Afvalkalender gemeente Het Hogeland

Afvalkalender gemeente Het Hogeland bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Het Hogeland? Op de afvalkalender van gemeente Het Hogeland vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Het Hogeland. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Het Hogeland wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Het Hogeland de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Het Hogeland.
Afvalkalender gemeente Het Hogeland

Afvalkalender Het Hogeland

Afvalkalender gemeente Het Hogeland bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Het Hogeland kunt vinden? De gemeente Het Hogeland ligt in de provincie Groningen en heeft 48,006 inwoners. De afvalkalender in gemeente Het Hogeland wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Het Hogeland.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Het Hogeland aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Het Hogeland (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Het Hogeland.

Over afval in de gemeente Het Hogeland

In de gemeente Het Hogeland wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 48,006 inwoners in de gemeente Het Hogeland bieden jaarlijks ongeveer NNB kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er NNB kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er NNB kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Het Hogeland jaarlijks per persoon NNB kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Het Hogeland. Daarvan biedt iedere persoon NNB kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon NNB kilo grof huishoudelijk afval en NNB kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Het Hogeland gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Het Hogeland

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Het Hogeland bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Het Hogeland vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Het Hogeland

In de gemeente Het Hogeland betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Het Hogeland betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Het Hogeland is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €90.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €268.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Het Hogeland: €245.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Het Hogeland wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Het Hogeland.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Het Hogeland.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Het Hogeland

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Het Hogeland.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval NNB
Papier NNB
Glas NNB
PMD NNB
Grof huishoudelijk Restafval NNB
Fijn huishoudelijk Restafval NNB

Afvalwijzer gemeente Het Hogeland

Afvalwijzer Het Hogeland bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Het Hogeland jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst NNB kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 48,006 inwoners van de gemeente Het Hogeland, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Het Hogeland

Het Hogeland is een diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Het Hogeland

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Het Hogeland brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Het Hogeland op onderstaand adres:
  • Omrin Milieustraat Usquert, Westerhornseweg 22, 9988 NT Usquert

Container niet geleegd of extra laten legen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Het Hogeland

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Het Hogeland printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Het Hogeland printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Het Hogeland

Heb je afval wat niet in de ondergrondse container of jouw kliko past? Er zijn diverse manieren om dit afval op een juiste en verantwoorde manier af te storten. Zo kun je bijvoorbeeld zelf naar de milieustraat rijden om het afval weg te brengen. Soms is dit gratis, soms zijn hier kosten aan verbonden. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Zij kunnen (vaak tegen betaling) het afval komen ophalen of speciale afvalzakken leveren zodat jij het afval aan de weg kunt zetten indien dit mogelijk is. Wil je toch liever naar de milieustraat, dat kan. Op deze pagina vind je het adres van de milieustraat in jouw gemeente. De actuele openingstijden van de vuilstort en de bijbehorende prijzen kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afwijkende afvalkalender Het Hogeland

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Het Hogeland

Wanneer wordt het papier opgehaald en waar kun je oud papier laten? Veel gemeenten maken gebruik van speciale papierbakken. Deze bakken voor oud papier vind je vaak in de buurt van winkelcentra, scholen en op pleinen. In sommige gemeenten wordt er aan het begin van het kalenderjaar een afvalkalender uitgegeven. Hierin staat aangegeven op welke dagen per jaar jij het oud papier aan de weg kunt zetten. Zorg er wel voor dat het een stevig gebonden pakketje is zodat het papier niet rondslingerd. Met het scheiden van oud papier draag jij bij aan een duurzame circulaire economie. Van het oud papier worden nieuwe producten gemaakt. Benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw gemeente? Bekijk de website van jouw gemeente om te zien waar jij jouw oud papier kunt laten.

Afvalbeleid in de provincie Groningen

De provincie Groningen heeft diverse duurzame maatregelen genomen op het gebied van afvalverwerking. Deze duurzame maatregelen komen vanuit een doelstelling die de overheid heeft afgegeven. Op dit moment produceren wij gemiddeld 490 kg per persoon per jaar aan afval. Ongeveer 60% van dit afval wordt gescheiden aangeboden. De overheid wilt dit percentage ophogen tot 75% en het totaal aangeboden afval verminderen. Een van de belangrijkste maatregelen is de vermindering van het hoeveelheid afval door middel van afvalpreventie en hergebruik. Hierbij worden inwoners gestimuleerd om minder afval te produceren en producten langer te gebruiken. Hierbij wordt in sommige gemeenten gebruik gemaakt van het DIFTAR systeem. Dit staat voor gedifferentieerde tarieven. Kortweg betekent dit hoe minder afval je aanbied hoe minder je zult moeten betalen. Op deze manier hoopt de gemeente en provincie het afval te reduceren.

Afvalkalender Het Hogeland in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Het Hogeland:
  • In de gemeente Het Hogeland wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer NNB kilo huisvuil ingezameld door de 48,006 inwoners in Het Hogeland.
  • In de gemeente Het Hogeland wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Het Hogeland zijn €245,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Het Hogeland gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Het Hogeland?

De afvalkalender van de gemeente Het Hogeland vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Het Hogeland?

Als je container in de gemeente Het Hogeland niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Het Hogeland of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Het Hogeland kun je dan contact opnemen met de gemeente Het Hogeland. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Het Hogeland?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Het Hogeland een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Het Hogeland als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Het Hogeland?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Het Hogeland: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Het Hogeland. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *