Afvalkalender gemeente Hoeksche Waard

Afvalkalender gemeente Hoeksche Waard bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Hoeksche Waard? Op de afvalkalender van gemeente Hoeksche Waard vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Hoeksche Waard. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Hoeksche Waard wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Hoeksche Waard de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Hoeksche Waard.
Afvalkalender gemeente Hoeksche Waard

Afvalkalender Hoeksche Waard

Afvalkalender gemeente Hoeksche Waard bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Hoeksche Waard kunt vinden? De gemeente Hoeksche Waard ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 88,742 inwoners. De afvalkalender in gemeente Hoeksche Waard wordt verzorgd door RAD. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Hoeksche Waard.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Hoeksche Waard aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Hoeksche Waard (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Hoeksche Waard.

Over afval in de gemeente Hoeksche Waard

In de gemeente Hoeksche Waard wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 88,742 inwoners in de gemeente Hoeksche Waard bieden jaarlijks ongeveer 584 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 145 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 61 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Hoeksche Waard jaarlijks per persoon 23 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Hoeksche Waard. Daarvan biedt iedere persoon 25.8 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 33 kilo grof huishoudelijk afval en 150 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Hoeksche Waard gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Hoeksche Waard

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Hoeksche Waard bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Hoeksche Waard vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Hoeksche Waard

In de gemeente Hoeksche Waard betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Hoeksche Waard betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Hoeksche Waard is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €175.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €232.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Hoeksche Waard: €215.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Hoeksche Waard wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Hoeksche Waard.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Hoeksche Waard.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Hoeksche Waard

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Hoeksche Waard.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 145
Papier 61
Glas 23
PMD 25.8
Grof huishoudelijk Restafval 33
Fijn huishoudelijk Restafval 150

Afvalwijzer gemeente Hoeksche Waard

Afvalwijzer Hoeksche Waard bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Hoeksche Waard jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 584 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 88,742 inwoners van de gemeente Hoeksche Waard, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Hoeksche Waard

Hoeksche Waard is een diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Hoeksche Waard

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Hoeksche Waard brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Hoeksche Waard op onderstaand adres:
  • Milieustraat RAD Hoeksche Waard, Smidsweg 20-A, 3273 LK Westmaas

Niet geleegd, extra container of container vol?

Een volle container is natuurlijk iets waar niemand op staat te wachten. Daarom kun je bij de gemeente ook een extra leging van je container aanvragen. Hier zijn vaak wel extra kosten aan verbonden. Het is daarom verstandiger om je afval zelf naar de vuilstort of de milieustraat van jouw gemeente te brengen. Maak je gebruik van een ondergrondse container bij jou in de buurt? Als de ondergrondse container vol is dan kun je ook contact opnemen met jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Dit is gratis. Vind je jouw container te klein? Dan kun je contact opnemen met de gemeente om een aanvraag te doen voor een grotere container. Let op: het beleid hiervoor verschilt per gemeente. Je mag afval nooit zomaar naast de container zetten. Hier kun je een boete voor krijgen. Zwerfafval is natuurlijk iets wat niemand wil.

Papieren afvalkalender gemeente Hoeksche Waard

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Hoeksche Waard printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van RAD.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Hoeksche Waard printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Hoeksche Waard

Heb je afval wat niet in de ondergrondse container of jouw kliko past? Er zijn diverse manieren om dit afval op een juiste en verantwoorde manier af te storten. Zo kun je bijvoorbeeld zelf naar de milieustraat rijden om het afval weg te brengen. Soms is dit gratis, soms zijn hier kosten aan verbonden. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Zij kunnen (vaak tegen betaling) het afval komen ophalen of speciale afvalzakken leveren zodat jij het afval aan de weg kunt zetten indien dit mogelijk is. Wil je toch liever naar de milieustraat, dat kan. Op deze pagina vind je het adres van de milieustraat in jouw gemeente. De actuele openingstijden van de vuilstort en de bijbehorende prijzen kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afwijkende afvalkalender Hoeksche Waard

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Hoeksche Waard

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Hoeksche Waard in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Hoeksche Waard:
  • In de gemeente Hoeksche Waard wordt de afvalkalender verzorgd door RAD.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 584 kilo huisvuil ingezameld door de 88,742 inwoners in Hoeksche Waard.
  • In de gemeente Hoeksche Waard wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Hoeksche Waard zijn €215,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Hoeksche Waard gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Hoeksche Waard?

De afvalkalender van de gemeente Hoeksche Waard vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Hoeksche Waard?

Als je container in de gemeente Hoeksche Waard niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Hoeksche Waard of met de afvalverwerker: RAD

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Hoeksche Waard kun je dan contact opnemen met de gemeente Hoeksche Waard. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (RAD) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Hoeksche Waard?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Hoeksche Waard een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Hoeksche Waard als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Hoeksche Waard?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Hoeksche Waard: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Hoeksche Waard. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *