Afvalkalender gemeente Lingewaard

Afvalkalender gemeente Lingewaard bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Lingewaard? Op de afvalkalender van gemeente Lingewaard vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Lingewaard. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Lingewaard wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Lingewaard de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Lingewaard.
Afvalkalender gemeente Lingewaard

Afvalkalender Lingewaard

Afvalkalender gemeente Lingewaard bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Lingewaard kunt vinden? De gemeente Lingewaard ligt in de provincie Gelderland en heeft 46,988 inwoners. De afvalkalender in gemeente Lingewaard wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Lingewaard.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Lingewaard aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Lingewaard (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Lingewaard.

Over afval in de gemeente Lingewaard

In de gemeente Lingewaard wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 46,988 inwoners in de gemeente Lingewaard bieden jaarlijks ongeveer 383 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 118 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 63 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Lingewaard jaarlijks per persoon 24 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Lingewaard. Daarvan biedt iedere persoon 24 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 1 kilo grof huishoudelijk afval en 115 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Lingewaard gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Lingewaard

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Lingewaard bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Lingewaard vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Lingewaard

In de gemeente Lingewaard betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Lingewaard betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Lingewaard is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €222.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €274.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Lingewaard: €260.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Lingewaard wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Lingewaard.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Lingewaard.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Lingewaard

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Lingewaard.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 118
Papier 63
Glas 24
PMD 24
Grof huishoudelijk Restafval 1
Fijn huishoudelijk Restafval 115

Afvalwijzer gemeente Lingewaard

Afvalwijzer Lingewaard bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Lingewaard jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 383 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 46,988 inwoners van de gemeente Lingewaard, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Lingewaard

Lingewaard is een diftar gemeente. Ben jij benieuwd hoe het afval binnen jouw gemeente wordt gescheiden? Het scheiden van afval is een steeds belangrijker thema. Er zijn verschillende soorten afval. Hierbij kun je denken aan glasafval, papierafval, GFT-afval en plastic. We zamelen steeds meer afvalsoorten gescheiden in. Dit doen we om zoveel mogelijk afval te kunnen recyclen en hergebruiken. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat jij thuis al je afval al zoveel mogelijk gescheiden inzamelt. Wij begrijpen dat dit een hels karwei is, en je hier niet altijd evenveel zin in hebt. Om het jezelf makkelijker te maken kun je kiezen voor een prullenbak met meerdere vakken. Op deze manier is het makkelijker hygienischer en uiteindelijk ook goedkoper om afval te scheiden. Het kopen van een goede en goedkope afvalbak doe je hier.

Milieustraat gemeente Lingewaard

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Lingewaard brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Lingewaard op onderstaand adres:
  • Huissen – Van Dalen, Veilingweg 8 | Huissen – Heijting, Looveer 1a |Doornenburg – Vos, Pannerdenseweg 105

Volle kliko en extra laten legen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Lingewaard

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Lingewaard printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Lingewaard printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Lingewaard

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Lingewaard

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Lingewaard

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Lingewaard in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Lingewaard:
  • In de gemeente Lingewaard wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 383 kilo huisvuil ingezameld door de 46,988 inwoners in Lingewaard.
  • In de gemeente Lingewaard wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Lingewaard zijn €260,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Lingewaard gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Lingewaard?

De afvalkalender van de gemeente Lingewaard vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Lingewaard?

Als je container in de gemeente Lingewaard niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Lingewaard of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Lingewaard kun je dan contact opnemen met de gemeente Lingewaard. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Lingewaard?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Lingewaard een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Lingewaard als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Lingewaard?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Lingewaard: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Lingewaard. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *