Afvalkalender gemeente Kampen

Afvalkalender gemeente Kampen bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Kampen? Op de afvalkalender van gemeente Kampen vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Kampen. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Kampen wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Kampen de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Kampen.
Afvalkalender gemeente Kampen

Afvalkalender Kampen

Afvalkalender gemeente Kampen bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Kampen kunt vinden? De gemeente Kampen ligt in de provincie Overijssel en heeft 54,846 inwoners. De afvalkalender in gemeente Kampen wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Kampen.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Kampen aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Kampen (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Kampen.

Over afval in de gemeente Kampen

In de gemeente Kampen wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 54,846 inwoners in de gemeente Kampen bieden jaarlijks ongeveer 409 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 89 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 58 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Kampen jaarlijks per persoon 21 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Kampen. Daarvan biedt iedere persoon 35.6 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 31 kilo grof huishoudelijk afval en 75 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Kampen gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Kampen

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Kampen bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Kampen vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Kampen

In de gemeente Kampen betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Kampen betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Kampen is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €206.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €256.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Kampen: €241.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Kampen wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Kampen.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Kampen.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Kampen

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Kampen.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 89
Papier 58
Glas 21
PMD 35.6
Grof huishoudelijk Restafval 31
Fijn huishoudelijk Restafval 75

Afvalwijzer gemeente Kampen

Afvalwijzer Kampen bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Kampen jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 409 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 54,846 inwoners van de gemeente Kampen, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Kampen

Kampen is een diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Kampen

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Kampen brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Kampen op onderstaand adres:
  • Recycling Kampen, Haatlandhaven 16, 8263 AS Kampen

Container niet geleegd of extra laten legen?

Is jouw kliko niet geleegd? De gemeente of afvalverwerker binnen jouw gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van het huishoudelijk afval. Denk hierbij aan restafval, papier en GFT-afval. Op de afvalkalender van jouw gemeente vind je informatie over het aanbieden van afval. Doe dit op de juiste momenten en op de daarvoor bestemde plaatsen. Is jouw container toch niet geleegd? Neem dan telefonisch contact op met jouw gemeente. Zij kunnen dan alsnog het afval ophalen. Mocht het zo zijn dat je er niet (lang) mee wilt blijven zitten kun je ervoor kiezen om het afval zelf af te storten. Er zijn hiervoor diverse mogelijkheden. Bij veel supermarkten/ winkelcentra is het mogelijk om afval af te storten. Ook is er altijd wel een milieustraat bij jou in de buurt voor het afstorten van huishoudelijk afval. 

Papieren afvalkalender gemeente Kampen

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Kampen printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Kampen printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Kampen

Heb je afval wat niet in de ondergrondse container of jouw kliko past? Er zijn diverse manieren om dit afval op een juiste en verantwoorde manier af te storten. Zo kun je bijvoorbeeld zelf naar de milieustraat rijden om het afval weg te brengen. Soms is dit gratis, soms zijn hier kosten aan verbonden. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Zij kunnen (vaak tegen betaling) het afval komen ophalen of speciale afvalzakken leveren zodat jij het afval aan de weg kunt zetten indien dit mogelijk is. Wil je toch liever naar de milieustraat, dat kan. Op deze pagina vind je het adres van de milieustraat in jouw gemeente. De actuele openingstijden van de vuilstort en de bijbehorende prijzen kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afwijkende afvalkalender Kampen

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Kampen

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Overijssel

In de provincie Overijssel wordt er op verschillende manieren gewerkt aan afvalreductie. Zo werken de gemeenten nauw samen met elkaar om inwoners en bedrijven te informeren over de impact van afvalproductie. Daarnaast is er een initiatief in het leven geroepen om het zwervend afval aan te pakken. Een van de maatregelen is het opzetten van een zwerfafval campagne. Hierbij wordt er samengewerkt met gemeenten, bedrijven en vrijwilligers om zwervend afval op te ruimen en inwoners bewust te maken van het belang van afvalvermindering. Er zijn ook initiatieven genomen om inwoners te stimuleren om afval te scheiden. Zo bieden gemeenten in de provincie Overijssel inzamelpunten voor recycling van afvalsoorten zoals papier, plastic, metalen en glas. Het beleid van de provincie lijkt haar vruchten af te werpen. De doelstelling van het Nederlandse rijk is om in 2030 75% van het afval te scheiden, provincie Overijssel is al goed op weg met 74%. 

Afvalkalender Kampen in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Kampen:
  • In de gemeente Kampen wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 409 kilo huisvuil ingezameld door de 54,846 inwoners in Kampen.
  • In de gemeente Kampen wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Kampen zijn €241,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Kampen gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Kampen?

De afvalkalender van de gemeente Kampen vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Kampen?

Als je container in de gemeente Kampen niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Kampen of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Kampen kun je dan contact opnemen met de gemeente Kampen. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Kampen?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Kampen een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Kampen als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Kampen?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Kampen: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Kampen. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *