Afvalkalender gemeente Leiden

Afvalkalender gemeente Leiden bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Leiden? Op de afvalkalender van gemeente Leiden vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Leiden. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Leiden wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Leiden de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Leiden.
Afvalkalender gemeente Leiden

Afvalkalender Leiden

Afvalkalender gemeente Leiden bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Leiden kunt vinden? De gemeente Leiden ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 125,167 inwoners. De afvalkalender in gemeente Leiden wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Leiden.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Leiden aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Leiden (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Leiden.

Over afval in de gemeente Leiden

In de gemeente Leiden wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 125,167 inwoners in de gemeente Leiden bieden jaarlijks ongeveer 378 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 31 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 33 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Leiden jaarlijks per persoon 22 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Leiden. Daarvan biedt iedere persoon NNB kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 27 kilo grof huishoudelijk afval en 210 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Leiden gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Leiden

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Leiden bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Leiden vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Leiden

In de gemeente Leiden betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Leiden betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Leiden is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €226.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €424.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Leiden: €312.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Leiden wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Leiden.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Leiden.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Leiden

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Leiden.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 31
Papier 33
Glas 22
PMD NNB
Grof huishoudelijk Restafval 27
Fijn huishoudelijk Restafval 210

Afvalwijzer gemeente Leiden

Afvalwijzer Leiden bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Leiden jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 378 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 125,167 inwoners van de gemeente Leiden, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Leiden

Leiden is een niet-diftar gemeente. Ben jij benieuwd hoe het afval binnen jouw gemeente wordt gescheiden? Het scheiden van afval is een steeds belangrijker thema. Er zijn verschillende soorten afval. Hierbij kun je denken aan glasafval, papierafval, GFT-afval en plastic. We zamelen steeds meer afvalsoorten gescheiden in. Dit doen we om zoveel mogelijk afval te kunnen recyclen en hergebruiken. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat jij thuis al je afval al zoveel mogelijk gescheiden inzamelt. Wij begrijpen dat dit een hels karwei is, en je hier niet altijd evenveel zin in hebt. Om het jezelf makkelijker te maken kun je kiezen voor een prullenbak met meerdere vakken. Op deze manier is het makkelijker hygienischer en uiteindelijk ook goedkoper om afval te scheiden. Het kopen van een goede en goedkope afvalbak doe je hier.

Milieustraat gemeente Leiden

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Leiden brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Leiden op onderstaand adres:
  • Milieustraat Gemeente Leiden, J.C. de Rijpstraat 11, 2315 WE Leiden

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Leiden

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Leiden printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Leiden printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Leiden

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Leiden

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Leiden

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Leiden in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Leiden:
  • In de gemeente Leiden wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 378 kilo huisvuil ingezameld door de 125,167 inwoners in Leiden.
  • In de gemeente Leiden wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Leiden zijn €312,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Leiden gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Leiden?

De afvalkalender van de gemeente Leiden vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Leiden?

Als je container in de gemeente Leiden niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Leiden of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Leiden kun je dan contact opnemen met de gemeente Leiden. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Leiden?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Leiden een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Leiden als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Leiden?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Leiden: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Leiden. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *