Afvalkalender gemeente Olst-Wijhe

Afvalkalender gemeente Olst-Wijhe bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2023 van de gemeente Olst-Wijhe? Op de afvalkalender van gemeente Olst-Wijhe vind je de actuele afval ophaaldagen. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Olst-Wijhe wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Olst-Wijhe de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Olst-Wijhe.
Afvalkalender gemeente Olst-Wijhe

Afvalkalender Olst-Wijhe

Afvalkalender gemeente Olst-Wijhe bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Olst-Wijhe kunt vinden? De gemeente Olst-Wijhe ligt in de provincie Overijssel en heeft 18,535 inwoners. De afvalkalender in gemeente Olst-Wijhe wordt verzorgd door ROVA. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Olst-Wijhe.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Olst-Wijhe aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Olst-Wijhe (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Olst-Wijhe.

Over afval in de gemeente Olst-Wijhe

In de gemeente Olst-Wijhe wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 18,535 inwoners in de gemeente Olst-Wijhe bieden jaarlijks ongeveer 487 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 165 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 60 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Olst-Wijhe jaarlijks per persoon 23 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Olst-Wijhe. Daarvan biedt iedere persoon 32.5 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 4 kilo grof huishoudelijk afval en 55 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Olst-Wijhe gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2023 Olst-Wijhe

Wil je de afvalkalender 2023 van de gemeente Olst-Wijhe bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Olst-Wijhe vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2023 gemeente Olst-Wijhe

In de gemeente Olst-Wijhe betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Olst-Wijhe betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2023 in de gemeente Olst-Wijhe is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €210.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €235.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Olst-Wijhe: €228.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Olst-Wijhe wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Olst-Wijhe.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Olst-Wijhe.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Olst-Wijhe

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Olst-Wijhe.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 165
Papier 60
Glas 23
PMD 32.5
Grof huishoudelijk Restafval 4
Fijn huishoudelijk Restafval 55

Afvalwijzer gemeente Olst-Wijhe

Afvalwijzer Olst-Wijhe bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Olst-Wijhe jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 487 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 18,535 inwoners van de gemeente Olst-Wijhe, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Olst-Wijhe

Olst-Wijhe is een diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Olst-Wijhe

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Olst-Wijhe brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Olst-Wijhe op onderstaand adres:
  • Milieustraat Olst-Wijhe, Zompstraat 21, Raalte | Rijnlandstraat 2, Zwolle

Niet geleegd, extra container of container vol?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Olst-Wijhe

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Grofvuil gemeente Olst-Wijhe

Heb je grofvuil en wil je dit naar de afvalstort brengen. In sommige gemeenten is het wegbrengen van grof huishoudelijk afval gratis. Voor sommige afvalsoorten moet je betalen. Wat de kosten zijn voor het wegbrengen van vuilnis naar de afvalstort verschilt per gemeente. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerker kun je zien wat de prijzen zijn. Onder grofvuil verstaan we al het afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kwijt kunt. Soms zijn objecten te groot of te zwaar voor de kliko of ondergrondse container. Dan kun je kiezen om deze weg te brengen naar de milieustraat bij jou in de buurt. Op deze pagina vind je informatie over jouw milieustraat en welke soorten afval je mag afstorten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouw- sloopmateriaal en klein chemisch afval.

Afwijkende afvalkalender Olst-Wijhe

Kun je de container aan de weg zetten in jouw gemeente met Kerst? Ben jij benieuwd of het afval wordt opgehaald met Kerst? In Nederland is het overal het algemeen zo dat op nationale feestdagen het afval niet wordt opgehaald. Eens in de zoveel tijd vallen de feestdagen op doordeweekse dagen waardoor het mogelijk is dat dit op jouw afvaldag valt. In dit geval is er een afwijkende dienstregeling. Op deze manier voorkomt de gemeente dat jij lang blijft zitten met het afval en voorkomt het ook dat het in de natuur terecht komt. Om zeker te weten wanneer het afval wordt opgehaald kun je het beste de website van de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf raadplegen.

Oud papier in Olst-Wijhe

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Overijssel

In de provincie Overijssel wordt er op verschillende manieren gewerkt aan afvalreductie. Zo werken de gemeenten nauw samen met elkaar om inwoners en bedrijven te informeren over de impact van afvalproductie. Daarnaast is er een initiatief in het leven geroepen om het zwervend afval aan te pakken. Een van de maatregelen is het opzetten van een zwerfafval campagne. Hierbij wordt er samengewerkt met gemeenten, bedrijven en vrijwilligers om zwervend afval op te ruimen en inwoners bewust te maken van het belang van afvalvermindering. Er zijn ook initiatieven genomen om inwoners te stimuleren om afval te scheiden. Zo bieden gemeenten in de provincie Overijssel inzamelpunten voor recycling van afvalsoorten zoals papier, plastic, metalen en glas. Het beleid van de provincie lijkt haar vruchten af te werpen. De doelstelling van het Nederlandse rijk is om in 2030 75% van het afval te scheiden, provincie Overijssel is al goed op weg met 74%. 

Afvalkalender Olst-Wijhe in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Olst-Wijhe:
  • In de gemeente Olst-Wijhe wordt de afvalkalender verzorgd door ROVA.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 487 kilo huisvuil ingezameld door de 18,535 inwoners in Olst-Wijhe.
  • In de gemeente Olst-Wijhe wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Olst-Wijhe zijn €228,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Olst-Wijhe gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2023) van de gemeente Olst-Wijhe?

De afvalkalender van de gemeente Olst-Wijhe vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Olst-Wijhe?

Als je container in de gemeente Olst-Wijhe niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Olst-Wijhe of met de afvalverwerker: ROVA

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Olst-Wijhe kun je dan contact opnemen met de gemeente Olst-Wijhe. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (ROVA) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Olst-Wijhe?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Olst-Wijhe een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Olst-Wijhe als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Olst-Wijhe?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Olst-Wijhe: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Olst-Wijhe. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *