Afvalkalender gemeente Laren

Afvalkalender gemeente Laren bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Laren? Op de afvalkalender van gemeente Laren vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Laren. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Laren wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Laren de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Laren.
Afvalkalender gemeente Laren

Afvalkalender Laren

Afvalkalender gemeente Laren bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Laren kunt vinden? De gemeente Laren ligt in de provincie Noord-Holland en heeft 11,563 inwoners. De afvalkalender in gemeente Laren wordt verzorgd door GAD. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Laren.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Laren aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Laren (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Laren.

Over afval in de gemeente Laren

In de gemeente Laren wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 11,563 inwoners in de gemeente Laren bieden jaarlijks ongeveer 510 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 108 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 49 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Laren jaarlijks per persoon 27 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Laren. Daarvan biedt iedere persoon 20.8 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 25 kilo grof huishoudelijk afval en 170 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Laren gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Laren

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Laren bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Laren vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Laren

In de gemeente Laren betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Laren betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Laren is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €246.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €362.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Laren: €321.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Laren wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Laren.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Laren.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Laren

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Laren.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 108
Papier 49
Glas 27
PMD 20.8
Grof huishoudelijk Restafval 25
Fijn huishoudelijk Restafval 170

Afvalwijzer gemeente Laren

Afvalwijzer Laren bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Laren jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 510 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 11,563 inwoners van de gemeente Laren, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Laren

Laren is een niet-diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Laren

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Laren brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Laren op onderstaand adres:
  • Milieustraat Laren, Nieuwe Crailoseweg 6, 1222 AB Hilversum

Container niet geleegd of extra laten legen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Laren

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Laren printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van GAD.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Laren printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Laren

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Laren

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Laren

Het apart inzamelen van oud papier is heel belangrijk. Omdat dit papier eenvoudig gerecycled kan worden en hier weer nieuwe producten van gemaakt kunnen. Oud papier wordt verwerkt door een speciale afvalverwerker. Zij maken “pulp” van oud papier en karton. Van dit pulp worden vervolgens weer nieuwe producten gemaakt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tissues en verpakkingsmateriaal voor alledaagse producten. Hierom wordt het apart inzamelen van oud papier steeds belangrijker. Jij kunt hieraan jouw steentje bijdragen. Door het apart te houden van papier en dit op de juiste plaatsen in televeren. Op de site van jouw gemeente of afvalverwerker kun je de dichtstbijzijnde papiercontainer vinden.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland wordt er samengewerkt met de gemeenten om een goed beleid te voeren rondom afvalverwerking. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor het afvoeren van huishoudelijk afval bij de gemeenten. Zij vertrekken jaarlijks de afvalkalender. Maar in de provincie worden de (milieu)vergunningen verstrekt en gekeken naar een goed en duurzaam beleid. In Nederland wordt op dit moment ca 60% van al het afval gescheiden. De doelstelling is om dit uit te breiden naar 75%.  Op deze manier belandt er minder afval op de stortplaats. Want het afval dat niet gescheiden, verbrand of gerecycled kan worden belandt op een stortplaats binnen de provincie. In de provincie Noord-Holland zijn nog drie actieve stortplaatsen en een baggerstortplaats. Daarnaast zijn er nog drie oude stortplaatsen welke nog een milieuvergunning hebben. Op deze plaatsen wordt het afval op een verantwoorde en zo duurzaam mogelijke manier opgeslagen. 

Afvalkalender Laren in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Laren:
  • In de gemeente Laren wordt de afvalkalender verzorgd door GAD.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 510 kilo huisvuil ingezameld door de 11,563 inwoners in Laren.
  • In de gemeente Laren wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Laren zijn €321,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Laren gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Laren?

De afvalkalender van de gemeente Laren vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Laren?

Als je container in de gemeente Laren niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Laren of met de afvalverwerker: GAD

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Laren kun je dan contact opnemen met de gemeente Laren. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (GAD) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Laren?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Laren een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Laren als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Laren?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Laren: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Laren. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *