Afvalkalender gemeente Molenlanden

Afvalkalender gemeente Molenlanden bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Molenlanden? Op de afvalkalender van gemeente Molenlanden vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Molenlanden. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Molenlanden wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Molenlanden de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Molenlanden.
Afvalkalender gemeente Molenlanden

Afvalkalender Molenlanden

Afvalkalender gemeente Molenlanden bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Molenlanden kunt vinden? De gemeente Molenlanden ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 44,660 inwoners. De afvalkalender in gemeente Molenlanden wordt verzorgd door Waardlanden. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Molenlanden.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Molenlanden aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Molenlanden (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Molenlanden.

Over afval in de gemeente Molenlanden

In de gemeente Molenlanden wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 44,660 inwoners in de gemeente Molenlanden bieden jaarlijks ongeveer 596 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 101 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 66 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Molenlanden jaarlijks per persoon 17 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Molenlanden. Daarvan biedt iedere persoon 24 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 33 kilo grof huishoudelijk afval en 180 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Molenlanden gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Molenlanden

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Molenlanden bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Molenlanden vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Molenlanden

In de gemeente Molenlanden betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Molenlanden betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Molenlanden is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €272.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €340.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Molenlanden: €322.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Molenlanden wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Molenlanden.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Molenlanden.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Molenlanden

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Molenlanden.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 101
Papier 66
Glas 17
PMD 24
Grof huishoudelijk Restafval 33
Fijn huishoudelijk Restafval 180

Afvalwijzer gemeente Molenlanden

Afvalwijzer Molenlanden bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Molenlanden jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 596 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 44,660 inwoners van de gemeente Molenlanden, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Molenlanden

Molenlanden is een niet-diftar gemeente. Ben jij benieuwd hoe het afval binnen jouw gemeente wordt gescheiden? Het scheiden van afval is een steeds belangrijker thema. Er zijn verschillende soorten afval. Hierbij kun je denken aan glasafval, papierafval, GFT-afval en plastic. We zamelen steeds meer afvalsoorten gescheiden in. Dit doen we om zoveel mogelijk afval te kunnen recyclen en hergebruiken. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat jij thuis al je afval al zoveel mogelijk gescheiden inzamelt. Wij begrijpen dat dit een hels karwei is, en je hier niet altijd evenveel zin in hebt. Om het jezelf makkelijker te maken kun je kiezen voor een prullenbak met meerdere vakken. Op deze manier is het makkelijker hygienischer en uiteindelijk ook goedkoper om afval te scheiden. Het kopen van een goede en goedkope afvalbak doe je hier.

Milieustraat gemeente Molenlanden

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Molenlanden brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Molenlanden op onderstaand adres:
  • Geen gegevens beschikbaar

Niet geleegd, extra container of container vol?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Molenlanden

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Molenlanden printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Waardlanden.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Molenlanden printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Molenlanden

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Molenlanden

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Molenlanden

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Molenlanden in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Molenlanden:
  • In de gemeente Molenlanden wordt de afvalkalender verzorgd door Waardlanden.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 596 kilo huisvuil ingezameld door de 44,660 inwoners in Molenlanden.
  • In de gemeente Molenlanden wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Molenlanden zijn €322,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Molenlanden gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Molenlanden?

De afvalkalender van de gemeente Molenlanden vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Molenlanden?

Als je container in de gemeente Molenlanden niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Molenlanden of met de afvalverwerker: Waardlanden

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Molenlanden kun je dan contact opnemen met de gemeente Molenlanden. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Waardlanden) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Molenlanden?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Molenlanden een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Molenlanden als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Molenlanden?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Molenlanden: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Molenlanden. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Eén gedachte over “Afvalkalender gemeente Molenlanden”

 1. De afvalkalender geeft geen informatie over wanneer het afval aan de Peursumseweg wordt opgehaald. Het was steeds gemakkelijk op te zoeken als je de postcode invulde, maar nu lukt het niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *