Afvalkalender gemeente Hillegom

Afvalkalender gemeente Hillegom bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Hillegom? Op de afvalkalender van gemeente Hillegom vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Hillegom. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Hillegom wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Hillegom de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Hillegom.
Afvalkalender gemeente Hillegom

Afvalkalender Hillegom

Afvalkalender gemeente Hillegom bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Hillegom kunt vinden? De gemeente Hillegom ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 22,307 inwoners. De afvalkalender in gemeente Hillegom wordt verzorgd door meerlanden. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Hillegom.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Hillegom aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Hillegom (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Hillegom.

Over afval in de gemeente Hillegom

In de gemeente Hillegom wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 22,307 inwoners in de gemeente Hillegom bieden jaarlijks ongeveer 521 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 80 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 49 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Hillegom jaarlijks per persoon 23 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Hillegom. Daarvan biedt iedere persoon 13.2 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 37 kilo grof huishoudelijk afval en 186 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Hillegom gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Hillegom

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Hillegom bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Hillegom vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Hillegom

In de gemeente Hillegom betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Hillegom betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Hillegom is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €305.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €335.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Hillegom: €325.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Hillegom wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Hillegom.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Hillegom.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Hillegom

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Hillegom.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 80
Papier 49
Glas 23
PMD 13.2
Grof huishoudelijk Restafval 37
Fijn huishoudelijk Restafval 186

Afvalwijzer gemeente Hillegom

Afvalwijzer Hillegom bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Hillegom jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 521 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 22,307 inwoners van de gemeente Hillegom, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Hillegom

Hillegom is een niet-diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Hillegom

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Hillegom brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Hillegom op onderstaand adres:
  • Milieustraat Hillegom, Marconistraat 16, Hillegom

Volle kliko en extra laten legen?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Hillegom

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Hillegom printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van meerlanden.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Hillegom printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Hillegom

Heb je afval wat niet in de ondergrondse container of jouw kliko past? Er zijn diverse manieren om dit afval op een juiste en verantwoorde manier af te storten. Zo kun je bijvoorbeeld zelf naar de milieustraat rijden om het afval weg te brengen. Soms is dit gratis, soms zijn hier kosten aan verbonden. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Zij kunnen (vaak tegen betaling) het afval komen ophalen of speciale afvalzakken leveren zodat jij het afval aan de weg kunt zetten indien dit mogelijk is. Wil je toch liever naar de milieustraat, dat kan. Op deze pagina vind je het adres van de milieustraat in jouw gemeente. De actuele openingstijden van de vuilstort en de bijbehorende prijzen kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afwijkende afvalkalender Hillegom

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Hillegom

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Hillegom in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Hillegom:
  • In de gemeente Hillegom wordt de afvalkalender verzorgd door meerlanden.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 521 kilo huisvuil ingezameld door de 22,307 inwoners in Hillegom.
  • In de gemeente Hillegom wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Hillegom zijn €325,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Hillegom gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Hillegom?

De afvalkalender van de gemeente Hillegom vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Hillegom?

Als je container in de gemeente Hillegom niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Hillegom of met de afvalverwerker: meerlanden

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Hillegom kun je dan contact opnemen met de gemeente Hillegom. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (meerlanden) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Hillegom?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Hillegom een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Hillegom als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Hillegom?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Hillegom: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Hillegom. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Hillegom”

 1. waarom geen afvalJAARkalender die ik kan downloaden en printen, op uw manier moet ik dit per maand doen, heel omslachtig en ook papierverspilling. Ja ik heb de app op mijn mobieltje maar ik wil toch een geprint overzicht hebben.

  1. Beste heer/mevrouw,

   Wanneer je op de website van Meerlanden afvalbeheer bent kun je op de printknop klikken. Je krijgt dan een download met daarin de afvaljaarkalender.

   Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *