Afvalkalender gemeente Hollands Kroon

Afvalkalender gemeente Hollands Kroon bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Hollands Kroon? Op de afvalkalender van gemeente Hollands Kroon vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Hollands Kroon. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Hollands Kroon wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Hollands Kroon de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Hollands Kroon.
Afvalkalender gemeente Hollands Kroon

Afvalkalender Hollands Kroon

Afvalkalender gemeente Hollands Kroon bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Hollands Kroon kunt vinden? De gemeente Hollands Kroon ligt in de provincie Noord-Holland en heeft 48,731 inwoners. De afvalkalender in gemeente Hollands Kroon wordt verzorgd door HVC. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Hollands Kroon.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Hollands Kroon aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Hollands Kroon (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Hollands Kroon.

Over afval in de gemeente Hollands Kroon

In de gemeente Hollands Kroon wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 48,731 inwoners in de gemeente Hollands Kroon bieden jaarlijks ongeveer 562 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 155 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 67 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Hollands Kroon jaarlijks per persoon 20 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Hollands Kroon. Daarvan biedt iedere persoon 35.6 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 23 kilo grof huishoudelijk afval en 151 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Hollands Kroon gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Hollands Kroon

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Hollands Kroon bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Hollands Kroon vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Hollands Kroon

In de gemeente Hollands Kroon betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Hollands Kroon betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Hollands Kroon is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €225.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €357.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Hollands Kroon: €314.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Hollands Kroon wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Hollands Kroon.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Hollands Kroon.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Hollands Kroon

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Hollands Kroon.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 155
Papier 67
Glas 20
PMD 35.6
Grof huishoudelijk Restafval 23
Fijn huishoudelijk Restafval 151

Afvalwijzer gemeente Hollands Kroon

Afvalwijzer Hollands Kroon bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Hollands Kroon jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 562 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 48,731 inwoners van de gemeente Hollands Kroon, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Hollands Kroon

Hollands Kroon is een diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Hollands Kroon

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Hollands Kroon brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Hollands Kroon op onderstaand adres:
  • HVC Afvalbrengstation Middenmeer, Koggenrandweg 1, 1775 RG Middenmeer

Volle kliko en extra laten legen?

Zit de ondergrondse container vol? Dit is erg vervelend. Vaak is het zo dat de container niet vol zit maar verstopt is geraakt doordat er iemand te grote stukken afval heeft afgestort. Hierdoor kan het lijken alsof de ondergrondse container vol zit. Op de ondergrondse container zit vaak een sticker met een telefoonnummer wat je kunt bellen. Je kunt dan een melding maken. Leg nooit afval naast de container. Want hierdoor kan het afval in de natuur rondslingeren en dan krijg je zwerfafval. Daarnaast staat er een boete op wanneer je het afval op een niet juiste manier afstort. Wil je jouw afval toch afstorten? Maak dan een online of telefonische afspraak met jouw gemeente of afvalverwerker. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om het afval af te storten naar de milieustraat.  

Papieren afvalkalender gemeente Hollands Kroon

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Hollands Kroon printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van HVC.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Hollands Kroon printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Hollands Kroon

Heb je afval wat niet in de ondergrondse container of jouw kliko past? Er zijn diverse manieren om dit afval op een juiste en verantwoorde manier af te storten. Zo kun je bijvoorbeeld zelf naar de milieustraat rijden om het afval weg te brengen. Soms is dit gratis, soms zijn hier kosten aan verbonden. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Zij kunnen (vaak tegen betaling) het afval komen ophalen of speciale afvalzakken leveren zodat jij het afval aan de weg kunt zetten indien dit mogelijk is. Wil je toch liever naar de milieustraat, dat kan. Op deze pagina vind je het adres van de milieustraat in jouw gemeente. De actuele openingstijden van de vuilstort en de bijbehorende prijzen kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afwijkende afvalkalender Hollands Kroon

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Hollands Kroon

Wanneer wordt het papier opgehaald en waar kun je oud papier laten? Veel gemeenten maken gebruik van speciale papierbakken. Deze bakken voor oud papier vind je vaak in de buurt van winkelcentra, scholen en op pleinen. In sommige gemeenten wordt er aan het begin van het kalenderjaar een afvalkalender uitgegeven. Hierin staat aangegeven op welke dagen per jaar jij het oud papier aan de weg kunt zetten. Zorg er wel voor dat het een stevig gebonden pakketje is zodat het papier niet rondslingerd. Met het scheiden van oud papier draag jij bij aan een duurzame circulaire economie. Van het oud papier worden nieuwe producten gemaakt. Benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw gemeente? Bekijk de website van jouw gemeente om te zien waar jij jouw oud papier kunt laten.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland wordt er samengewerkt met de gemeenten om een goed beleid te voeren rondom afvalverwerking. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor het afvoeren van huishoudelijk afval bij de gemeenten. Zij vertrekken jaarlijks de afvalkalender. Maar in de provincie worden de (milieu)vergunningen verstrekt en gekeken naar een goed en duurzaam beleid. In Nederland wordt op dit moment ca 60% van al het afval gescheiden. De doelstelling is om dit uit te breiden naar 75%.  Op deze manier belandt er minder afval op de stortplaats. Want het afval dat niet gescheiden, verbrand of gerecycled kan worden belandt op een stortplaats binnen de provincie. In de provincie Noord-Holland zijn nog drie actieve stortplaatsen en een baggerstortplaats. Daarnaast zijn er nog drie oude stortplaatsen welke nog een milieuvergunning hebben. Op deze plaatsen wordt het afval op een verantwoorde en zo duurzaam mogelijke manier opgeslagen. 

Afvalkalender Hollands Kroon in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Hollands Kroon:
  • In de gemeente Hollands Kroon wordt de afvalkalender verzorgd door HVC.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 562 kilo huisvuil ingezameld door de 48,731 inwoners in Hollands Kroon.
  • In de gemeente Hollands Kroon wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Hollands Kroon zijn €314,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Hollands Kroon gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Hollands Kroon?

De afvalkalender van de gemeente Hollands Kroon vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Hollands Kroon?

Als je container in de gemeente Hollands Kroon niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Hollands Kroon of met de afvalverwerker: HVC

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Hollands Kroon kun je dan contact opnemen met de gemeente Hollands Kroon. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (HVC) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Hollands Kroon?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Hollands Kroon een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Hollands Kroon als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Hollands Kroon?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Hollands Kroon: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Hollands Kroon. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Hollands Kroon”

 1. Hoe kan het dat ik op deze site geen informatie kan krijgen zonder toestemming te moeten geven voor het plaatsen van cookies. Overheidsgerelateerd maar geen enkel respect voor privacy.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *