Afvalkalender gemeente Lisse

Afvalkalender gemeente Lisse bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Lisse? Op de afvalkalender van gemeente Lisse vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Lisse. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Lisse wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Lisse de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Lisse.
Afvalkalender gemeente Lisse

Afvalkalender Lisse

Afvalkalender gemeente Lisse bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Lisse kunt vinden? De gemeente Lisse ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 23,000 inwoners. De afvalkalender in gemeente Lisse wordt verzorgd door Meerlanden. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Lisse.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Lisse aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Lisse (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Lisse.

Over afval in de gemeente Lisse

In de gemeente Lisse wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 23,000 inwoners in de gemeente Lisse bieden jaarlijks ongeveer 441 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 121 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 68 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Lisse jaarlijks per persoon 29 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Lisse. Daarvan biedt iedere persoon 44.4 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 20 kilo grof huishoudelijk afval en 46 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Lisse gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Lisse

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Lisse bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Lisse vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Lisse

In de gemeente Lisse betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Lisse betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Lisse is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €305.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €408.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Lisse: €373.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Lisse wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Lisse.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Lisse.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Lisse

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Lisse.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 121
Papier 68
Glas 29
PMD 44.4
Grof huishoudelijk Restafval 20
Fijn huishoudelijk Restafval 46

Afvalwijzer gemeente Lisse

Afvalwijzer Lisse bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Lisse jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 441 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 23,000 inwoners van de gemeente Lisse, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Lisse

Lisse is een niet-diftar gemeente. Ben jij benieuwd hoe het afval binnen jouw gemeente wordt gescheiden? Het scheiden van afval is een steeds belangrijker thema. Er zijn verschillende soorten afval. Hierbij kun je denken aan glasafval, papierafval, GFT-afval en plastic. We zamelen steeds meer afvalsoorten gescheiden in. Dit doen we om zoveel mogelijk afval te kunnen recyclen en hergebruiken. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat jij thuis al je afval al zoveel mogelijk gescheiden inzamelt. Wij begrijpen dat dit een hels karwei is, en je hier niet altijd evenveel zin in hebt. Om het jezelf makkelijker te maken kun je kiezen voor een prullenbak met meerdere vakken. Op deze manier is het makkelijker hygienischer en uiteindelijk ook goedkoper om afval te scheiden. Het kopen van een goede en goedkope afvalbak doe je hier.

Milieustraat gemeente Lisse

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Lisse brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Lisse op onderstaand adres:
  • Milieustraat Lisse, Vennestraat 3, 2161 LE Lisse

Ondergrondse container vol, kliko vol of container niet geleegd?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Lisse

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Lisse printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Meerlanden.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Lisse printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Lisse

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Lisse

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Lisse

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Lisse in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Lisse:
  • In de gemeente Lisse wordt de afvalkalender verzorgd door Meerlanden.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 441 kilo huisvuil ingezameld door de 23,000 inwoners in Lisse.
  • In de gemeente Lisse wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Lisse zijn €373,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Lisse gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Lisse?

De afvalkalender van de gemeente Lisse vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Lisse?

Als je container in de gemeente Lisse niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Lisse of met de afvalverwerker: Meerlanden

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Lisse kun je dan contact opnemen met de gemeente Lisse. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Meerlanden) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Lisse?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Lisse een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Lisse als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Lisse?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Lisse: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Lisse. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *