Afvalkalender gemeente Houten

Afvalkalender gemeente Houten bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Houten? Op de afvalkalender van gemeente Houten vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Houten. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Houten wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Houten de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Houten.
Afvalkalender gemeente Houten

Afvalkalender Houten

Afvalkalender gemeente Houten bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Houten kunt vinden? De gemeente Houten ligt in de provincie Utrecht en heeft 50,301 inwoners. De afvalkalender in gemeente Houten wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Houten.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Houten aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Houten (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Houten.

Over afval in de gemeente Houten

In de gemeente Houten wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 50,301 inwoners in de gemeente Houten bieden jaarlijks ongeveer 526 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 103 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 56 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Houten jaarlijks per persoon 25 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Houten. Daarvan biedt iedere persoon 25.9 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 25 kilo grof huishoudelijk afval en 131 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Houten gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Houten

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Houten bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Houten vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Houten

In de gemeente Houten betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Houten betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Houten is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €182.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €310.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Houten: €275.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Houten wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Houten.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Houten.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Houten

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Houten.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 103
Papier 56
Glas 25
PMD 25.9
Grof huishoudelijk Restafval 25
Fijn huishoudelijk Restafval 131

Afvalwijzer gemeente Houten

Afvalwijzer Houten bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Houten jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 526 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 50,301 inwoners van de gemeente Houten, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Houten

Houten is een niet-diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Houten

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Houten brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Houten op onderstaand adres:
  • Afvalscheidingsstation Houten, De Brug 9, 3991 LN Houten

Container niet geleegd of extra laten legen?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Houten

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Houten printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Houten printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Houten

Heb je afval wat niet in de ondergrondse container of jouw kliko past? Er zijn diverse manieren om dit afval op een juiste en verantwoorde manier af te storten. Zo kun je bijvoorbeeld zelf naar de milieustraat rijden om het afval weg te brengen. Soms is dit gratis, soms zijn hier kosten aan verbonden. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Zij kunnen (vaak tegen betaling) het afval komen ophalen of speciale afvalzakken leveren zodat jij het afval aan de weg kunt zetten indien dit mogelijk is. Wil je toch liever naar de milieustraat, dat kan. Op deze pagina vind je het adres van de milieustraat in jouw gemeente. De actuele openingstijden van de vuilstort en de bijbehorende prijzen kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afwijkende afvalkalender Houten

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Houten

Het apart inzamelen van oud papier is heel belangrijk. Omdat dit papier eenvoudig gerecycled kan worden en hier weer nieuwe producten van gemaakt kunnen. Oud papier wordt verwerkt door een speciale afvalverwerker. Zij maken “pulp” van oud papier en karton. Van dit pulp worden vervolgens weer nieuwe producten gemaakt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tissues en verpakkingsmateriaal voor alledaagse producten. Hierom wordt het apart inzamelen van oud papier steeds belangrijker. Jij kunt hieraan jouw steentje bijdragen. Door het apart te houden van papier en dit op de juiste plaatsen in televeren. Op de site van jouw gemeente of afvalverwerker kun je de dichtstbijzijnde papiercontainer vinden.

Afvalbeleid in de provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft een afvalkalender waarmee inwoners op de hoogte worden gebracht wanneer hun afval wordt opgehaald. De afvalkalender biedt inzicht in welke afvalsoorten op welke dagen worden opgehaald en geeft informatie over de regels voor afvalinzameling. De afvalkalender geeft aan wanneer huishoudelijk afval, grofvuil, papier, plastic, glas, gft en restafval worden opgehaald. Inwoners kunnen de kalender raadplegen om te weten wanneer ze hun afval buiten moeten zetten. Op deze manier voorkomt de provincie en gemeenten dat het afval niet in het milieu terecht komt. Ook voorkomt het stank- en geuroverlast. De afvalkalender kan verschillen per gemeente dit is namelijk afhankelijk van welke afvalverwerker de afvoer van het afval regelt.

Afvalkalender Houten in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Houten:
  • In de gemeente Houten wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 526 kilo huisvuil ingezameld door de 50,301 inwoners in Houten.
  • In de gemeente Houten wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Houten zijn €275,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Houten gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Houten?

De afvalkalender van de gemeente Houten vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Houten?

Als je container in de gemeente Houten niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Houten of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Houten kun je dan contact opnemen met de gemeente Houten. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Houten?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Houten een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Houten als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Houten?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Houten: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Houten. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Houten”

 1. Beste mensen,

  Ik heb een vraag over de koffiedik kliko, deze is al een tijd niet meer geleegd op kruisboog 8 (tennis vereniging Atalanta) wanneer is de leging van de kliko?? Of moet ik daar een afspraak van maken?? Met vriendelijke groeten

  1. Beste Desire Koopmans,

   Van wie is de koffiedik kliko? Omdat de koffiedik kliko niet standaard vanuit de gemeente of de afvalverwerker geleverd wordt, denk ik dat u daar een afspraak voor moet maken. U kunt dit het beste navragen bij de leverancier van de container.

   Mvg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *