Afvalkalender gemeente Leeuwarden

Afvalkalender gemeente Leeuwarden bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Leeuwarden? Op de afvalkalender van gemeente Leeuwarden vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Leeuwarden. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Leeuwarden wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Leeuwarden de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Leeuwarden.
Afvalkalender gemeente Leeuwarden

Afvalkalender Leeuwarden

Afvalkalender gemeente Leeuwarden bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Leeuwarden kunt vinden? De gemeente Leeuwarden ligt in de provincie Friesland en heeft 125,542 inwoners. De afvalkalender in gemeente Leeuwarden wordt verzorgd door Omrin. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Leeuwarden.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Leeuwarden aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Leeuwarden (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Leeuwarden.

Over afval in de gemeente Leeuwarden

In de gemeente Leeuwarden wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 125,542 inwoners in de gemeente Leeuwarden bieden jaarlijks ongeveer 543 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 106 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 48 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Leeuwarden jaarlijks per persoon 20 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Leeuwarden. Daarvan biedt iedere persoon 0 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 35 kilo grof huishoudelijk afval en 213 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Leeuwarden gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Leeuwarden

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Leeuwarden bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Leeuwarden vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Leeuwarden

In de gemeente Leeuwarden betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Leeuwarden betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Leeuwarden is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €233.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €349.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Leeuwarden: €294.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Leeuwarden wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Leeuwarden.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Leeuwarden.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Leeuwarden

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Leeuwarden.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 106
Papier 48
Glas 20
PMD 0
Grof huishoudelijk Restafval 35
Fijn huishoudelijk Restafval 213

Afvalwijzer gemeente Leeuwarden

Afvalwijzer Leeuwarden bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Leeuwarden jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 543 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 125,542 inwoners van de gemeente Leeuwarden, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Leeuwarden

Leeuwarden is een niet-diftar gemeente. Ben jij benieuwd hoe het afval binnen jouw gemeente wordt gescheiden? Het scheiden van afval is een steeds belangrijker thema. Er zijn verschillende soorten afval. Hierbij kun je denken aan glasafval, papierafval, GFT-afval en plastic. We zamelen steeds meer afvalsoorten gescheiden in. Dit doen we om zoveel mogelijk afval te kunnen recyclen en hergebruiken. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat jij thuis al je afval al zoveel mogelijk gescheiden inzamelt. Wij begrijpen dat dit een hels karwei is, en je hier niet altijd evenveel zin in hebt. Om het jezelf makkelijker te maken kun je kiezen voor een prullenbak met meerdere vakken. Op deze manier is het makkelijker hygienischer en uiteindelijk ook goedkoper om afval te scheiden. Het kopen van een goede en goedkope afvalbak doe je hier.

Milieustraat gemeente Leeuwarden

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Leeuwarden brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Leeuwarden op onderstaand adres:
  • Omrin Milieustraat Leeuwarden, Greunsweg 86, 8937 AN Leeuwarden

Niet geleegd, extra container of container vol?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Leeuwarden

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Leeuwarden printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Omrin.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Leeuwarden printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Leeuwarden

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Leeuwarden

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Leeuwarden

Het apart inzamelen van oud papier is heel belangrijk. Omdat dit papier eenvoudig gerecycled kan worden en hier weer nieuwe producten van gemaakt kunnen. Oud papier wordt verwerkt door een speciale afvalverwerker. Zij maken “pulp” van oud papier en karton. Van dit pulp worden vervolgens weer nieuwe producten gemaakt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tissues en verpakkingsmateriaal voor alledaagse producten. Hierom wordt het apart inzamelen van oud papier steeds belangrijker. Jij kunt hieraan jouw steentje bijdragen. Door het apart te houden van papier en dit op de juiste plaatsen in televeren. Op de site van jouw gemeente of afvalverwerker kun je de dichtstbijzijnde papiercontainer vinden.

Afvalbeleid in de provincie Friesland

De provincie Friesland heeft verschillende systemen en maatregelen genomen om haar inwoners te informeren over het verwerken van afval. Een van de belangrijkste is de afvalkalender. Deze kalender geeft inzicht in welke afvalsoorten op welke dagen worden opgehaald en geeft informatie over de regels voor afvalinzameling. Daarnaast wordt er veel samen gewerkt binnen de gemeente met lokale winkelcentra en andere afvalophaal plaatsen. Op deze locaties kun je vaak gemakkelijk jouw afval scheiden. Denk hierbij aan rest-afval, plastic, karton/ oud papier, glas en textiel. Daarnaast zijn er diverse campagnes vanuit de gemeente waarbij inwoners worden geïnformeerd over het belang van recycling en afvalvermindering. Wil je weten hoe jij hieraan bij kan dragen? Lees dan verder. 

Afvalkalender Leeuwarden in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Leeuwarden:
  • In de gemeente Leeuwarden wordt de afvalkalender verzorgd door Omrin.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 543 kilo huisvuil ingezameld door de 125,542 inwoners in Leeuwarden.
  • In de gemeente Leeuwarden wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Leeuwarden zijn €294,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Leeuwarden gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Leeuwarden?

De afvalkalender van de gemeente Leeuwarden vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Leeuwarden?

Als je container in de gemeente Leeuwarden niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Leeuwarden of met de afvalverwerker: Omrin

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Leeuwarden kun je dan contact opnemen met de gemeente Leeuwarden. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Omrin) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Leeuwarden?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Leeuwarden een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Leeuwarden als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Leeuwarden?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Leeuwarden: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Leeuwarden. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *