Afvalkalender gemeente Lochem

Afvalkalender gemeente Lochem bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Lochem? Op de afvalkalender van gemeente Lochem vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Lochem. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Lochem wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Lochem de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Lochem.
Afvalkalender gemeente Lochem

Afvalkalender Lochem

Afvalkalender gemeente Lochem bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Lochem kunt vinden? De gemeente Lochem ligt in de provincie Gelderland en heeft 34,096 inwoners. De afvalkalender in gemeente Lochem wordt verzorgd door Circulus-Berkel. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Lochem.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Lochem aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Lochem (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Lochem.

Over afval in de gemeente Lochem

In de gemeente Lochem wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 34,096 inwoners in de gemeente Lochem bieden jaarlijks ongeveer 382 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 92 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 70 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Lochem jaarlijks per persoon 27 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Lochem. Daarvan biedt iedere persoon 33.6 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 20 kilo grof huishoudelijk afval en 81 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Lochem gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Lochem

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Lochem bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Lochem vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Lochem

In de gemeente Lochem betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Lochem betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Lochem is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €176.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €256.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Lochem: €231.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Lochem wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Lochem.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Lochem.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Lochem

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Lochem.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 92
Papier 70
Glas 27
PMD 33.6
Grof huishoudelijk Restafval 20
Fijn huishoudelijk Restafval 81

Afvalwijzer gemeente Lochem

Afvalwijzer Lochem bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Lochem jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 382 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 34,096 inwoners van de gemeente Lochem, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Lochem

Lochem is een diftar gemeente. Ben jij benieuwd hoe het afval binnen jouw gemeente wordt gescheiden? Het scheiden van afval is een steeds belangrijker thema. Er zijn verschillende soorten afval. Hierbij kun je denken aan glasafval, papierafval, GFT-afval en plastic. We zamelen steeds meer afvalsoorten gescheiden in. Dit doen we om zoveel mogelijk afval te kunnen recyclen en hergebruiken. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat jij thuis al je afval al zoveel mogelijk gescheiden inzamelt. Wij begrijpen dat dit een hels karwei is, en je hier niet altijd evenveel zin in hebt. Om het jezelf makkelijker te maken kun je kiezen voor een prullenbak met meerdere vakken. Op deze manier is het makkelijker hygienischer en uiteindelijk ook goedkoper om afval te scheiden. Het kopen van een goede en goedkope afvalbak doe je hier.

Milieustraat gemeente Lochem

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Lochem brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Lochem op onderstaand adres:
  • Circulus-Berkel Recycleplein Lochem, Terrein Hoftijzer, Aalsvoort 117, 7241 MB Lochem

Container niet geleegd of extra laten legen?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Lochem

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Lochem printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Circulus-Berkel.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Lochem printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Lochem

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Lochem

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Lochem

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Lochem in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Lochem:
  • In de gemeente Lochem wordt de afvalkalender verzorgd door Circulus-Berkel.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 382 kilo huisvuil ingezameld door de 34,096 inwoners in Lochem.
  • In de gemeente Lochem wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Lochem zijn €231,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Lochem gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Lochem?

De afvalkalender van de gemeente Lochem vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Lochem?

Als je container in de gemeente Lochem niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Lochem of met de afvalverwerker: Circulus-Berkel

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Lochem kun je dan contact opnemen met de gemeente Lochem. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Circulus-Berkel) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Lochem?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Lochem een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Lochem als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Lochem?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Lochem: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Lochem. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Lochem”

 1. Hebt u een papieren afvalkalender, ik kan de digitale niet uitprinten. Kan die in de brievenbus worden gestopt?

  Henk te Veldhuis
  ADRES
  POSTCODE
  WOONPLAATS

  1. Beste Henk te Veldhuis,

   In principe worden er geen papieren afvalkalenders meer uitgegeven. Toch kan het zo zijn dat de Gemeente Lochem dit op verzoek wel doet. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met de Gemeente Lochem. Dat kun u doen via Deze link. U kunt dan aangeven dat u liever een papieren afvalkalender ontvangt. Wellicht dat de gemeente u daarmee verder kan helpen.

   Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *