Afvalkalender gemeente Land van Cuijk

Afvalkalender gemeente Land van Cuijk bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Land van Cuijk? Op de afvalkalender van gemeente Land van Cuijk vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Land van Cuijk. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Land van Cuijk wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Land van Cuijk de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Land van Cuijk.
Afvalkalender gemeente Land van Cuijk

Afvalkalender Land van Cuijk

Afvalkalender gemeente Land van Cuijk bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Land van Cuijk kunt vinden? De gemeente Land van Cuijk ligt in de provincie Noord-Brabant en heeft 90,780 inwoners. De afvalkalender in gemeente Land van Cuijk wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Land van Cuijk.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Land van Cuijk aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Land van Cuijk (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Land van Cuijk.

Over afval in de gemeente Land van Cuijk

In de gemeente Land van Cuijk wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 90,780 inwoners in de gemeente Land van Cuijk bieden jaarlijks ongeveer 564 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 227 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 27 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Land van Cuijk jaarlijks per persoon 28 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Land van Cuijk. Daarvan biedt iedere persoon 46 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 16 kilo grof huishoudelijk afval en 32 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Land van Cuijk gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Land van Cuijk

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Land van Cuijk bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Land van Cuijk vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Land van Cuijk

In de gemeente Land van Cuijk betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Land van Cuijk betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Land van Cuijk is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €224.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €242.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Land van Cuijk: €240.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Land van Cuijk wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Land van Cuijk.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Land van Cuijk.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Land van Cuijk

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Land van Cuijk.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 227
Papier 27
Glas 28
PMD 46
Grof huishoudelijk Restafval 16
Fijn huishoudelijk Restafval 32

Afvalwijzer gemeente Land van Cuijk

Afvalwijzer Land van Cuijk bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Land van Cuijk jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 564 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 90,780 inwoners van de gemeente Land van Cuijk, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Land van Cuijk

Land van Cuijk is een diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Land van Cuijk

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Land van Cuijk brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Land van Cuijk op onderstaand adres:
  • Milieustraat Haps, Beijers Bos 1, 5443 PL Haps

Volle kliko en extra laten legen?

Een volle container is natuurlijk iets waar niemand op staat te wachten. Daarom kun je bij de gemeente ook een extra leging van je container aanvragen. Hier zijn vaak wel extra kosten aan verbonden. Het is daarom verstandiger om je afval zelf naar de vuilstort of de milieustraat van jouw gemeente te brengen. Maak je gebruik van een ondergrondse container bij jou in de buurt? Als de ondergrondse container vol is dan kun je ook contact opnemen met jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Dit is gratis. Vind je jouw container te klein? Dan kun je contact opnemen met de gemeente om een aanvraag te doen voor een grotere container. Let op: het beleid hiervoor verschilt per gemeente. Je mag afval nooit zomaar naast de container zetten. Hier kun je een boete voor krijgen. Zwerfafval is natuurlijk iets wat niemand wil.

Papieren afvalkalender gemeente Land van Cuijk

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Land van Cuijk printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Land van Cuijk printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Land van Cuijk

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Land van Cuijk

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Land van Cuijk

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Brabant

Woon jij in Noord-Brabant en ben je opzoek naar de afvalkalender? De provincie Noord-Brabant is een van de eerste provincies in Nederland die een ambitieuze doelstelling heeft rondom afvalverwerking. Binnen alle gemeenten willen zij om in 2030 een volledig circulaire economie te hebben. Een circulaire economie houdt in dat de reststoffen (afval) zoveel mogelijk worden ingezet om nieuwe grondstoffen te maken. Op deze manier worden er geen (nieuwe) grondstoffen meer uitgeput. Een belangrijk onderdeel hiervan is afvalreductie. Door nauw samen te werken met de gemeenten en afvalverwerkers probeert de provincie de doelstelling te behalen. Zij proberen dit samen te bereiken door middel van educatie en ook hulpmiddelen zoals het inzetten van afvalcoaches. Naast reductie is afvalscheiding ook een belangrijk thema binnen de provincie. Jij kunt jouw steentje bijdragen door zorgvuldig om te gaan met jouw afval.  

Afvalkalender Land van Cuijk in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Land van Cuijk:
  • In de gemeente Land van Cuijk wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 564 kilo huisvuil ingezameld door de 90,780 inwoners in Land van Cuijk.
  • In de gemeente Land van Cuijk wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Land van Cuijk zijn €240,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Land van Cuijk gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Land van Cuijk?

De afvalkalender van de gemeente Land van Cuijk vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Land van Cuijk?

Als je container in de gemeente Land van Cuijk niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Land van Cuijk of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Land van Cuijk kun je dan contact opnemen met de gemeente Land van Cuijk. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Land van Cuijk?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Land van Cuijk een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Land van Cuijk als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Land van Cuijk?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Land van Cuijk: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Land van Cuijk. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *