Afvalkalender gemeente Heusden

Afvalkalender gemeente Heusden bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Heusden? Op de afvalkalender van gemeente Heusden vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Heusden. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Heusden wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Heusden de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Heusden.
Afvalkalender gemeente Heusden

Afvalkalender Heusden

Afvalkalender gemeente Heusden bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Heusden kunt vinden? De gemeente Heusden ligt in de provincie Noord-Brabant en heeft 45,559 inwoners. De afvalkalender in gemeente Heusden wordt verzorgd door afvalstoffendienst. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Heusden.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Heusden aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Heusden (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Heusden.

Over afval in de gemeente Heusden

In de gemeente Heusden wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 45,559 inwoners in de gemeente Heusden bieden jaarlijks ongeveer 458 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 129 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 60 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Heusden jaarlijks per persoon 23 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Heusden. Daarvan biedt iedere persoon 45.6 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 16 kilo grof huishoudelijk afval en 49 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Heusden gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Heusden

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Heusden bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Heusden vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Heusden

In de gemeente Heusden betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Heusden betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Heusden is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €109.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €177.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Heusden: €156.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Heusden wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Heusden.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Heusden.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Heusden

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Heusden.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 129
Papier 60
Glas 23
PMD 45.6
Grof huishoudelijk Restafval 16
Fijn huishoudelijk Restafval 49

Afvalwijzer gemeente Heusden

Afvalwijzer Heusden bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Heusden jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 458 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 45,559 inwoners van de gemeente Heusden, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Heusden

Heusden is een diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Heusden

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Heusden brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Heusden op onderstaand adres:
  • Milieustraat gemeente Heusden, Duinweg 37, 5151 RK Drunen

Kliko niet geleegd of extra container aanvragen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Heusden

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Heusden printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van afvalstoffendienst.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Heusden printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Heusden

Heb je afval wat niet in de ondergrondse container of jouw kliko past? Er zijn diverse manieren om dit afval op een juiste en verantwoorde manier af te storten. Zo kun je bijvoorbeeld zelf naar de milieustraat rijden om het afval weg te brengen. Soms is dit gratis, soms zijn hier kosten aan verbonden. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Zij kunnen (vaak tegen betaling) het afval komen ophalen of speciale afvalzakken leveren zodat jij het afval aan de weg kunt zetten indien dit mogelijk is. Wil je toch liever naar de milieustraat, dat kan. Op deze pagina vind je het adres van de milieustraat in jouw gemeente. De actuele openingstijden van de vuilstort en de bijbehorende prijzen kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afwijkende afvalkalender Heusden

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Heusden

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Brabant

Woon jij in Noord-Brabant en ben je opzoek naar de afvalkalender? De provincie Noord-Brabant is een van de eerste provincies in Nederland die een ambitieuze doelstelling heeft rondom afvalverwerking. Binnen alle gemeenten willen zij om in 2030 een volledig circulaire economie te hebben. Een circulaire economie houdt in dat de reststoffen (afval) zoveel mogelijk worden ingezet om nieuwe grondstoffen te maken. Op deze manier worden er geen (nieuwe) grondstoffen meer uitgeput. Een belangrijk onderdeel hiervan is afvalreductie. Door nauw samen te werken met de gemeenten en afvalverwerkers probeert de provincie de doelstelling te behalen. Zij proberen dit samen te bereiken door middel van educatie en ook hulpmiddelen zoals het inzetten van afvalcoaches. Naast reductie is afvalscheiding ook een belangrijk thema binnen de provincie. Jij kunt jouw steentje bijdragen door zorgvuldig om te gaan met jouw afval.  

Afvalkalender Heusden in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Heusden:
  • In de gemeente Heusden wordt de afvalkalender verzorgd door afvalstoffendienst.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 458 kilo huisvuil ingezameld door de 45,559 inwoners in Heusden.
  • In de gemeente Heusden wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Heusden zijn €156,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Heusden gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Heusden?

De afvalkalender van de gemeente Heusden vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Heusden?

Als je container in de gemeente Heusden niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Heusden of met de afvalverwerker: afvalstoffendienst

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Heusden kun je dan contact opnemen met de gemeente Heusden. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (afvalstoffendienst) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Heusden?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Heusden een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Heusden als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Heusden?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Heusden: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Heusden. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *