Afvalkalender gemeente Oldebroek

Afvalkalender gemeente Oldebroek bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Oldebroek? Op de afvalkalender van gemeente Oldebroek vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Oldebroek. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Oldebroek wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Oldebroek de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Oldebroek.
Afvalkalender gemeente Oldebroek

Afvalkalender Oldebroek

Afvalkalender gemeente Oldebroek bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Oldebroek kunt vinden? De gemeente Oldebroek ligt in de provincie Gelderland en heeft 23,933 inwoners. De afvalkalender in gemeente Oldebroek wordt verzorgd door ACONOV. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Oldebroek.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Oldebroek aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Oldebroek (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Oldebroek.

Over afval in de gemeente Oldebroek

In de gemeente Oldebroek wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 23,933 inwoners in de gemeente Oldebroek bieden jaarlijks ongeveer 480 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 173 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 59 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Oldebroek jaarlijks per persoon 13 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Oldebroek. Daarvan biedt iedere persoon 0 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 0 kilo grof huishoudelijk afval en 225 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Oldebroek gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Oldebroek

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Oldebroek bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Oldebroek vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Oldebroek

In de gemeente Oldebroek betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Oldebroek betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Oldebroek is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €224.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €328.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Oldebroek: €302.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Oldebroek wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Oldebroek.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Oldebroek.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Oldebroek

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Oldebroek.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 173
Papier 59
Glas 13
PMD 0
Grof huishoudelijk Restafval 0
Fijn huishoudelijk Restafval 225

Afvalwijzer gemeente Oldebroek

Afvalwijzer Oldebroek bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Oldebroek jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 480 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 23,933 inwoners van de gemeente Oldebroek, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Oldebroek

Oldebroek is een diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Oldebroek

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Oldebroek brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Oldebroek op onderstaand adres:
  • Afvalbrengpunt gemeente Oldebroek, Ampèrestraat 13, 8091 XX Wezep

Ondergrondse container vol, kliko vol of container niet geleegd?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Oldebroek

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Oldebroek printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van ACONOV.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Oldebroek printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Oldebroek

Heb je grofvuil en wil je dit naar de afvalstort brengen. In sommige gemeenten is het wegbrengen van grof huishoudelijk afval gratis. Voor sommige afvalsoorten moet je betalen. Wat de kosten zijn voor het wegbrengen van vuilnis naar de afvalstort verschilt per gemeente. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerker kun je zien wat de prijzen zijn. Onder grofvuil verstaan we al het afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kwijt kunt. Soms zijn objecten te groot of te zwaar voor de kliko of ondergrondse container. Dan kun je kiezen om deze weg te brengen naar de milieustraat bij jou in de buurt. Op deze pagina vind je informatie over jouw milieustraat en welke soorten afval je mag afstorten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouw- sloopmateriaal en klein chemisch afval.

Afwijkende afvalkalender Oldebroek

Kun je de container aan de weg zetten in jouw gemeente met Kerst? Ben jij benieuwd of het afval wordt opgehaald met Kerst? In Nederland is het overal het algemeen zo dat op nationale feestdagen het afval niet wordt opgehaald. Eens in de zoveel tijd vallen de feestdagen op doordeweekse dagen waardoor het mogelijk is dat dit op jouw afvaldag valt. In dit geval is er een afwijkende dienstregeling. Op deze manier voorkomt de gemeente dat jij lang blijft zitten met het afval en voorkomt het ook dat het in de natuur terecht komt. Om zeker te weten wanneer het afval wordt opgehaald kun je het beste de website van de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf raadplegen.

Oud papier in Oldebroek

Oud papier kun je inleveren bij een speciale oud-papiercontainer of bij de milieustraat van jouw gemeente. Vaak zijn er enkele instructies aan verbonden. Zo kun je het beste ervoor kiezen om het papier kleiner te maken zodat het beter past in de ondergrondse container. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden bij veel supermarkten om jouw oud papier in te leveren. In sommige gemeenten wordt er jaarlijks op enkele dagen het oud papier opgehaald. Dit kun je dan op de aangegeven plaatsen aan de straat zetten. Verstandig is het om het papier even te binden met een afbreekbaar touw zodat jouw afval niet rondslingerd in de natuur. Waar de oud-papier containers staan kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Oldebroek in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Oldebroek:
  • In de gemeente Oldebroek wordt de afvalkalender verzorgd door ACONOV.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 480 kilo huisvuil ingezameld door de 23,933 inwoners in Oldebroek.
  • In de gemeente Oldebroek wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Oldebroek zijn €302,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Oldebroek gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Oldebroek?

De afvalkalender van de gemeente Oldebroek vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Oldebroek?

Als je container in de gemeente Oldebroek niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Oldebroek of met de afvalverwerker: ACONOV

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Oldebroek kun je dan contact opnemen met de gemeente Oldebroek. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (ACONOV) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Oldebroek?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Oldebroek een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Oldebroek als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Oldebroek?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Oldebroek: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Oldebroek. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *