Afvalkalender gemeente Heumen

Afvalkalender gemeente Heumen bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Heumen? Op de afvalkalender van gemeente Heumen vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Heumen. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Heumen wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Heumen de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Heumen.
Afvalkalender gemeente Heumen

Afvalkalender Heumen

Afvalkalender gemeente Heumen bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Heumen kunt vinden? De gemeente Heumen ligt in de provincie Gelderland en heeft 17,021 inwoners. De afvalkalender in gemeente Heumen wordt verzorgd door Dar. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Heumen.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Heumen aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Heumen (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Heumen.

Over afval in de gemeente Heumen

In de gemeente Heumen wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 17,021 inwoners in de gemeente Heumen bieden jaarlijks ongeveer 445 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 196 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 65 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Heumen jaarlijks per persoon 29 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Heumen. Daarvan biedt iedere persoon 29.5 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 19 kilo grof huishoudelijk afval en 50 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Heumen gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Heumen

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Heumen bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Heumen vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Heumen

In de gemeente Heumen betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Heumen betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Heumen is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €155.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €233.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Heumen: €209.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Heumen wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Heumen.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Heumen.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Heumen

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Heumen.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 196
Papier 65
Glas 29
PMD 29.5
Grof huishoudelijk Restafval 19
Fijn huishoudelijk Restafval 50

Afvalwijzer gemeente Heumen

Afvalwijzer Heumen bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Heumen jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 445 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 17,021 inwoners van de gemeente Heumen, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Heumen

Heumen is een diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Heumen

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Heumen brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Heumen op onderstaand adres:
  • Milieustraat Heumen, Ambachtsweg 10, 6581 AX Malden

Kliko niet geleegd of extra container aanvragen?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Heumen

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Heumen printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Dar.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Heumen printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Heumen

Heb je afval wat niet in de ondergrondse container of jouw kliko past? Er zijn diverse manieren om dit afval op een juiste en verantwoorde manier af te storten. Zo kun je bijvoorbeeld zelf naar de milieustraat rijden om het afval weg te brengen. Soms is dit gratis, soms zijn hier kosten aan verbonden. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Zij kunnen (vaak tegen betaling) het afval komen ophalen of speciale afvalzakken leveren zodat jij het afval aan de weg kunt zetten indien dit mogelijk is. Wil je toch liever naar de milieustraat, dat kan. Op deze pagina vind je het adres van de milieustraat in jouw gemeente. De actuele openingstijden van de vuilstort en de bijbehorende prijzen kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afwijkende afvalkalender Heumen

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Heumen

Wanneer wordt het papier opgehaald en waar kun je oud papier laten? Veel gemeenten maken gebruik van speciale papierbakken. Deze bakken voor oud papier vind je vaak in de buurt van winkelcentra, scholen en op pleinen. In sommige gemeenten wordt er aan het begin van het kalenderjaar een afvalkalender uitgegeven. Hierin staat aangegeven op welke dagen per jaar jij het oud papier aan de weg kunt zetten. Zorg er wel voor dat het een stevig gebonden pakketje is zodat het papier niet rondslingerd. Met het scheiden van oud papier draag jij bij aan een duurzame circulaire economie. Van het oud papier worden nieuwe producten gemaakt. Benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw gemeente? Bekijk de website van jouw gemeente om te zien waar jij jouw oud papier kunt laten.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Heumen in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Heumen:
  • In de gemeente Heumen wordt de afvalkalender verzorgd door Dar.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 445 kilo huisvuil ingezameld door de 17,021 inwoners in Heumen.
  • In de gemeente Heumen wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Heumen zijn €209,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Heumen gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Heumen?

De afvalkalender van de gemeente Heumen vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Heumen?

Als je container in de gemeente Heumen niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Heumen of met de afvalverwerker: Dar

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Heumen kun je dan contact opnemen met de gemeente Heumen. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Dar) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Heumen?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Heumen een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Heumen als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Heumen?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Heumen: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Heumen. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *