderberge?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Halderberge een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Halderberge als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Halderberge?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Halderberge: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Halderberge. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *