Afvalkalender gemeente Oldenzaal

Afvalkalender gemeente Oldenzaal bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Oldenzaal? Op de afvalkalender van gemeente Oldenzaal vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Oldenzaal. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Oldenzaal wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Oldenzaal de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Oldenzaal.
Afvalkalender gemeente Oldenzaal

Afvalkalender Oldenzaal

Afvalkalender gemeente Oldenzaal bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Oldenzaal kunt vinden? De gemeente Oldenzaal ligt in de provincie Overijssel en heeft 31,788 inwoners. De afvalkalender in gemeente Oldenzaal wordt verzorgd door Twente Milieu. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Oldenzaal.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Oldenzaal aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Oldenzaal (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Oldenzaal.

Over afval in de gemeente Oldenzaal

In de gemeente Oldenzaal wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 31,788 inwoners in de gemeente Oldenzaal bieden jaarlijks ongeveer 485 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 121 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 62 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Oldenzaal jaarlijks per persoon 27 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Oldenzaal. Daarvan biedt iedere persoon 39.1 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 20 kilo grof huishoudelijk afval en 104 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Oldenzaal gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Oldenzaal

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Oldenzaal bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Oldenzaal vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Oldenzaal

In de gemeente Oldenzaal betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Oldenzaal betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Oldenzaal is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €249.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €290.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Oldenzaal: €276.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Oldenzaal wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Oldenzaal.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Oldenzaal.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Oldenzaal

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Oldenzaal.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 121
Papier 62
Glas 27
PMD 39.1
Grof huishoudelijk Restafval 20
Fijn huishoudelijk Restafval 104

Afvalwijzer gemeente Oldenzaal

Afvalwijzer Oldenzaal bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Oldenzaal jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 485 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 31,788 inwoners van de gemeente Oldenzaal, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Oldenzaal

Oldenzaal is een diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Oldenzaal

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Oldenzaal brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Oldenzaal op onderstaand adres:
  • Afvalbrengpunt Oldenzaal, Lübeckstraat 34, 7575 EE Oldenzaal

Container niet geleegd of extra laten legen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Oldenzaal

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Oldenzaal printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Twente Milieu.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Oldenzaal printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Oldenzaal

Heb je grofvuil en wil je dit naar de afvalstort brengen. In sommige gemeenten is het wegbrengen van grof huishoudelijk afval gratis. Voor sommige afvalsoorten moet je betalen. Wat de kosten zijn voor het wegbrengen van vuilnis naar de afvalstort verschilt per gemeente. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerker kun je zien wat de prijzen zijn. Onder grofvuil verstaan we al het afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kwijt kunt. Soms zijn objecten te groot of te zwaar voor de kliko of ondergrondse container. Dan kun je kiezen om deze weg te brengen naar de milieustraat bij jou in de buurt. Op deze pagina vind je informatie over jouw milieustraat en welke soorten afval je mag afstorten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouw- sloopmateriaal en klein chemisch afval.

Afwijkende afvalkalender Oldenzaal

Kun je de container aan de weg zetten in jouw gemeente met Kerst? Ben jij benieuwd of het afval wordt opgehaald met Kerst? In Nederland is het overal het algemeen zo dat op nationale feestdagen het afval niet wordt opgehaald. Eens in de zoveel tijd vallen de feestdagen op doordeweekse dagen waardoor het mogelijk is dat dit op jouw afvaldag valt. In dit geval is er een afwijkende dienstregeling. Op deze manier voorkomt de gemeente dat jij lang blijft zitten met het afval en voorkomt het ook dat het in de natuur terecht komt. Om zeker te weten wanneer het afval wordt opgehaald kun je het beste de website van de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf raadplegen.

Oud papier in Oldenzaal

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Overijssel

In de provincie Overijssel wordt er op verschillende manieren gewerkt aan afvalreductie. Zo werken de gemeenten nauw samen met elkaar om inwoners en bedrijven te informeren over de impact van afvalproductie. Daarnaast is er een initiatief in het leven geroepen om het zwervend afval aan te pakken. Een van de maatregelen is het opzetten van een zwerfafval campagne. Hierbij wordt er samengewerkt met gemeenten, bedrijven en vrijwilligers om zwervend afval op te ruimen en inwoners bewust te maken van het belang van afvalvermindering. Er zijn ook initiatieven genomen om inwoners te stimuleren om afval te scheiden. Zo bieden gemeenten in de provincie Overijssel inzamelpunten voor recycling van afvalsoorten zoals papier, plastic, metalen en glas. Het beleid van de provincie lijkt haar vruchten af te werpen. De doelstelling van het Nederlandse rijk is om in 2030 75% van het afval te scheiden, provincie Overijssel is al goed op weg met 74%. 

Afvalkalender Oldenzaal in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Oldenzaal:
  • In de gemeente Oldenzaal wordt de afvalkalender verzorgd door Twente Milieu.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 485 kilo huisvuil ingezameld door de 31,788 inwoners in Oldenzaal.
  • In de gemeente Oldenzaal wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Oldenzaal zijn €276,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Oldenzaal gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Oldenzaal?

De afvalkalender van de gemeente Oldenzaal vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Oldenzaal?

Als je container in de gemeente Oldenzaal niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Oldenzaal of met de afvalverwerker: Twente Milieu

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Oldenzaal kun je dan contact opnemen met de gemeente Oldenzaal. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Twente Milieu) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Oldenzaal?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Oldenzaal een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Oldenzaal als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Oldenzaal?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Oldenzaal: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Oldenzaal. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *