Afvalkalender gemeente Kapelle

Afvalkalender gemeente Kapelle bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Kapelle? Op de afvalkalender van gemeente Kapelle vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Kapelle. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Kapelle wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Kapelle de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Kapelle.
Afvalkalender gemeente Kapelle

Afvalkalender Kapelle

Afvalkalender gemeente Kapelle bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Kapelle kunt vinden? De gemeente Kapelle ligt in de provincie Zeeland en heeft 13,011 inwoners. De afvalkalender in gemeente Kapelle wordt verzorgd door ZRD. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Kapelle.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Kapelle aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Kapelle (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Kapelle.

Over afval in de gemeente Kapelle

In de gemeente Kapelle wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 13,011 inwoners in de gemeente Kapelle bieden jaarlijks ongeveer 495 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 142 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 65 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Kapelle jaarlijks per persoon 22 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Kapelle. Daarvan biedt iedere persoon 17.7 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 24 kilo grof huishoudelijk afval en 126 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Kapelle gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Kapelle

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Kapelle bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Kapelle vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Kapelle

In de gemeente Kapelle betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Kapelle betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Kapelle is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €204.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €283.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Kapelle: €262.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Kapelle wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Kapelle.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Kapelle.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Kapelle

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Kapelle.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 142
Papier 65
Glas 22
PMD 17.7
Grof huishoudelijk Restafval 24
Fijn huishoudelijk Restafval 126

Afvalwijzer gemeente Kapelle

Afvalwijzer Kapelle bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Kapelle jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 495 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 13,011 inwoners van de gemeente Kapelle, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Kapelle

Kapelle is een diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Kapelle

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Kapelle brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Kapelle op onderstaand adres:
  • ZRD Milieustraat Kapelle, Dijkwelseweg 1a, 4421 PN Kapelle

Kliko niet geleegd of extra container aanvragen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Kapelle

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Kapelle printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van ZRD.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Kapelle printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Kapelle

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Kapelle

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Kapelle

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Zeeland

De provincie Zeeland heeft het scheiden van afval hoog in het vaandel staan. Binnen de provincie zijn er meerdere initiatieven opgezet om het scheiden van afval te bevorderen. Een van de meest interessante initiatieven is het inzetten van een systeem van bron- en gft-scheiding. Hierbij wordt het huishoudelijk afval gescheiden in diverse categorieën. Hierbij kun je denken aan restafval, papier, plastic, metalen, GFT en PMD afval. Na het scheiden van dit afval worden deze op een duurzame manier verwekt of gerecycled. Er worden vanuit de provincie diverse educatieve programma’s opgesteld om de inwoners te informeren. Over het algemeen is er in Zeeland een groeiende focus op duurzame afvalverwerking en afvalreductie. Dit wordt bereikt door middel van innovatie, educatie en samenwerking tussen gemeenten, bedrijven en inwoners. Door het scheiden van afval, kan er meer afval worden gerecycled en kan er een bijdrage worden geleverd aan een duurzamere toekomst. 

Afvalkalender Kapelle in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Kapelle:
  • In de gemeente Kapelle wordt de afvalkalender verzorgd door ZRD.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 495 kilo huisvuil ingezameld door de 13,011 inwoners in Kapelle.
  • In de gemeente Kapelle wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Kapelle zijn €262,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Kapelle gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Kapelle?

De afvalkalender van de gemeente Kapelle vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Kapelle?

Als je container in de gemeente Kapelle niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Kapelle of met de afvalverwerker: ZRD

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Kapelle kun je dan contact opnemen met de gemeente Kapelle. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (ZRD) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Kapelle?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Kapelle een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Kapelle als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Kapelle?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Kapelle: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Kapelle. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *