Afvalkalender gemeente Hengelo

Afvalkalender gemeente Hengelo bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Hengelo? Op de afvalkalender van gemeente Hengelo vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Hengelo. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Hengelo wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Hengelo de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Hengelo.
Afvalkalender gemeente Hengelo

Afvalkalender Hengelo

Afvalkalender gemeente Hengelo bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Hengelo kunt vinden? De gemeente Hengelo ligt in de provincie Overijssel en heeft 81,463 inwoners. De afvalkalender in gemeente Hengelo wordt verzorgd door Twente Milieu. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Hengelo.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Hengelo aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Hengelo (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Hengelo.

Over afval in de gemeente Hengelo

In de gemeente Hengelo wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 81,463 inwoners in de gemeente Hengelo bieden jaarlijks ongeveer 442 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 92 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 60 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Hengelo jaarlijks per persoon 25 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Hengelo. Daarvan biedt iedere persoon 47.6 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 10 kilo grof huishoudelijk afval en 97 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Hengelo gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Hengelo

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Hengelo bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Hengelo vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Hengelo

In de gemeente Hengelo betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Hengelo betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Hengelo is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €208.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €252.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Hengelo: €234.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Hengelo wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Hengelo.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Hengelo.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Hengelo

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Hengelo.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 92
Papier 60
Glas 25
PMD 47.6
Grof huishoudelijk Restafval 10
Fijn huishoudelijk Restafval 97

Afvalwijzer gemeente Hengelo

Afvalwijzer Hengelo bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Hengelo jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 442 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 81,463 inwoners van de gemeente Hengelo, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Hengelo

Hengelo is een diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Hengelo

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Hengelo brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Hengelo op onderstaand adres:
  • Milieupark Hengelo, Wegtersweg 9, 7556 BP Hengelo

Ondergrondse container vol, kliko vol of container niet geleegd?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Hengelo

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Hengelo printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Twente Milieu.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Hengelo printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Hengelo

Heb je afval wat niet in de ondergrondse container of jouw kliko past? Er zijn diverse manieren om dit afval op een juiste en verantwoorde manier af te storten. Zo kun je bijvoorbeeld zelf naar de milieustraat rijden om het afval weg te brengen. Soms is dit gratis, soms zijn hier kosten aan verbonden. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Zij kunnen (vaak tegen betaling) het afval komen ophalen of speciale afvalzakken leveren zodat jij het afval aan de weg kunt zetten indien dit mogelijk is. Wil je toch liever naar de milieustraat, dat kan. Op deze pagina vind je het adres van de milieustraat in jouw gemeente. De actuele openingstijden van de vuilstort en de bijbehorende prijzen kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afwijkende afvalkalender Hengelo

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Hengelo

Oud papier kun je inleveren bij een speciale oud-papiercontainer of bij de milieustraat van jouw gemeente. Vaak zijn er enkele instructies aan verbonden. Zo kun je het beste ervoor kiezen om het papier kleiner te maken zodat het beter past in de ondergrondse container. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden bij veel supermarkten om jouw oud papier in te leveren. In sommige gemeenten wordt er jaarlijks op enkele dagen het oud papier opgehaald. Dit kun je dan op de aangegeven plaatsen aan de straat zetten. Verstandig is het om het papier even te binden met een afbreekbaar touw zodat jouw afval niet rondslingerd in de natuur. Waar de oud-papier containers staan kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Overijssel

In de provincie Overijssel wordt er op verschillende manieren gewerkt aan afvalreductie. Zo werken de gemeenten nauw samen met elkaar om inwoners en bedrijven te informeren over de impact van afvalproductie. Daarnaast is er een initiatief in het leven geroepen om het zwervend afval aan te pakken. Een van de maatregelen is het opzetten van een zwerfafval campagne. Hierbij wordt er samengewerkt met gemeenten, bedrijven en vrijwilligers om zwervend afval op te ruimen en inwoners bewust te maken van het belang van afvalvermindering. Er zijn ook initiatieven genomen om inwoners te stimuleren om afval te scheiden. Zo bieden gemeenten in de provincie Overijssel inzamelpunten voor recycling van afvalsoorten zoals papier, plastic, metalen en glas. Het beleid van de provincie lijkt haar vruchten af te werpen. De doelstelling van het Nederlandse rijk is om in 2030 75% van het afval te scheiden, provincie Overijssel is al goed op weg met 74%. 

Afvalkalender Hengelo in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Hengelo:
  • In de gemeente Hengelo wordt de afvalkalender verzorgd door Twente Milieu.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 442 kilo huisvuil ingezameld door de 81,463 inwoners in Hengelo.
  • In de gemeente Hengelo wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Hengelo zijn €234,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Hengelo gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Hengelo?

De afvalkalender van de gemeente Hengelo vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Hengelo?

Als je container in de gemeente Hengelo niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Hengelo of met de afvalverwerker: Twente Milieu

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Hengelo kun je dan contact opnemen met de gemeente Hengelo. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Twente Milieu) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Hengelo?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Hengelo een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Hengelo als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Hengelo?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Hengelo: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Hengelo. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *