Afvalkalender gemeente Leiderdorp

Afvalkalender gemeente Leiderdorp bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Leiderdorp? Op de afvalkalender van gemeente Leiderdorp vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Leiderdorp. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Leiderdorp wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Leiderdorp de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Leiderdorp.
Afvalkalender gemeente Leiderdorp

Afvalkalender Leiderdorp

Afvalkalender gemeente Leiderdorp bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Leiderdorp kunt vinden? De gemeente Leiderdorp ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 27,477 inwoners. De afvalkalender in gemeente Leiderdorp wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Leiderdorp.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Leiderdorp aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Leiderdorp (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Leiderdorp.

Over afval in de gemeente Leiderdorp

In de gemeente Leiderdorp wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 27,477 inwoners in de gemeente Leiderdorp bieden jaarlijks ongeveer 450 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 67 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 40 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Leiderdorp jaarlijks per persoon 27 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Leiderdorp. Daarvan biedt iedere persoon NNB kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 20 kilo grof huishoudelijk afval en 195 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Leiderdorp gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Leiderdorp

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Leiderdorp bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Leiderdorp vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Leiderdorp

In de gemeente Leiderdorp betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Leiderdorp betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Leiderdorp is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €338.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €447.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Leiderdorp: €408.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Leiderdorp wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Leiderdorp.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Leiderdorp.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Leiderdorp

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Leiderdorp.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 67
Papier 40
Glas 27
PMD NNB
Grof huishoudelijk Restafval 20
Fijn huishoudelijk Restafval 195

Afvalwijzer gemeente Leiderdorp

Afvalwijzer Leiderdorp bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Leiderdorp jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 450 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 27,477 inwoners van de gemeente Leiderdorp, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Leiderdorp

Leiderdorp is een niet-diftar gemeente. Ben jij benieuwd hoe het afval binnen jouw gemeente wordt gescheiden? Het scheiden van afval is een steeds belangrijker thema. Er zijn verschillende soorten afval. Hierbij kun je denken aan glasafval, papierafval, GFT-afval en plastic. We zamelen steeds meer afvalsoorten gescheiden in. Dit doen we om zoveel mogelijk afval te kunnen recyclen en hergebruiken. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat jij thuis al je afval al zoveel mogelijk gescheiden inzamelt. Wij begrijpen dat dit een hels karwei is, en je hier niet altijd evenveel zin in hebt. Om het jezelf makkelijker te maken kun je kiezen voor een prullenbak met meerdere vakken. Op deze manier is het makkelijker hygienischer en uiteindelijk ook goedkoper om afval te scheiden. Het kopen van een goede en goedkope afvalbak doe je hier.

Milieustraat gemeente Leiderdorp

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Leiderdorp brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Leiderdorp op onderstaand adres:
  • Milieustraat Leiderdorp, Simon Smitweg 9, 2353 GA Leiderdorp

Volle kliko en extra laten legen?

Een volle container is natuurlijk iets waar niemand op staat te wachten. Daarom kun je bij de gemeente ook een extra leging van je container aanvragen. Hier zijn vaak wel extra kosten aan verbonden. Het is daarom verstandiger om je afval zelf naar de vuilstort of de milieustraat van jouw gemeente te brengen. Maak je gebruik van een ondergrondse container bij jou in de buurt? Als de ondergrondse container vol is dan kun je ook contact opnemen met jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Dit is gratis. Vind je jouw container te klein? Dan kun je contact opnemen met de gemeente om een aanvraag te doen voor een grotere container. Let op: het beleid hiervoor verschilt per gemeente. Je mag afval nooit zomaar naast de container zetten. Hier kun je een boete voor krijgen. Zwerfafval is natuurlijk iets wat niemand wil.

Papieren afvalkalender gemeente Leiderdorp

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Leiderdorp printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Leiderdorp printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Leiderdorp

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Leiderdorp

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Leiderdorp

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Leiderdorp in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Leiderdorp:
  • In de gemeente Leiderdorp wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 450 kilo huisvuil ingezameld door de 27,477 inwoners in Leiderdorp.
  • In de gemeente Leiderdorp wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Leiderdorp zijn €408,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Leiderdorp gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Leiderdorp?

De afvalkalender van de gemeente Leiderdorp vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Leiderdorp?

Als je container in de gemeente Leiderdorp niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Leiderdorp of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Leiderdorp kun je dan contact opnemen met de gemeente Leiderdorp. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Leiderdorp?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Leiderdorp een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Leiderdorp als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Leiderdorp?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Leiderdorp: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Leiderdorp. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *