Afvalkalender gemeente Hilversum

Afvalkalender gemeente Hilversum bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Hilversum? Op de afvalkalender van gemeente Hilversum vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Hilversum. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Hilversum wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Hilversum de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Hilversum.
Afvalkalender gemeente Hilversum

Afvalkalender Hilversum

Afvalkalender gemeente Hilversum bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Hilversum kunt vinden? De gemeente Hilversum ligt in de provincie Noord-Holland en heeft 91,799 inwoners. De afvalkalender in gemeente Hilversum wordt verzorgd door GAD. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Hilversum.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Hilversum aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Hilversum (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Hilversum.

Over afval in de gemeente Hilversum

In de gemeente Hilversum wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 91,799 inwoners in de gemeente Hilversum bieden jaarlijks ongeveer 510 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 108 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 49 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Hilversum jaarlijks per persoon 27 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Hilversum. Daarvan biedt iedere persoon 20.8 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 25 kilo grof huishoudelijk afval en 170 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Hilversum gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Hilversum

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Hilversum bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Hilversum vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Hilversum

In de gemeente Hilversum betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Hilversum betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Hilversum is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €226.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €376.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Hilversum: €312.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Hilversum wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Hilversum.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Hilversum.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Hilversum

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Hilversum.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 108
Papier 49
Glas 27
PMD 20.8
Grof huishoudelijk Restafval 25
Fijn huishoudelijk Restafval 170

Afvalwijzer gemeente Hilversum

Afvalwijzer Hilversum bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Hilversum jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 510 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 91,799 inwoners van de gemeente Hilversum, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Hilversum

Hilversum is een niet-diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Hilversum

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Hilversum brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Hilversum op onderstaand adres:
  • GAD Scheidingsstation Hilversum, Nieuwe Crailoseweg 6, 1222 AB Hilversum

Container niet geleegd of extra laten legen?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Hilversum

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Hilversum printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van GAD.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Hilversum printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Hilversum

Heb je afval wat niet in de ondergrondse container of jouw kliko past? Er zijn diverse manieren om dit afval op een juiste en verantwoorde manier af te storten. Zo kun je bijvoorbeeld zelf naar de milieustraat rijden om het afval weg te brengen. Soms is dit gratis, soms zijn hier kosten aan verbonden. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Zij kunnen (vaak tegen betaling) het afval komen ophalen of speciale afvalzakken leveren zodat jij het afval aan de weg kunt zetten indien dit mogelijk is. Wil je toch liever naar de milieustraat, dat kan. Op deze pagina vind je het adres van de milieustraat in jouw gemeente. De actuele openingstijden van de vuilstort en de bijbehorende prijzen kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afwijkende afvalkalender Hilversum

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Hilversum

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland wordt er samengewerkt met de gemeenten om een goed beleid te voeren rondom afvalverwerking. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor het afvoeren van huishoudelijk afval bij de gemeenten. Zij vertrekken jaarlijks de afvalkalender. Maar in de provincie worden de (milieu)vergunningen verstrekt en gekeken naar een goed en duurzaam beleid. In Nederland wordt op dit moment ca 60% van al het afval gescheiden. De doelstelling is om dit uit te breiden naar 75%.  Op deze manier belandt er minder afval op de stortplaats. Want het afval dat niet gescheiden, verbrand of gerecycled kan worden belandt op een stortplaats binnen de provincie. In de provincie Noord-Holland zijn nog drie actieve stortplaatsen en een baggerstortplaats. Daarnaast zijn er nog drie oude stortplaatsen welke nog een milieuvergunning hebben. Op deze plaatsen wordt het afval op een verantwoorde en zo duurzaam mogelijke manier opgeslagen. 

Afvalkalender Hilversum in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Hilversum:
  • In de gemeente Hilversum wordt de afvalkalender verzorgd door GAD.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 510 kilo huisvuil ingezameld door de 91,799 inwoners in Hilversum.
  • In de gemeente Hilversum wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Hilversum zijn €312,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Hilversum gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Hilversum?

De afvalkalender van de gemeente Hilversum vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Hilversum?

Als je container in de gemeente Hilversum niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Hilversum of met de afvalverwerker: GAD

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Hilversum kun je dan contact opnemen met de gemeente Hilversum. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (GAD) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Hilversum?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Hilversum een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Hilversum als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Hilversum?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Hilversum: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Hilversum. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Eén gedachte over “Afvalkalender gemeente Hilversum”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *