Afvalkalender gemeente Montferland

Afvalkalender gemeente Montferland bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Montferland? Op de afvalkalender van gemeente Montferland vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Montferland. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Montferland wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Montferland de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Montferland.
Afvalkalender gemeente Montferland

Afvalkalender Montferland

Afvalkalender gemeente Montferland bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Montferland kunt vinden? De gemeente Montferland ligt in de provincie Gelderland en heeft 36,348 inwoners. De afvalkalender in gemeente Montferland wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Montferland.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Montferland aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Montferland (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Montferland.

Over afval in de gemeente Montferland

In de gemeente Montferland wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 36,348 inwoners in de gemeente Montferland bieden jaarlijks ongeveer 517 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 69 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 65 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Montferland jaarlijks per persoon 20 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Montferland. Daarvan biedt iedere persoon 23 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 24 kilo grof huishoudelijk afval en 147 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Montferland gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Montferland

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Montferland bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Montferland vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Montferland

In de gemeente Montferland betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Montferland betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Montferland is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €197.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €230.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Montferland: €220.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Montferland wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Montferland.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Montferland.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Montferland

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Montferland.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 69
Papier 65
Glas 20
PMD 23
Grof huishoudelijk Restafval 24
Fijn huishoudelijk Restafval 147

Afvalwijzer gemeente Montferland

Afvalwijzer Montferland bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Montferland jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 517 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 36,348 inwoners van de gemeente Montferland, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Montferland

Montferland is een niet-diftar gemeente. Ben jij benieuwd hoe het afval binnen jouw gemeente wordt gescheiden? Het scheiden van afval is een steeds belangrijker thema. Er zijn verschillende soorten afval. Hierbij kun je denken aan glasafval, papierafval, GFT-afval en plastic. We zamelen steeds meer afvalsoorten gescheiden in. Dit doen we om zoveel mogelijk afval te kunnen recyclen en hergebruiken. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat jij thuis al je afval al zoveel mogelijk gescheiden inzamelt. Wij begrijpen dat dit een hels karwei is, en je hier niet altijd evenveel zin in hebt. Om het jezelf makkelijker te maken kun je kiezen voor een prullenbak met meerdere vakken. Op deze manier is het makkelijker hygienischer en uiteindelijk ook goedkoper om afval te scheiden. Het kopen van een goede en goedkope afvalbak doe je hier.

Milieustraat gemeente Montferland

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Montferland brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Montferland op onderstaand adres:
  • Aanbiedstation ’s Heerenberg, Nijverheidsstraat 12, 7041 GE ‘s-Heerenberg

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Montferland

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Montferland printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Montferland printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Montferland

In de milieustraat of stortplaats van jouw gemeente kun je terecht met het afstorten van grofvuil. Grofvuil is al het afval wat niet in jouw container of kliko past. Hierbij kun je denken aan tuin- bouw- en sloopafval. Maar ook bijvoorbeeld aan oude elektrische apparaten of lege verfblikken. Er zijn ook bepaalde afvalsoorten welke je niet mag weggooien in de kliko. Welke afvalsoorten je naar de milieustraat mag brengen en welke kosten hieraan verbonden zijn verschilt per gemeente. Hieronder op deze pagina vind je het adres van de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je het beste de website van het afvalverwerkingsbedrijf checken.

Afwijkende afvalkalender Montferland

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Montferland

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Montferland in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Montferland:
  • In de gemeente Montferland wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 517 kilo huisvuil ingezameld door de 36,348 inwoners in Montferland.
  • In de gemeente Montferland wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Montferland zijn €220,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Montferland gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Montferland?

De afvalkalender van de gemeente Montferland vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Montferland?

Als je container in de gemeente Montferland niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Montferland of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Montferland kun je dan contact opnemen met de gemeente Montferland. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Montferland?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Montferland een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Montferland als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Montferland?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Montferland: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Montferland. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Montferland”

 1. waar kan ik een nieuwe afvalpas aanvragen. Ben verhuisd naar Galamastraat 1 in s-Heerenberg en op dit adres is geen afvalpas meer .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *