Afvalkalender gemeente Medemblik

Afvalkalender gemeente Medemblik bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Medemblik? Op de afvalkalender van gemeente Medemblik vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Medemblik. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Medemblik wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Medemblik de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Medemblik.
Afvalkalender gemeente Medemblik

Afvalkalender Medemblik

Afvalkalender gemeente Medemblik bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Medemblik kunt vinden? De gemeente Medemblik ligt in de provincie Noord-Holland en heeft 45,437 inwoners. De afvalkalender in gemeente Medemblik wordt verzorgd door HVC. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Medemblik.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Medemblik aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Medemblik (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Medemblik.

Over afval in de gemeente Medemblik

In de gemeente Medemblik wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 45,437 inwoners in de gemeente Medemblik bieden jaarlijks ongeveer 565 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 129 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 68 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Medemblik jaarlijks per persoon 21 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Medemblik. Daarvan biedt iedere persoon 33.5 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 25 kilo grof huishoudelijk afval en 133 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Medemblik gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Medemblik

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Medemblik bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Medemblik vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Medemblik

In de gemeente Medemblik betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Medemblik betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Medemblik is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €264.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €414.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Medemblik: €367.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Medemblik wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Medemblik.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Medemblik.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Medemblik

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Medemblik.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 129
Papier 68
Glas 21
PMD 33.5
Grof huishoudelijk Restafval 25
Fijn huishoudelijk Restafval 133

Afvalwijzer gemeente Medemblik

Afvalwijzer Medemblik bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Medemblik jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 565 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 45,437 inwoners van de gemeente Medemblik, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Medemblik

Medemblik is een diftar gemeente. Ben jij benieuwd hoe het afval binnen jouw gemeente wordt gescheiden? Het scheiden van afval is een steeds belangrijker thema. Er zijn verschillende soorten afval. Hierbij kun je denken aan glasafval, papierafval, GFT-afval en plastic. We zamelen steeds meer afvalsoorten gescheiden in. Dit doen we om zoveel mogelijk afval te kunnen recyclen en hergebruiken. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat jij thuis al je afval al zoveel mogelijk gescheiden inzamelt. Wij begrijpen dat dit een hels karwei is, en je hier niet altijd evenveel zin in hebt. Om het jezelf makkelijker te maken kun je kiezen voor een prullenbak met meerdere vakken. Op deze manier is het makkelijker hygienischer en uiteindelijk ook goedkoper om afval te scheiden. Het kopen van een goede en goedkope afvalbak doe je hier.

Milieustraat gemeente Medemblik

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Medemblik brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Medemblik op onderstaand adres:
  • HVC Afvalbrengstation Middenmeer, Koggenrandweg 1, 1775 RG Middenmeer

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Medemblik

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Medemblik printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van HVC.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Medemblik printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Medemblik

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Medemblik

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Medemblik

Oud papier kun je inleveren bij een speciale oud-papiercontainer of bij de milieustraat van jouw gemeente. Vaak zijn er enkele instructies aan verbonden. Zo kun je het beste ervoor kiezen om het papier kleiner te maken zodat het beter past in de ondergrondse container. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden bij veel supermarkten om jouw oud papier in te leveren. In sommige gemeenten wordt er jaarlijks op enkele dagen het oud papier opgehaald. Dit kun je dan op de aangegeven plaatsen aan de straat zetten. Verstandig is het om het papier even te binden met een afbreekbaar touw zodat jouw afval niet rondslingerd in de natuur. Waar de oud-papier containers staan kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland wordt er samengewerkt met de gemeenten om een goed beleid te voeren rondom afvalverwerking. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor het afvoeren van huishoudelijk afval bij de gemeenten. Zij vertrekken jaarlijks de afvalkalender. Maar in de provincie worden de (milieu)vergunningen verstrekt en gekeken naar een goed en duurzaam beleid. In Nederland wordt op dit moment ca 60% van al het afval gescheiden. De doelstelling is om dit uit te breiden naar 75%.  Op deze manier belandt er minder afval op de stortplaats. Want het afval dat niet gescheiden, verbrand of gerecycled kan worden belandt op een stortplaats binnen de provincie. In de provincie Noord-Holland zijn nog drie actieve stortplaatsen en een baggerstortplaats. Daarnaast zijn er nog drie oude stortplaatsen welke nog een milieuvergunning hebben. Op deze plaatsen wordt het afval op een verantwoorde en zo duurzaam mogelijke manier opgeslagen. 

Afvalkalender Medemblik in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Medemblik:
  • In de gemeente Medemblik wordt de afvalkalender verzorgd door HVC.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 565 kilo huisvuil ingezameld door de 45,437 inwoners in Medemblik.
  • In de gemeente Medemblik wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Medemblik zijn €367,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Medemblik gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Medemblik?

De afvalkalender van de gemeente Medemblik vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Medemblik?

Als je container in de gemeente Medemblik niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Medemblik of met de afvalverwerker: HVC

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Medemblik kun je dan contact opnemen met de gemeente Medemblik. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (HVC) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Medemblik?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Medemblik een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Medemblik als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Medemblik?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Medemblik: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Medemblik. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Medemblik”

 1. Wanneer wordt het oud papier opgehaald in Andijk. Op 27 april ging het niet door. Stond ook in De Andijker. Maar wanneer wel stond niet in de Andijker.

  1. Beste James van der Gulik,

   Op zaterdag 11 mei wordt in Andijk het oud papier weer voor het eerst opgehaald. De oud papier ophaalweek met Koningsdag komt dus gewoon te vervallen.

   Met vriendelijke groet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *