Afvalkalender gemeente Nijkerk

Afvalkalender gemeente Nijkerk bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Nijkerk? Op de afvalkalender van gemeente Nijkerk vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Nijkerk. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Nijkerk wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Nijkerk de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Nijkerk.
Afvalkalender gemeente Nijkerk

Afvalkalender Nijkerk

Afvalkalender gemeente Nijkerk bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Nijkerk kunt vinden? De gemeente Nijkerk ligt in de provincie Gelderland en heeft 44,360 inwoners. De afvalkalender in gemeente Nijkerk wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Nijkerk.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Nijkerk aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Nijkerk (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Nijkerk.

Over afval in de gemeente Nijkerk

In de gemeente Nijkerk wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 44,360 inwoners in de gemeente Nijkerk bieden jaarlijks ongeveer 412 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 98 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 59 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Nijkerk jaarlijks per persoon 24 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Nijkerk. Daarvan biedt iedere persoon 15.5 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 14 kilo grof huishoudelijk afval en 114 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Nijkerk gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Nijkerk

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Nijkerk bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Nijkerk vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Nijkerk

In de gemeente Nijkerk betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Nijkerk betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Nijkerk is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €162.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €190.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Nijkerk: €182.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Nijkerk wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Nijkerk.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Nijkerk.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Nijkerk

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Nijkerk.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 98
Papier 59
Glas 24
PMD 15.5
Grof huishoudelijk Restafval 14
Fijn huishoudelijk Restafval 114

Afvalwijzer gemeente Nijkerk

Afvalwijzer Nijkerk bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Nijkerk jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 412 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 44,360 inwoners van de gemeente Nijkerk, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Nijkerk

Nijkerk is een diftar gemeente. Ben jij benieuwd hoe het afval binnen jouw gemeente wordt gescheiden? Het scheiden van afval is een steeds belangrijker thema. Er zijn verschillende soorten afval. Hierbij kun je denken aan glasafval, papierafval, GFT-afval en plastic. We zamelen steeds meer afvalsoorten gescheiden in. Dit doen we om zoveel mogelijk afval te kunnen recyclen en hergebruiken. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat jij thuis al je afval al zoveel mogelijk gescheiden inzamelt. Wij begrijpen dat dit een hels karwei is, en je hier niet altijd evenveel zin in hebt. Om het jezelf makkelijker te maken kun je kiezen voor een prullenbak met meerdere vakken. Op deze manier is het makkelijker hygienischer en uiteindelijk ook goedkoper om afval te scheiden. Het kopen van een goede en goedkope afvalbak doe je hier.

Milieustraat gemeente Nijkerk

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Nijkerk brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Nijkerk op onderstaand adres:
  • Milieustraat gemeente Nijkerk, Blekkerserf 4, 3863 JA Nijkerk

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Zit de ondergrondse container vol? Dit is erg vervelend. Vaak is het zo dat de container niet vol zit maar verstopt is geraakt doordat er iemand te grote stukken afval heeft afgestort. Hierdoor kan het lijken alsof de ondergrondse container vol zit. Op de ondergrondse container zit vaak een sticker met een telefoonnummer wat je kunt bellen. Je kunt dan een melding maken. Leg nooit afval naast de container. Want hierdoor kan het afval in de natuur rondslingeren en dan krijg je zwerfafval. Daarnaast staat er een boete op wanneer je het afval op een niet juiste manier afstort. Wil je jouw afval toch afstorten? Maak dan een online of telefonische afspraak met jouw gemeente of afvalverwerker. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om het afval af te storten naar de milieustraat.  

Papieren afvalkalender gemeente Nijkerk

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Nijkerk printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Nijkerk printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Nijkerk

Heb je grofvuil en wil je dit naar de afvalstort brengen. In sommige gemeenten is het wegbrengen van grof huishoudelijk afval gratis. Voor sommige afvalsoorten moet je betalen. Wat de kosten zijn voor het wegbrengen van vuilnis naar de afvalstort verschilt per gemeente. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerker kun je zien wat de prijzen zijn. Onder grofvuil verstaan we al het afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kwijt kunt. Soms zijn objecten te groot of te zwaar voor de kliko of ondergrondse container. Dan kun je kiezen om deze weg te brengen naar de milieustraat bij jou in de buurt. Op deze pagina vind je informatie over jouw milieustraat en welke soorten afval je mag afstorten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouw- sloopmateriaal en klein chemisch afval.

Afwijkende afvalkalender Nijkerk

Kun je de container aan de weg zetten in jouw gemeente met Kerst? Ben jij benieuwd of het afval wordt opgehaald met Kerst? In Nederland is het overal het algemeen zo dat op nationale feestdagen het afval niet wordt opgehaald. Eens in de zoveel tijd vallen de feestdagen op doordeweekse dagen waardoor het mogelijk is dat dit op jouw afvaldag valt. In dit geval is er een afwijkende dienstregeling. Op deze manier voorkomt de gemeente dat jij lang blijft zitten met het afval en voorkomt het ook dat het in de natuur terecht komt. Om zeker te weten wanneer het afval wordt opgehaald kun je het beste de website van de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf raadplegen.

Oud papier in Nijkerk

Het apart inzamelen van oud papier is heel belangrijk. Omdat dit papier eenvoudig gerecycled kan worden en hier weer nieuwe producten van gemaakt kunnen. Oud papier wordt verwerkt door een speciale afvalverwerker. Zij maken “pulp” van oud papier en karton. Van dit pulp worden vervolgens weer nieuwe producten gemaakt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tissues en verpakkingsmateriaal voor alledaagse producten. Hierom wordt het apart inzamelen van oud papier steeds belangrijker. Jij kunt hieraan jouw steentje bijdragen. Door het apart te houden van papier en dit op de juiste plaatsen in televeren. Op de site van jouw gemeente of afvalverwerker kun je de dichtstbijzijnde papiercontainer vinden.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Nijkerk in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Nijkerk:
  • In de gemeente Nijkerk wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 412 kilo huisvuil ingezameld door de 44,360 inwoners in Nijkerk.
  • In de gemeente Nijkerk wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Nijkerk zijn €182,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Nijkerk gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Nijkerk?

De afvalkalender van de gemeente Nijkerk vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Nijkerk?

Als je container in de gemeente Nijkerk niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Nijkerk of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Nijkerk kun je dan contact opnemen met de gemeente Nijkerk. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Nijkerk?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Nijkerk een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Nijkerk als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Nijkerk?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Nijkerk: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Nijkerk. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *