Afvalkalender gemeente Nijmegen

Afvalkalender gemeente Nijmegen bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Nijmegen? Op de afvalkalender van gemeente Nijmegen vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Nijmegen. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Nijmegen wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Nijmegen de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Nijmegen.
Afvalkalender gemeente Nijmegen

Afvalkalender Nijmegen

Afvalkalender gemeente Nijmegen bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Nijmegen kunt vinden? De gemeente Nijmegen ligt in de provincie Gelderland en heeft 179,073 inwoners. De afvalkalender in gemeente Nijmegen wordt verzorgd door DAR. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Nijmegen.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Nijmegen aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Nijmegen (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Nijmegen.

Over afval in de gemeente Nijmegen

In de gemeente Nijmegen wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 179,073 inwoners in de gemeente Nijmegen bieden jaarlijks ongeveer 404 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 98 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 48 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Nijmegen jaarlijks per persoon 25 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Nijmegen. Daarvan biedt iedere persoon 40 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 22 kilo grof huishoudelijk afval en 81 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Nijmegen gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Nijmegen

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Nijmegen bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Nijmegen vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Nijmegen

In de gemeente Nijmegen betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Nijmegen betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Nijmegen is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €16.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €48.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Nijmegen: €31.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Nijmegen wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Nijmegen.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Nijmegen.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Nijmegen

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Nijmegen.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 98
Papier 48
Glas 25
PMD 40
Grof huishoudelijk Restafval 22
Fijn huishoudelijk Restafval 81

Afvalwijzer gemeente Nijmegen

Afvalwijzer Nijmegen bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Nijmegen jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 404 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 179,073 inwoners van de gemeente Nijmegen, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Nijmegen

Nijmegen is een diftar gemeente. Ben jij benieuwd hoe het afval binnen jouw gemeente wordt gescheiden? Het scheiden van afval is een steeds belangrijker thema. Er zijn verschillende soorten afval. Hierbij kun je denken aan glasafval, papierafval, GFT-afval en plastic. We zamelen steeds meer afvalsoorten gescheiden in. Dit doen we om zoveel mogelijk afval te kunnen recyclen en hergebruiken. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat jij thuis al je afval al zoveel mogelijk gescheiden inzamelt. Wij begrijpen dat dit een hels karwei is, en je hier niet altijd evenveel zin in hebt. Om het jezelf makkelijker te maken kun je kiezen voor een prullenbak met meerdere vakken. Op deze manier is het makkelijker hygienischer en uiteindelijk ook goedkoper om afval te scheiden. Het kopen van een goede en goedkope afvalbak doe je hier.

Milieustraat gemeente Nijmegen

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Nijmegen brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Nijmegen op onderstaand adres:
  • Dar hoofdkantoor, Kanaalstraat 401, 6541 XK Nijmegen

Volle kliko en extra laten legen?

Is jouw kliko niet geleegd? De gemeente of afvalverwerker binnen jouw gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van het huishoudelijk afval. Denk hierbij aan restafval, papier en GFT-afval. Op de afvalkalender van jouw gemeente vind je informatie over het aanbieden van afval. Doe dit op de juiste momenten en op de daarvoor bestemde plaatsen. Is jouw container toch niet geleegd? Neem dan telefonisch contact op met jouw gemeente. Zij kunnen dan alsnog het afval ophalen. Mocht het zo zijn dat je er niet (lang) mee wilt blijven zitten kun je ervoor kiezen om het afval zelf af te storten. Er zijn hiervoor diverse mogelijkheden. Bij veel supermarkten/ winkelcentra is het mogelijk om afval af te storten. Ook is er altijd wel een milieustraat bij jou in de buurt voor het afstorten van huishoudelijk afval. 

Papieren afvalkalender gemeente Nijmegen

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Nijmegen printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van DAR.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Nijmegen printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Nijmegen

Heb je grofvuil en wil je dit naar de afvalstort brengen. In sommige gemeenten is het wegbrengen van grof huishoudelijk afval gratis. Voor sommige afvalsoorten moet je betalen. Wat de kosten zijn voor het wegbrengen van vuilnis naar de afvalstort verschilt per gemeente. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerker kun je zien wat de prijzen zijn. Onder grofvuil verstaan we al het afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kwijt kunt. Soms zijn objecten te groot of te zwaar voor de kliko of ondergrondse container. Dan kun je kiezen om deze weg te brengen naar de milieustraat bij jou in de buurt. Op deze pagina vind je informatie over jouw milieustraat en welke soorten afval je mag afstorten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouw- sloopmateriaal en klein chemisch afval.

Afwijkende afvalkalender Nijmegen

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Nijmegen

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Nijmegen in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Nijmegen:
  • In de gemeente Nijmegen wordt de afvalkalender verzorgd door DAR.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 404 kilo huisvuil ingezameld door de 179,073 inwoners in Nijmegen.
  • In de gemeente Nijmegen wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Nijmegen zijn €31,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Nijmegen gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Nijmegen?

De afvalkalender van de gemeente Nijmegen vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Nijmegen?

Als je container in de gemeente Nijmegen niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Nijmegen of met de afvalverwerker: DAR

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Nijmegen kun je dan contact opnemen met de gemeente Nijmegen. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (DAR) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Nijmegen?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Nijmegen een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Nijmegen als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Nijmegen?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Nijmegen: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Nijmegen. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Eén gedachte over “Afvalkalender gemeente Nijmegen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *