Afvalkalender gemeente Katwijk

Afvalkalender gemeente Katwijk bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Katwijk? Op de afvalkalender van gemeente Katwijk vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Katwijk. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Katwijk wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Katwijk de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Katwijk.
Afvalkalender gemeente Katwijk

Afvalkalender Katwijk

Afvalkalender gemeente Katwijk bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Katwijk kunt vinden? De gemeente Katwijk ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 66,081 inwoners. De afvalkalender in gemeente Katwijk wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Katwijk.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Katwijk aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Katwijk (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Katwijk.

Over afval in de gemeente Katwijk

In de gemeente Katwijk wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 66,081 inwoners in de gemeente Katwijk bieden jaarlijks ongeveer 405 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 59 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 50 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Katwijk jaarlijks per persoon 21 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Katwijk. Daarvan biedt iedere persoon 11.7 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 16 kilo grof huishoudelijk afval en 191 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Katwijk gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Katwijk

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Katwijk bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Katwijk vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Katwijk

In de gemeente Katwijk betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Katwijk betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Katwijk is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €239.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €348.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Katwijk: €315.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Katwijk wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Katwijk.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Katwijk.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Katwijk

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Katwijk.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 59
Papier 50
Glas 21
PMD 11.7
Grof huishoudelijk Restafval 16
Fijn huishoudelijk Restafval 191

Afvalwijzer gemeente Katwijk

Afvalwijzer Katwijk bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Katwijk jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 405 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 66,081 inwoners van de gemeente Katwijk, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Katwijk

Katwijk is een niet-diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Katwijk

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Katwijk brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Katwijk op onderstaand adres:
  • Milieustraat Noordwijk – Katwijk, Taanderstraat 1, 2222 BG Katwijk aan Zee

Kliko niet geleegd of extra container aanvragen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Katwijk

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Katwijk printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Katwijk printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Katwijk

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Katwijk

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Katwijk

Wanneer wordt het papier opgehaald en waar kun je oud papier laten? Veel gemeenten maken gebruik van speciale papierbakken. Deze bakken voor oud papier vind je vaak in de buurt van winkelcentra, scholen en op pleinen. In sommige gemeenten wordt er aan het begin van het kalenderjaar een afvalkalender uitgegeven. Hierin staat aangegeven op welke dagen per jaar jij het oud papier aan de weg kunt zetten. Zorg er wel voor dat het een stevig gebonden pakketje is zodat het papier niet rondslingerd. Met het scheiden van oud papier draag jij bij aan een duurzame circulaire economie. Van het oud papier worden nieuwe producten gemaakt. Benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw gemeente? Bekijk de website van jouw gemeente om te zien waar jij jouw oud papier kunt laten.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Katwijk in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Katwijk:
  • In de gemeente Katwijk wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 405 kilo huisvuil ingezameld door de 66,081 inwoners in Katwijk.
  • In de gemeente Katwijk wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Katwijk zijn €315,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Katwijk gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Katwijk?

De afvalkalender van de gemeente Katwijk vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Katwijk?

Als je container in de gemeente Katwijk niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Katwijk of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Katwijk kun je dan contact opnemen met de gemeente Katwijk. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Katwijk?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Katwijk een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Katwijk als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Katwijk?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Katwijk: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Katwijk. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *