Afvalkalender gemeente Losser

Afvalkalender gemeente Losser bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Losser? Op de afvalkalender van gemeente Losser vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Losser. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Losser wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Losser de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Losser.
Afvalkalender gemeente Losser

Afvalkalender Losser

Afvalkalender gemeente Losser bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Losser kunt vinden? De gemeente Losser ligt in de provincie Overijssel en heeft 23,106 inwoners. De afvalkalender in gemeente Losser wordt verzorgd door Twente Milieu. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Losser.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Losser aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Losser (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Losser.

Over afval in de gemeente Losser

In de gemeente Losser wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 23,106 inwoners in de gemeente Losser bieden jaarlijks ongeveer 544 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 144 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 68 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Losser jaarlijks per persoon 24 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Losser. Daarvan biedt iedere persoon 44 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 53 kilo grof huishoudelijk afval en 89 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Losser gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Losser

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Losser bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Losser vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Losser

In de gemeente Losser betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Losser betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Losser is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €221.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €257.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Losser: €247.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Losser wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Losser.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Losser.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Losser

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Losser.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 144
Papier 68
Glas 24
PMD 44
Grof huishoudelijk Restafval 53
Fijn huishoudelijk Restafval 89

Afvalwijzer gemeente Losser

Afvalwijzer Losser bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Losser jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 544 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 23,106 inwoners van de gemeente Losser, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Losser

Losser is een diftar gemeente. Ben jij benieuwd hoe het afval binnen jouw gemeente wordt gescheiden? Het scheiden van afval is een steeds belangrijker thema. Er zijn verschillende soorten afval. Hierbij kun je denken aan glasafval, papierafval, GFT-afval en plastic. We zamelen steeds meer afvalsoorten gescheiden in. Dit doen we om zoveel mogelijk afval te kunnen recyclen en hergebruiken. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat jij thuis al je afval al zoveel mogelijk gescheiden inzamelt. Wij begrijpen dat dit een hels karwei is, en je hier niet altijd evenveel zin in hebt. Om het jezelf makkelijker te maken kun je kiezen voor een prullenbak met meerdere vakken. Op deze manier is het makkelijker hygienischer en uiteindelijk ook goedkoper om afval te scheiden. Het kopen van een goede en goedkope afvalbak doe je hier.

Milieustraat gemeente Losser

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Losser brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Losser op onderstaand adres:
  • Afvalbrengpunt Losser, Ravenhorsterweg 10, 7581 PB Losser

Volle kliko en extra laten legen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Losser

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Losser printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Twente Milieu.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Losser printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Losser

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Losser

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Losser

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Overijssel

In de provincie Overijssel wordt er op verschillende manieren gewerkt aan afvalreductie. Zo werken de gemeenten nauw samen met elkaar om inwoners en bedrijven te informeren over de impact van afvalproductie. Daarnaast is er een initiatief in het leven geroepen om het zwervend afval aan te pakken. Een van de maatregelen is het opzetten van een zwerfafval campagne. Hierbij wordt er samengewerkt met gemeenten, bedrijven en vrijwilligers om zwervend afval op te ruimen en inwoners bewust te maken van het belang van afvalvermindering. Er zijn ook initiatieven genomen om inwoners te stimuleren om afval te scheiden. Zo bieden gemeenten in de provincie Overijssel inzamelpunten voor recycling van afvalsoorten zoals papier, plastic, metalen en glas. Het beleid van de provincie lijkt haar vruchten af te werpen. De doelstelling van het Nederlandse rijk is om in 2030 75% van het afval te scheiden, provincie Overijssel is al goed op weg met 74%. 

Afvalkalender Losser in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Losser:
  • In de gemeente Losser wordt de afvalkalender verzorgd door Twente Milieu.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 544 kilo huisvuil ingezameld door de 23,106 inwoners in Losser.
  • In de gemeente Losser wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Losser zijn €247,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Losser gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Losser?

De afvalkalender van de gemeente Losser vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Losser?

Als je container in de gemeente Losser niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Losser of met de afvalverwerker: Twente Milieu

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Losser kun je dan contact opnemen met de gemeente Losser. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Twente Milieu) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Losser?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Losser een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Losser als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Losser?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Losser: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Losser. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *