Afvalkalender gemeente Koggenland

Afvalkalender gemeente Koggenland bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Koggenland? Op de afvalkalender van gemeente Koggenland vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Koggenland. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Koggenland wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Koggenland de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Koggenland.
Afvalkalender gemeente Koggenland

Afvalkalender Koggenland

Afvalkalender gemeente Koggenland bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Koggenland kunt vinden? De gemeente Koggenland ligt in de provincie Noord-Holland en heeft 23,010 inwoners. De afvalkalender in gemeente Koggenland wordt verzorgd door HVC. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Koggenland.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Koggenland aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Koggenland (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Koggenland.

Over afval in de gemeente Koggenland

In de gemeente Koggenland wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 23,010 inwoners in de gemeente Koggenland bieden jaarlijks ongeveer 552 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 130 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 68 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Koggenland jaarlijks per persoon 21 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Koggenland. Daarvan biedt iedere persoon 33.9 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 24 kilo grof huishoudelijk afval en 124 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Koggenland gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Koggenland

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Koggenland bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Koggenland vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Koggenland

In de gemeente Koggenland betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Koggenland betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Koggenland is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €282.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €379.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Koggenland: €353.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Koggenland wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Koggenland.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Koggenland.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Koggenland

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Koggenland.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 130
Papier 68
Glas 21
PMD 33.9
Grof huishoudelijk Restafval 24
Fijn huishoudelijk Restafval 124

Afvalwijzer gemeente Koggenland

Afvalwijzer Koggenland bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Koggenland jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 552 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 23,010 inwoners van de gemeente Koggenland, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Koggenland

Koggenland is een niet-diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Koggenland

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Koggenland brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Koggenland op onderstaand adres:
  • Milieustraat Obdam, Kwelder 10, 1713 GN Obdam

Ondergrondse container vol, kliko vol of container niet geleegd?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Koggenland

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Koggenland printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van HVC.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Koggenland printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Koggenland

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Koggenland

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Koggenland

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland wordt er samengewerkt met de gemeenten om een goed beleid te voeren rondom afvalverwerking. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor het afvoeren van huishoudelijk afval bij de gemeenten. Zij vertrekken jaarlijks de afvalkalender. Maar in de provincie worden de (milieu)vergunningen verstrekt en gekeken naar een goed en duurzaam beleid. In Nederland wordt op dit moment ca 60% van al het afval gescheiden. De doelstelling is om dit uit te breiden naar 75%.  Op deze manier belandt er minder afval op de stortplaats. Want het afval dat niet gescheiden, verbrand of gerecycled kan worden belandt op een stortplaats binnen de provincie. In de provincie Noord-Holland zijn nog drie actieve stortplaatsen en een baggerstortplaats. Daarnaast zijn er nog drie oude stortplaatsen welke nog een milieuvergunning hebben. Op deze plaatsen wordt het afval op een verantwoorde en zo duurzaam mogelijke manier opgeslagen. 

Afvalkalender Koggenland in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Koggenland:
  • In de gemeente Koggenland wordt de afvalkalender verzorgd door HVC.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 552 kilo huisvuil ingezameld door de 23,010 inwoners in Koggenland.
  • In de gemeente Koggenland wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Koggenland zijn €353,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Koggenland gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Koggenland?

De afvalkalender van de gemeente Koggenland vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Koggenland?

Als je container in de gemeente Koggenland niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Koggenland of met de afvalverwerker: HVC

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Koggenland kun je dan contact opnemen met de gemeente Koggenland. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (HVC) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Koggenland?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Koggenland een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Koggenland als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Koggenland?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Koggenland: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Koggenland. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *