Afvalkalender gemeente Hoorn

Afvalkalender gemeente Hoorn bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Hoorn? Op de afvalkalender van gemeente Hoorn vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Hoorn. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Hoorn wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Hoorn de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Hoorn.
Afvalkalender gemeente Hoorn

Afvalkalender Hoorn

Afvalkalender gemeente Hoorn bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Hoorn kunt vinden? De gemeente Hoorn ligt in de provincie Noord-Holland en heeft 74,331 inwoners. De afvalkalender in gemeente Hoorn wordt verzorgd door HVC. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Hoorn.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Hoorn aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Hoorn (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Hoorn.

Over afval in de gemeente Hoorn

In de gemeente Hoorn wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 74,331 inwoners in de gemeente Hoorn bieden jaarlijks ongeveer 560 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 80 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 58 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Hoorn jaarlijks per persoon 23 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Hoorn. Daarvan biedt iedere persoon 28.6 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 37 kilo grof huishoudelijk afval en 160 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Hoorn gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Hoorn

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Hoorn bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Hoorn vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Hoorn

In de gemeente Hoorn betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Hoorn betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Hoorn is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €259.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €351.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Hoorn: €317.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Hoorn wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Hoorn.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Hoorn.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Hoorn

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Hoorn.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 80
Papier 58
Glas 23
PMD 28.6
Grof huishoudelijk Restafval 37
Fijn huishoudelijk Restafval 160

Afvalwijzer gemeente Hoorn

Afvalwijzer Hoorn bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Hoorn jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 560 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 74,331 inwoners van de gemeente Hoorn, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Hoorn

Hoorn is een niet-diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Hoorn

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Hoorn brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Hoorn op onderstaand adres:
  • HVC Afvalbrengstation Hoorn, De Factorij 29a, 1689 AK Zwaag

Volle kliko en extra laten legen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Hoorn

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Hoorn printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van HVC.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Hoorn printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Hoorn

Heb je afval wat niet in de ondergrondse container of jouw kliko past? Er zijn diverse manieren om dit afval op een juiste en verantwoorde manier af te storten. Zo kun je bijvoorbeeld zelf naar de milieustraat rijden om het afval weg te brengen. Soms is dit gratis, soms zijn hier kosten aan verbonden. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Zij kunnen (vaak tegen betaling) het afval komen ophalen of speciale afvalzakken leveren zodat jij het afval aan de weg kunt zetten indien dit mogelijk is. Wil je toch liever naar de milieustraat, dat kan. Op deze pagina vind je het adres van de milieustraat in jouw gemeente. De actuele openingstijden van de vuilstort en de bijbehorende prijzen kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afwijkende afvalkalender Hoorn

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Hoorn

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland wordt er samengewerkt met de gemeenten om een goed beleid te voeren rondom afvalverwerking. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor het afvoeren van huishoudelijk afval bij de gemeenten. Zij vertrekken jaarlijks de afvalkalender. Maar in de provincie worden de (milieu)vergunningen verstrekt en gekeken naar een goed en duurzaam beleid. In Nederland wordt op dit moment ca 60% van al het afval gescheiden. De doelstelling is om dit uit te breiden naar 75%.  Op deze manier belandt er minder afval op de stortplaats. Want het afval dat niet gescheiden, verbrand of gerecycled kan worden belandt op een stortplaats binnen de provincie. In de provincie Noord-Holland zijn nog drie actieve stortplaatsen en een baggerstortplaats. Daarnaast zijn er nog drie oude stortplaatsen welke nog een milieuvergunning hebben. Op deze plaatsen wordt het afval op een verantwoorde en zo duurzaam mogelijke manier opgeslagen. 

Afvalkalender Hoorn in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Hoorn:
  • In de gemeente Hoorn wordt de afvalkalender verzorgd door HVC.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 560 kilo huisvuil ingezameld door de 74,331 inwoners in Hoorn.
  • In de gemeente Hoorn wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Hoorn zijn €317,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Hoorn gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Hoorn?

De afvalkalender van de gemeente Hoorn vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Hoorn?

Als je container in de gemeente Hoorn niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Hoorn of met de afvalverwerker: HVC

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Hoorn kun je dan contact opnemen met de gemeente Hoorn. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (HVC) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Hoorn?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Hoorn een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Hoorn als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Hoorn?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Hoorn: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Hoorn. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *