Afvalkalender gemeente Lansingerland

Afvalkalender gemeente Lansingerland bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Lansingerland? Op de afvalkalender van gemeente Lansingerland vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Lansingerland. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Lansingerland wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Lansingerland de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Lansingerland.
Afvalkalender gemeente Lansingerland

Afvalkalender Lansingerland

Afvalkalender gemeente Lansingerland bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Lansingerland kunt vinden? De gemeente Lansingerland ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 64,129 inwoners. De afvalkalender in gemeente Lansingerland wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Lansingerland.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Lansingerland aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Lansingerland (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Lansingerland.

Over afval in de gemeente Lansingerland

In de gemeente Lansingerland wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 64,129 inwoners in de gemeente Lansingerland bieden jaarlijks ongeveer 453 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 83 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 47 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Lansingerland jaarlijks per persoon 18 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Lansingerland. Daarvan biedt iedere persoon 13.8 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 27 kilo grof huishoudelijk afval en 186 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Lansingerland gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Lansingerland

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Lansingerland bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Lansingerland vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Lansingerland

In de gemeente Lansingerland betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Lansingerland betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Lansingerland is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €248.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €309.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Lansingerland: €295.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Lansingerland wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Lansingerland.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Lansingerland.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Lansingerland

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Lansingerland.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 83
Papier 47
Glas 18
PMD 13.8
Grof huishoudelijk Restafval 27
Fijn huishoudelijk Restafval 186

Afvalwijzer gemeente Lansingerland

Afvalwijzer Lansingerland bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Lansingerland jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 453 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 64,129 inwoners van de gemeente Lansingerland, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Lansingerland

Lansingerland is een niet-diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Lansingerland

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Lansingerland brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Lansingerland op onderstaand adres:
  • Afvalbrengpunt Lansingerland, Bosland 51, 2661 DV Bergschenhoek

Ondergrondse container vol, kliko vol of container niet geleegd?

Is jouw kliko niet geleegd? De gemeente of afvalverwerker binnen jouw gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van het huishoudelijk afval. Denk hierbij aan restafval, papier en GFT-afval. Op de afvalkalender van jouw gemeente vind je informatie over het aanbieden van afval. Doe dit op de juiste momenten en op de daarvoor bestemde plaatsen. Is jouw container toch niet geleegd? Neem dan telefonisch contact op met jouw gemeente. Zij kunnen dan alsnog het afval ophalen. Mocht het zo zijn dat je er niet (lang) mee wilt blijven zitten kun je ervoor kiezen om het afval zelf af te storten. Er zijn hiervoor diverse mogelijkheden. Bij veel supermarkten/ winkelcentra is het mogelijk om afval af te storten. Ook is er altijd wel een milieustraat bij jou in de buurt voor het afstorten van huishoudelijk afval. 

Papieren afvalkalender gemeente Lansingerland

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Lansingerland printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Lansingerland printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Lansingerland

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Lansingerland

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Lansingerland

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Lansingerland in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Lansingerland:
  • In de gemeente Lansingerland wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 453 kilo huisvuil ingezameld door de 64,129 inwoners in Lansingerland.
  • In de gemeente Lansingerland wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Lansingerland zijn €295,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Lansingerland gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Lansingerland?

De afvalkalender van de gemeente Lansingerland vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Lansingerland?

Als je container in de gemeente Lansingerland niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Lansingerland of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Lansingerland kun je dan contact opnemen met de gemeente Lansingerland. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Lansingerland?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Lansingerland een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Lansingerland als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Lansingerland?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Lansingerland: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Lansingerland. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *