Afvalkalender gemeente Ommen

Afvalkalender gemeente Ommen bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Ommen? Op de afvalkalender van gemeente Ommen vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Ommen. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Ommen wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Ommen de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Ommen.
Afvalkalender gemeente Ommen

Afvalkalender Ommen

Afvalkalender gemeente Ommen bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Ommen kunt vinden? De gemeente Ommen ligt in de provincie Overijssel en heeft 18,450 inwoners. De afvalkalender in gemeente Ommen wordt verzorgd door ROVA. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Ommen.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Ommen aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Ommen (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Ommen.

Over afval in de gemeente Ommen

In de gemeente Ommen wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 18,450 inwoners in de gemeente Ommen bieden jaarlijks ongeveer 509 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 172 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 66 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Ommen jaarlijks per persoon 25 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Ommen. Daarvan biedt iedere persoon 40.8 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 3 kilo grof huishoudelijk afval en 60 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Ommen gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Ommen

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Ommen bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Ommen vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Ommen

In de gemeente Ommen betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Ommen betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Ommen is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €197.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €247.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Ommen: €231.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Ommen wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Ommen.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Ommen.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Ommen

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Ommen.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 172
Papier 66
Glas 25
PMD 40.8
Grof huishoudelijk Restafval 3
Fijn huishoudelijk Restafval 60

Afvalwijzer gemeente Ommen

Afvalwijzer Ommen bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Ommen jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 509 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 18,450 inwoners van de gemeente Ommen, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Ommen

Ommen is een diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Ommen

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Ommen brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Ommen op onderstaand adres:
  • Frijlink Milieu, Brink 50, 7731 TG Ommen

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Een volle container is natuurlijk iets waar niemand op staat te wachten. Daarom kun je bij de gemeente ook een extra leging van je container aanvragen. Hier zijn vaak wel extra kosten aan verbonden. Het is daarom verstandiger om je afval zelf naar de vuilstort of de milieustraat van jouw gemeente te brengen. Maak je gebruik van een ondergrondse container bij jou in de buurt? Als de ondergrondse container vol is dan kun je ook contact opnemen met jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Dit is gratis. Vind je jouw container te klein? Dan kun je contact opnemen met de gemeente om een aanvraag te doen voor een grotere container. Let op: het beleid hiervoor verschilt per gemeente. Je mag afval nooit zomaar naast de container zetten. Hier kun je een boete voor krijgen. Zwerfafval is natuurlijk iets wat niemand wil.

Papieren afvalkalender gemeente Ommen

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Ommen printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van ROVA.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Ommen printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Ommen

Heb je grofvuil en wil je dit naar de afvalstort brengen. In sommige gemeenten is het wegbrengen van grof huishoudelijk afval gratis. Voor sommige afvalsoorten moet je betalen. Wat de kosten zijn voor het wegbrengen van vuilnis naar de afvalstort verschilt per gemeente. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerker kun je zien wat de prijzen zijn. Onder grofvuil verstaan we al het afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kwijt kunt. Soms zijn objecten te groot of te zwaar voor de kliko of ondergrondse container. Dan kun je kiezen om deze weg te brengen naar de milieustraat bij jou in de buurt. Op deze pagina vind je informatie over jouw milieustraat en welke soorten afval je mag afstorten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouw- sloopmateriaal en klein chemisch afval.

Afwijkende afvalkalender Ommen

Kun je de container aan de weg zetten in jouw gemeente met Kerst? Ben jij benieuwd of het afval wordt opgehaald met Kerst? In Nederland is het overal het algemeen zo dat op nationale feestdagen het afval niet wordt opgehaald. Eens in de zoveel tijd vallen de feestdagen op doordeweekse dagen waardoor het mogelijk is dat dit op jouw afvaldag valt. In dit geval is er een afwijkende dienstregeling. Op deze manier voorkomt de gemeente dat jij lang blijft zitten met het afval en voorkomt het ook dat het in de natuur terecht komt. Om zeker te weten wanneer het afval wordt opgehaald kun je het beste de website van de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf raadplegen.

Oud papier in Ommen

Het apart inzamelen van oud papier is heel belangrijk. Omdat dit papier eenvoudig gerecycled kan worden en hier weer nieuwe producten van gemaakt kunnen. Oud papier wordt verwerkt door een speciale afvalverwerker. Zij maken “pulp” van oud papier en karton. Van dit pulp worden vervolgens weer nieuwe producten gemaakt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tissues en verpakkingsmateriaal voor alledaagse producten. Hierom wordt het apart inzamelen van oud papier steeds belangrijker. Jij kunt hieraan jouw steentje bijdragen. Door het apart te houden van papier en dit op de juiste plaatsen in televeren. Op de site van jouw gemeente of afvalverwerker kun je de dichtstbijzijnde papiercontainer vinden.

Afvalbeleid in de provincie Overijssel

In de provincie Overijssel wordt er op verschillende manieren gewerkt aan afvalreductie. Zo werken de gemeenten nauw samen met elkaar om inwoners en bedrijven te informeren over de impact van afvalproductie. Daarnaast is er een initiatief in het leven geroepen om het zwervend afval aan te pakken. Een van de maatregelen is het opzetten van een zwerfafval campagne. Hierbij wordt er samengewerkt met gemeenten, bedrijven en vrijwilligers om zwervend afval op te ruimen en inwoners bewust te maken van het belang van afvalvermindering. Er zijn ook initiatieven genomen om inwoners te stimuleren om afval te scheiden. Zo bieden gemeenten in de provincie Overijssel inzamelpunten voor recycling van afvalsoorten zoals papier, plastic, metalen en glas. Het beleid van de provincie lijkt haar vruchten af te werpen. De doelstelling van het Nederlandse rijk is om in 2030 75% van het afval te scheiden, provincie Overijssel is al goed op weg met 74%. 

Afvalkalender Ommen in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Ommen:
  • In de gemeente Ommen wordt de afvalkalender verzorgd door ROVA.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 509 kilo huisvuil ingezameld door de 18,450 inwoners in Ommen.
  • In de gemeente Ommen wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Ommen zijn €231,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Ommen gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Ommen?

De afvalkalender van de gemeente Ommen vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Ommen?

Als je container in de gemeente Ommen niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Ommen of met de afvalverwerker: ROVA

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Ommen kun je dan contact opnemen met de gemeente Ommen. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (ROVA) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Ommen?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Ommen een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Ommen als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Ommen?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Ommen: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Ommen. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Ommen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *