Afvalkalender gemeente Midden-Delfland

Afvalkalender gemeente Midden-Delfland bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2023 van de gemeente Midden-Delfland? Op de afvalkalender van gemeente Midden-Delfland vind je de actuele afval ophaaldagen. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Midden-Delfland wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Midden-Delfland de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Midden-Delfland.
Afvalkalender gemeente Midden-Delfland

Afvalkalender Midden-Delfland

Afvalkalender gemeente Midden-Delfland bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Midden-Delfland kunt vinden? De gemeente Midden-Delfland ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 19,465 inwoners. De afvalkalender in gemeente Midden-Delfland wordt verzorgd door Avalex. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Midden-Delfland.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Midden-Delfland aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Midden-Delfland (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Midden-Delfland.

Over afval in de gemeente Midden-Delfland

In de gemeente Midden-Delfland wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 19,465 inwoners in de gemeente Midden-Delfland bieden jaarlijks ongeveer 411 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 116 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 54 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Midden-Delfland jaarlijks per persoon 23 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Midden-Delfland. Daarvan biedt iedere persoon 17.8 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 20 kilo grof huishoudelijk afval en 156 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Midden-Delfland gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2023 Midden-Delfland

Wil je de afvalkalender 2023 van de gemeente Midden-Delfland bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Midden-Delfland vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2023 gemeente Midden-Delfland

In de gemeente Midden-Delfland betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Midden-Delfland betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2023 in de gemeente Midden-Delfland is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €270.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €358.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Midden-Delfland: €335.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Midden-Delfland wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Midden-Delfland.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Midden-Delfland.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Midden-Delfland

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Midden-Delfland.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 116
Papier 54
Glas 23
PMD 17.8
Grof huishoudelijk Restafval 20
Fijn huishoudelijk Restafval 156

Afvalwijzer gemeente Midden-Delfland

Afvalwijzer Midden-Delfland bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Midden-Delfland jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 411 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 19,465 inwoners van de gemeente Midden-Delfland, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Midden-Delfland

Midden-Delfland is een niet-diftar gemeente. Ben jij benieuwd hoe het afval binnen jouw gemeente wordt gescheiden? Het scheiden van afval is een steeds belangrijker thema. Er zijn verschillende soorten afval. Hierbij kun je denken aan glasafval, papierafval, GFT-afval en plastic. We zamelen steeds meer afvalsoorten gescheiden in. Dit doen we om zoveel mogelijk afval te kunnen recyclen en hergebruiken. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat jij thuis al je afval al zoveel mogelijk gescheiden inzamelt. Wij begrijpen dat dit een hels karwei is, en je hier niet altijd evenveel zin in hebt. Om het jezelf makkelijker te maken kun je kiezen voor een prullenbak met meerdere vakken. Op deze manier is het makkelijker hygienischer en uiteindelijk ook goedkoper om afval te scheiden. Het kopen van een goede en goedkope afvalbak doe je hier.

Milieustraat gemeente Midden-Delfland

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Midden-Delfland brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Midden-Delfland op onderstaand adres:
  • Avalex Milieustraat Delft, Voltaweg 11, 2627 BD Delft

Kliko niet geleegd of extra container aanvragen?

Zit de ondergrondse container vol? Dit is erg vervelend. Vaak is het zo dat de container niet vol zit maar verstopt is geraakt doordat er iemand te grote stukken afval heeft afgestort. Hierdoor kan het lijken alsof de ondergrondse container vol zit. Op de ondergrondse container zit vaak een sticker met een telefoonnummer wat je kunt bellen. Je kunt dan een melding maken. Leg nooit afval naast de container. Want hierdoor kan het afval in de natuur rondslingeren en dan krijg je zwerfafval. Daarnaast staat er een boete op wanneer je het afval op een niet juiste manier afstort. Wil je jouw afval toch afstorten? Maak dan een online of telefonische afspraak met jouw gemeente of afvalverwerker. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om het afval af te storten naar de milieustraat.  

Papieren afvalkalender gemeente Midden-Delfland

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Grofvuil gemeente Midden-Delfland

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Midden-Delfland

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Midden-Delfland

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Midden-Delfland in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Midden-Delfland:
  • In de gemeente Midden-Delfland wordt de afvalkalender verzorgd door Avalex.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 411 kilo huisvuil ingezameld door de 19,465 inwoners in Midden-Delfland.
  • In de gemeente Midden-Delfland wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Midden-Delfland zijn €335,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Midden-Delfland gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2023) van de gemeente Midden-Delfland?

De afvalkalender van de gemeente Midden-Delfland vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Midden-Delfland?

Als je container in de gemeente Midden-Delfland niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Midden-Delfland of met de afvalverwerker: Avalex

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Midden-Delfland kun je dan contact opnemen met de gemeente Midden-Delfland. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Avalex) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Midden-Delfland?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Midden-Delfland een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Midden-Delfland als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Midden-Delfland?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Midden-Delfland: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Midden-Delfland. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *