Afvalkalender gemeente Papendrecht

Afvalkalender gemeente Papendrecht bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Papendrecht? Op de afvalkalender van gemeente Papendrecht vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Papendrecht. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Papendrecht wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Papendrecht de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Papendrecht.
Afvalkalender gemeente Papendrecht

Afvalkalender Papendrecht

Afvalkalender gemeente Papendrecht bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Papendrecht kunt vinden? De gemeente Papendrecht ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 32,174 inwoners. De afvalkalender in gemeente Papendrecht wordt verzorgd door HVC. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Papendrecht.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Papendrecht aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Papendrecht (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Papendrecht.

Over afval in de gemeente Papendrecht

In de gemeente Papendrecht wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 32,174 inwoners in de gemeente Papendrecht bieden jaarlijks ongeveer 510 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 59 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 43 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Papendrecht jaarlijks per persoon 15 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Papendrecht. Daarvan biedt iedere persoon 6.8 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 21 kilo grof huishoudelijk afval en 229 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Papendrecht gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Papendrecht

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Papendrecht bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Papendrecht vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Papendrecht

In de gemeente Papendrecht betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Papendrecht betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Papendrecht is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €300.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €420.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Papendrecht: €380.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Papendrecht wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Papendrecht.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Papendrecht.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Papendrecht

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Papendrecht.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 59
Papier 43
Glas 15
PMD 6.8
Grof huishoudelijk Restafval 21
Fijn huishoudelijk Restafval 229

Afvalwijzer gemeente Papendrecht

Afvalwijzer Papendrecht bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Papendrecht jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 510 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 32,174 inwoners van de gemeente Papendrecht, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Papendrecht

Papendrecht is een niet-diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Papendrecht

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Papendrecht brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Papendrecht op onderstaand adres:
  • Afvalbrengstation Papendrecht, Willem Dreeslaan 4, 3354 AW Papendrecht

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Papendrecht

Ben jij opzoek naar de papieren afvalkalender van jouw gemeente? Het uitbrengen van een papieren afvalkalender is al jarenlang niet meer de standaard. Voor veel mensen is dit een groot gemis. De papieren afvalkalender heeft namelijk veel voordelen. Zo is het eenvoudig te raadplegen en gemakkelijk in gebruik. Ook heeft niet iedereen toegang tot internet of een smartphone. Het geeft een goed overzicht op welke dagen het afval wordt opgehaald. Daarnaast staat er ook informatie beschreven over de afwijkende ophaaldagen en informatie over de milieustraat bij jou in de buurt. Ben jij benieuwd of jouw gemeente een papieren afvalkalender beschikbaar heeft? Neem dan contact op met jouw gemeente of afvalverwerker. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Papendrecht printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van HVC.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Papendrecht printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Papendrecht

Heb je grofvuil en wil je dit naar de afvalstort brengen. In sommige gemeenten is het wegbrengen van grof huishoudelijk afval gratis. Voor sommige afvalsoorten moet je betalen. Wat de kosten zijn voor het wegbrengen van vuilnis naar de afvalstort verschilt per gemeente. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerker kun je zien wat de prijzen zijn. Onder grofvuil verstaan we al het afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kwijt kunt. Soms zijn objecten te groot of te zwaar voor de kliko of ondergrondse container. Dan kun je kiezen om deze weg te brengen naar de milieustraat bij jou in de buurt. Op deze pagina vind je informatie over jouw milieustraat en welke soorten afval je mag afstorten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouw- sloopmateriaal en klein chemisch afval.

Afwijkende afvalkalender Papendrecht

Kun je de container aan de weg zetten in jouw gemeente met Kerst? Ben jij benieuwd of het afval wordt opgehaald met Kerst? In Nederland is het overal het algemeen zo dat op nationale feestdagen het afval niet wordt opgehaald. Eens in de zoveel tijd vallen de feestdagen op doordeweekse dagen waardoor het mogelijk is dat dit op jouw afvaldag valt. In dit geval is er een afwijkende dienstregeling. Op deze manier voorkomt de gemeente dat jij lang blijft zitten met het afval en voorkomt het ook dat het in de natuur terecht komt. Om zeker te weten wanneer het afval wordt opgehaald kun je het beste de website van de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf raadplegen.

Oud papier in Papendrecht

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Papendrecht in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Papendrecht:
  • In de gemeente Papendrecht wordt de afvalkalender verzorgd door HVC.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 510 kilo huisvuil ingezameld door de 32,174 inwoners in Papendrecht.
  • In de gemeente Papendrecht wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Papendrecht zijn €380,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Papendrecht gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Papendrecht?

De afvalkalender van de gemeente Papendrecht vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Papendrecht?

Als je container in de gemeente Papendrecht niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Papendrecht of met de afvalverwerker: HVC

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Papendrecht kun je dan contact opnemen met de gemeente Papendrecht. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (HVC) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Papendrecht?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Papendrecht een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Papendrecht als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Papendrecht?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Papendrecht: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Papendrecht. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *