Afvalkalender gemeente IJsselstein

Afvalkalender gemeente IJsselstein bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente IJsselstein? Op de afvalkalender van gemeente IJsselstein vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente IJsselstein. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente IJsselstein wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente IJsselstein de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente IJsselstein.
Afvalkalender gemeente IJsselstein

Afvalkalender IJsselstein

Afvalkalender gemeente IJsselstein bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente IJsselstein kunt vinden? De gemeente IJsselstein ligt in de provincie Utrecht en heeft 33,436 inwoners. De afvalkalender in gemeente IJsselstein wordt verzorgd door RMN. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente IJsselstein.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente IJsselstein aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente IJsselstein (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente IJsselstein.

Over afval in de gemeente IJsselstein

In de gemeente IJsselstein wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 33,436 inwoners in de gemeente IJsselstein bieden jaarlijks ongeveer 485 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 60 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 52 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente IJsselstein jaarlijks per persoon 18 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente IJsselstein. Daarvan biedt iedere persoon 12.4 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 37 kilo grof huishoudelijk afval en 199 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in IJsselstein gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 IJsselstein

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente IJsselstein bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente IJsselstein vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente IJsselstein

In de gemeente IJsselstein betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente IJsselstein betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente IJsselstein is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €204.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €393.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in IJsselstein: €334.
De afvalstoffenheffing in de gemeente IJsselstein wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat IJsselstein.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in IJsselstein.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente IJsselstein

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente IJsselstein.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 60
Papier 52
Glas 18
PMD 12.4
Grof huishoudelijk Restafval 37
Fijn huishoudelijk Restafval 199

Afvalwijzer gemeente IJsselstein

Afvalwijzer IJsselstein bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van IJsselstein jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 485 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 33,436 inwoners van de gemeente IJsselstein, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente IJsselstein

IJsselstein is een niet-diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente IJsselstein

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente IJsselstein brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente IJsselstein op onderstaand adres:
  • Milieustraat Ijsselstein, Arhimedesstraat 3, Ijsselstein

Volle kliko en extra laten legen?

Zit de ondergrondse container vol? Dit is erg vervelend. Vaak is het zo dat de container niet vol zit maar verstopt is geraakt doordat er iemand te grote stukken afval heeft afgestort. Hierdoor kan het lijken alsof de ondergrondse container vol zit. Op de ondergrondse container zit vaak een sticker met een telefoonnummer wat je kunt bellen. Je kunt dan een melding maken. Leg nooit afval naast de container. Want hierdoor kan het afval in de natuur rondslingeren en dan krijg je zwerfafval. Daarnaast staat er een boete op wanneer je het afval op een niet juiste manier afstort. Wil je jouw afval toch afstorten? Maak dan een online of telefonische afspraak met jouw gemeente of afvalverwerker. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om het afval af te storten naar de milieustraat.  

Papieren afvalkalender gemeente IJsselstein

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente IJsselstein printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van RMN.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente IJsselstein printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente IJsselstein

Heb je afval wat niet in de ondergrondse container of jouw kliko past? Er zijn diverse manieren om dit afval op een juiste en verantwoorde manier af te storten. Zo kun je bijvoorbeeld zelf naar de milieustraat rijden om het afval weg te brengen. Soms is dit gratis, soms zijn hier kosten aan verbonden. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Zij kunnen (vaak tegen betaling) het afval komen ophalen of speciale afvalzakken leveren zodat jij het afval aan de weg kunt zetten indien dit mogelijk is. Wil je toch liever naar de milieustraat, dat kan. Op deze pagina vind je het adres van de milieustraat in jouw gemeente. De actuele openingstijden van de vuilstort en de bijbehorende prijzen kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afwijkende afvalkalender IJsselstein

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in IJsselstein

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft een afvalkalender waarmee inwoners op de hoogte worden gebracht wanneer hun afval wordt opgehaald. De afvalkalender biedt inzicht in welke afvalsoorten op welke dagen worden opgehaald en geeft informatie over de regels voor afvalinzameling. De afvalkalender geeft aan wanneer huishoudelijk afval, grofvuil, papier, plastic, glas, gft en restafval worden opgehaald. Inwoners kunnen de kalender raadplegen om te weten wanneer ze hun afval buiten moeten zetten. Op deze manier voorkomt de provincie en gemeenten dat het afval niet in het milieu terecht komt. Ook voorkomt het stank- en geuroverlast. De afvalkalender kan verschillen per gemeente dit is namelijk afhankelijk van welke afvalverwerker de afvoer van het afval regelt.

Afvalkalender IJsselstein in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender IJsselstein:
  • In de gemeente IJsselstein wordt de afvalkalender verzorgd door RMN.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 485 kilo huisvuil ingezameld door de 33,436 inwoners in IJsselstein.
  • In de gemeente IJsselstein wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente IJsselstein zijn €334,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in IJsselstein gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente IJsselstein?

De afvalkalender van de gemeente IJsselstein vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in IJsselstein?

Als je container in de gemeente IJsselstein niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente IJsselstein of met de afvalverwerker: RMN

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente IJsselstein kun je dan contact opnemen met de gemeente IJsselstein. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (RMN) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in IJsselstein?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente IJsselstein een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente IJsselstein als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in IJsselstein?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente IJsselstein: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente IJsselstein. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Eén gedachte over “Afvalkalender gemeente IJsselstein”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *