Afvalkalender gemeente Hoogeveen

Afvalkalender gemeente Hoogeveen bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Hoogeveen? Op de afvalkalender van gemeente Hoogeveen vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Hoogeveen. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Hoogeveen wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Hoogeveen de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Hoogeveen.
Afvalkalender gemeente Hoogeveen

Afvalkalender Hoogeveen

Afvalkalender gemeente Hoogeveen bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Hoogeveen kunt vinden? De gemeente Hoogeveen ligt in de provincie Drenthe en heeft 55,927 inwoners. De afvalkalender in gemeente Hoogeveen wordt verzorgd door Area afval. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Hoogeveen.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Hoogeveen aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Hoogeveen (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Hoogeveen.

Over afval in de gemeente Hoogeveen

In de gemeente Hoogeveen wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 55,927 inwoners in de gemeente Hoogeveen bieden jaarlijks ongeveer 560 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 125 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 55 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Hoogeveen jaarlijks per persoon 19 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Hoogeveen. Daarvan biedt iedere persoon 28 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 33 kilo grof huishoudelijk afval en 145 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Hoogeveen gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Hoogeveen

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Hoogeveen bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Hoogeveen vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Hoogeveen

In de gemeente Hoogeveen betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Hoogeveen betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Hoogeveen is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €204.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €287.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Hoogeveen: €258.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Hoogeveen wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Hoogeveen.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Hoogeveen.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Hoogeveen

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Hoogeveen.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 125
Papier 55
Glas 19
PMD 28
Grof huishoudelijk Restafval 33
Fijn huishoudelijk Restafval 145

Afvalwijzer gemeente Hoogeveen

Afvalwijzer Hoogeveen bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Hoogeveen jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 560 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 55,927 inwoners van de gemeente Hoogeveen, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Hoogeveen

Hoogeveen is een niet-diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Hoogeveen

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Hoogeveen brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Hoogeveen op onderstaand adres:
  • Milieustraat Hoogeveen, De Vos van Steenwijklaan 75, 7902 NP Hoogeveen

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Is jouw kliko niet geleegd? De gemeente of afvalverwerker binnen jouw gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van het huishoudelijk afval. Denk hierbij aan restafval, papier en GFT-afval. Op de afvalkalender van jouw gemeente vind je informatie over het aanbieden van afval. Doe dit op de juiste momenten en op de daarvoor bestemde plaatsen. Is jouw container toch niet geleegd? Neem dan telefonisch contact op met jouw gemeente. Zij kunnen dan alsnog het afval ophalen. Mocht het zo zijn dat je er niet (lang) mee wilt blijven zitten kun je ervoor kiezen om het afval zelf af te storten. Er zijn hiervoor diverse mogelijkheden. Bij veel supermarkten/ winkelcentra is het mogelijk om afval af te storten. Ook is er altijd wel een milieustraat bij jou in de buurt voor het afstorten van huishoudelijk afval. 

Papieren afvalkalender gemeente Hoogeveen

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Hoogeveen printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Area afval.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Hoogeveen printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Hoogeveen

Heb je afval wat niet in de ondergrondse container of jouw kliko past? Er zijn diverse manieren om dit afval op een juiste en verantwoorde manier af te storten. Zo kun je bijvoorbeeld zelf naar de milieustraat rijden om het afval weg te brengen. Soms is dit gratis, soms zijn hier kosten aan verbonden. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Zij kunnen (vaak tegen betaling) het afval komen ophalen of speciale afvalzakken leveren zodat jij het afval aan de weg kunt zetten indien dit mogelijk is. Wil je toch liever naar de milieustraat, dat kan. Op deze pagina vind je het adres van de milieustraat in jouw gemeente. De actuele openingstijden van de vuilstort en de bijbehorende prijzen kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afwijkende afvalkalender Hoogeveen

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Hoogeveen

Oud papier kun je inleveren bij een speciale oud-papiercontainer of bij de milieustraat van jouw gemeente. Vaak zijn er enkele instructies aan verbonden. Zo kun je het beste ervoor kiezen om het papier kleiner te maken zodat het beter past in de ondergrondse container. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden bij veel supermarkten om jouw oud papier in te leveren. In sommige gemeenten wordt er jaarlijks op enkele dagen het oud papier opgehaald. Dit kun je dan op de aangegeven plaatsen aan de straat zetten. Verstandig is het om het papier even te binden met een afbreekbaar touw zodat jouw afval niet rondslingerd in de natuur. Waar de oud-papier containers staan kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Drenthe

Als inwoner van de provincie Drenthe heb je voornamelijk met jouw lokale gemeente te maken als het gaat om afvalverwerking. Binnen de provincie worden er diverse taken uitgevoerd rondom afval. Er wordt beleid gemaakt en afspraken grotere bedrijven zoals afvalverwerkers. Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor het milieubehoud. Het afval wat niet kan worden gescheiden, verbrand of gerecycled wordt afgestort op een stortplaats. Daarnaast zijn er diverse initiatieven om de inwoners te motiveren en te informeren over afvalreductie. Er worden zelfs binnen de gemeenten afvalcoaches ingezet om inwoners bewuster te maken rondom afvalproductie. Verder hanteren sommige gemeente een systeem waarbij je minder betaalt als je minder afval produceert. Dit systeem wordt DIFTAR genoemd. Benieuwd of jouw gemeente gebruik maakt van dit systeem lees dan verder. 

Afvalkalender Hoogeveen in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Hoogeveen:
  • In de gemeente Hoogeveen wordt de afvalkalender verzorgd door Area afval.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 560 kilo huisvuil ingezameld door de 55,927 inwoners in Hoogeveen.
  • In de gemeente Hoogeveen wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Hoogeveen zijn €258,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Hoogeveen gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Hoogeveen?

De afvalkalender van de gemeente Hoogeveen vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Hoogeveen?

Als je container in de gemeente Hoogeveen niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Hoogeveen of met de afvalverwerker: Area afval

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Hoogeveen kun je dan contact opnemen met de gemeente Hoogeveen. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Area afval) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Hoogeveen?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Hoogeveen een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Hoogeveen als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Hoogeveen?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Hoogeveen: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Hoogeveen. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Hoogeveen”

 1. Goedemorgen de deksel van mijn groene kliko is vorige week in de vuilniswagen achter gebleven heb er nu geen deksel meer op kan ik een nieuwe aanvragen mvg
  H Ter wal
  Dorpstraat 26
  7933 pc Pesse

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *