Afvalkalender gemeente Landgraaf

Afvalkalender gemeente Landgraaf bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Landgraaf? Op de afvalkalender van gemeente Landgraaf vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Landgraaf. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Landgraaf wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Landgraaf de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Landgraaf.
Afvalkalender gemeente Landgraaf

Afvalkalender Landgraaf

Afvalkalender gemeente Landgraaf bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Landgraaf kunt vinden? De gemeente Landgraaf ligt in de provincie Limburg en heeft 37,066 inwoners. De afvalkalender in gemeente Landgraaf wordt verzorgd door rd4. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Landgraaf.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Landgraaf aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Landgraaf (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Landgraaf.

Over afval in de gemeente Landgraaf

In de gemeente Landgraaf wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 37,066 inwoners in de gemeente Landgraaf bieden jaarlijks ongeveer 470 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 132 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 55 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Landgraaf jaarlijks per persoon 24 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Landgraaf. Daarvan biedt iedere persoon 31.3 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 17 kilo grof huishoudelijk afval en 115 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Landgraaf gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Landgraaf

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Landgraaf bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Landgraaf vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Landgraaf

In de gemeente Landgraaf betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Landgraaf betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Landgraaf is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €219.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €298.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Landgraaf: €269.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Landgraaf wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Landgraaf.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Landgraaf.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Landgraaf

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Landgraaf.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 132
Papier 55
Glas 24
PMD 31.3
Grof huishoudelijk Restafval 17
Fijn huishoudelijk Restafval 115

Afvalwijzer gemeente Landgraaf

Afvalwijzer Landgraaf bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Landgraaf jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 470 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 37,066 inwoners van de gemeente Landgraaf, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Landgraaf

Landgraaf is een diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Landgraaf

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Landgraaf brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Landgraaf op onderstaand adres:
  • Rd4 Milieupark Landgraaf, Marconistraat 28, 6372 PN Landgraaf

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Wil je jouw kliko een extra keer laten legen? Iedereen heeft weleens meer afval dan gebruikelijk. Bijvoorbeeld rondom de feestdagen of wanneer je lekker in de tuin bent bezig geweest. Om te voorkomen dat jouw kliko te vol raakt kun je ervoor kiezen om deze een extra keer te laten legen. Het legen van de kliko’s wordt uitgevoerd door de gemeente of door een afvalverwerker waar jouw gemeente mee samenwerkt. Binnen de gemeenten zijn er verschillende mogelijkheden om het extra te laten legen. Je kunt telefonisch contact opnemen of een online afspraak maken voor een extra ophaaldienst. Daarnaast kun je eenvoudig het afval zelf storten op de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je de website van jouw afvalverwerker raadplegen. 

Papieren afvalkalender gemeente Landgraaf

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Landgraaf printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van rd4.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Landgraaf printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Landgraaf

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Landgraaf

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Landgraaf

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Limburg

Woon jij in de provincie Limburg? Inwoners van de provincie Limburg hebben diverse mogelijkheden om hun afval weg te gooien. Zo werken sommige gemeenten met het DIFTAR systeem en andere werken met een vast tarief. DIFTAR staat voor gedifferentieerde tarieven, dit betekent kortweg; hoe meer afval je produceert hoe meer je betaalt. In de provincie Limburg wordt er nauw samengewerkt met de diverse gemeenten om een zo duurzaam mogelijk beleid te maken op afvalverwerking. Er zijn verschillende mogelijkheden om te besparen op kosten van het afval. Door op een juiste manier jouw afval te scheiden beperk je de kosten voor het restafval. Denk hierbij aan het apart houden van plastic, glas en GFT afval. 

Afvalkalender Landgraaf in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Landgraaf:
  • In de gemeente Landgraaf wordt de afvalkalender verzorgd door rd4.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 470 kilo huisvuil ingezameld door de 37,066 inwoners in Landgraaf.
  • In de gemeente Landgraaf wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Landgraaf zijn €269,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Landgraaf gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Landgraaf?

De afvalkalender van de gemeente Landgraaf vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Landgraaf?

Als je container in de gemeente Landgraaf niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Landgraaf of met de afvalverwerker: rd4

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Landgraaf kun je dan contact opnemen met de gemeente Landgraaf. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (rd4) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Landgraaf?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Landgraaf een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Landgraaf als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Landgraaf?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Landgraaf: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Landgraaf. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *