Afvalkalender gemeente Laarbeek

Afvalkalender gemeente Laarbeek bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Laarbeek? Op de afvalkalender van gemeente Laarbeek vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Laarbeek. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Laarbeek wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Laarbeek de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Laarbeek.
Afvalkalender gemeente Laarbeek

Afvalkalender Laarbeek

Afvalkalender gemeente Laarbeek bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Laarbeek kunt vinden? De gemeente Laarbeek ligt in de provincie Noord-Brabant en heeft 22,954 inwoners. De afvalkalender in gemeente Laarbeek wordt verzorgd door Blink. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Laarbeek.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Laarbeek aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Laarbeek (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Laarbeek.

Over afval in de gemeente Laarbeek

In de gemeente Laarbeek wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 22,954 inwoners in de gemeente Laarbeek bieden jaarlijks ongeveer 475 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 89 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 71 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Laarbeek jaarlijks per persoon 27 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Laarbeek. Daarvan biedt iedere persoon 40 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 40 kilo grof huishoudelijk afval en 55 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Laarbeek gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Laarbeek

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Laarbeek bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Laarbeek vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Laarbeek

In de gemeente Laarbeek betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Laarbeek betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Laarbeek is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €172.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €259.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Laarbeek: €234.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Laarbeek wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Laarbeek.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Laarbeek.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Laarbeek

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Laarbeek.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 89
Papier 71
Glas 27
PMD 40
Grof huishoudelijk Restafval 40
Fijn huishoudelijk Restafval 55

Afvalwijzer gemeente Laarbeek

Afvalwijzer Laarbeek bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Laarbeek jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 475 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 22,954 inwoners van de gemeente Laarbeek, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Laarbeek

Laarbeek is een niet-diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Laarbeek

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Laarbeek brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Laarbeek op onderstaand adres:
  • Milieustraat Laarbeek, De Stater 2, 5737 RV Lieshout

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Laarbeek

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Laarbeek printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Blink.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Laarbeek printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Laarbeek

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Laarbeek

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Laarbeek

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Brabant

Woon jij in Noord-Brabant en ben je opzoek naar de afvalkalender? De provincie Noord-Brabant is een van de eerste provincies in Nederland die een ambitieuze doelstelling heeft rondom afvalverwerking. Binnen alle gemeenten willen zij om in 2030 een volledig circulaire economie te hebben. Een circulaire economie houdt in dat de reststoffen (afval) zoveel mogelijk worden ingezet om nieuwe grondstoffen te maken. Op deze manier worden er geen (nieuwe) grondstoffen meer uitgeput. Een belangrijk onderdeel hiervan is afvalreductie. Door nauw samen te werken met de gemeenten en afvalverwerkers probeert de provincie de doelstelling te behalen. Zij proberen dit samen te bereiken door middel van educatie en ook hulpmiddelen zoals het inzetten van afvalcoaches. Naast reductie is afvalscheiding ook een belangrijk thema binnen de provincie. Jij kunt jouw steentje bijdragen door zorgvuldig om te gaan met jouw afval.  

Afvalkalender Laarbeek in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Laarbeek:
  • In de gemeente Laarbeek wordt de afvalkalender verzorgd door Blink.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 475 kilo huisvuil ingezameld door de 22,954 inwoners in Laarbeek.
  • In de gemeente Laarbeek wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Laarbeek zijn €234,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Laarbeek gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Laarbeek?

De afvalkalender van de gemeente Laarbeek vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Laarbeek?

Als je container in de gemeente Laarbeek niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Laarbeek of met de afvalverwerker: Blink

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Laarbeek kun je dan contact opnemen met de gemeente Laarbeek. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Blink) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Laarbeek?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Laarbeek een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Laarbeek als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Laarbeek?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Laarbeek: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Laarbeek. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *