Afvalkalender gemeente Putten

Afvalkalender gemeente Putten bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Putten? Op de afvalkalender van gemeente Putten vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Putten. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Putten wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Putten de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Putten.
Afvalkalender gemeente Putten

Afvalkalender Putten

Afvalkalender gemeente Putten bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Putten kunt vinden? De gemeente Putten ligt in de provincie Gelderland en heeft 24,602 inwoners. De afvalkalender in gemeente Putten wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Putten.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Putten aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Putten (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Putten.

Over afval in de gemeente Putten

In de gemeente Putten wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 24,602 inwoners in de gemeente Putten bieden jaarlijks ongeveer 383 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 55 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 59 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Putten jaarlijks per persoon 24 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Putten. Daarvan biedt iedere persoon 26.7 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 13 kilo grof huishoudelijk afval en 61 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Putten gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Putten

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Putten bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Putten vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Putten

In de gemeente Putten betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Putten betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Putten is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €134.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €165.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Putten: €157.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Putten wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Putten.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Putten.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Putten

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Putten.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 55
Papier 59
Glas 24
PMD 26.7
Grof huishoudelijk Restafval 13
Fijn huishoudelijk Restafval 61

Afvalwijzer gemeente Putten

Afvalwijzer Putten bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Putten jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 383 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 24,602 inwoners van de gemeente Putten, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Putten

Putten is een diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Putten

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Putten brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Putten op onderstaand adres:
  • Afvalbrengstation Putten, Hoge Eng West 5, 3882 TP Putten

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Putten

Ben jij opzoek naar de papieren afvalkalender van jouw gemeente? Het uitbrengen van een papieren afvalkalender is al jarenlang niet meer de standaard. Voor veel mensen is dit een groot gemis. De papieren afvalkalender heeft namelijk veel voordelen. Zo is het eenvoudig te raadplegen en gemakkelijk in gebruik. Ook heeft niet iedereen toegang tot internet of een smartphone. Het geeft een goed overzicht op welke dagen het afval wordt opgehaald. Daarnaast staat er ook informatie beschreven over de afwijkende ophaaldagen en informatie over de milieustraat bij jou in de buurt. Ben jij benieuwd of jouw gemeente een papieren afvalkalender beschikbaar heeft? Neem dan contact op met jouw gemeente of afvalverwerker. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Putten printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Putten printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Putten

Heb je grofvuil en wil je dit naar de afvalstort brengen. In sommige gemeenten is het wegbrengen van grof huishoudelijk afval gratis. Voor sommige afvalsoorten moet je betalen. Wat de kosten zijn voor het wegbrengen van vuilnis naar de afvalstort verschilt per gemeente. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerker kun je zien wat de prijzen zijn. Onder grofvuil verstaan we al het afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kwijt kunt. Soms zijn objecten te groot of te zwaar voor de kliko of ondergrondse container. Dan kun je kiezen om deze weg te brengen naar de milieustraat bij jou in de buurt. Op deze pagina vind je informatie over jouw milieustraat en welke soorten afval je mag afstorten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouw- sloopmateriaal en klein chemisch afval.

Afwijkende afvalkalender Putten

Kun je de container aan de weg zetten in jouw gemeente met Kerst? Ben jij benieuwd of het afval wordt opgehaald met Kerst? In Nederland is het overal het algemeen zo dat op nationale feestdagen het afval niet wordt opgehaald. Eens in de zoveel tijd vallen de feestdagen op doordeweekse dagen waardoor het mogelijk is dat dit op jouw afvaldag valt. In dit geval is er een afwijkende dienstregeling. Op deze manier voorkomt de gemeente dat jij lang blijft zitten met het afval en voorkomt het ook dat het in de natuur terecht komt. Om zeker te weten wanneer het afval wordt opgehaald kun je het beste de website van de gemeente of afvalverwerkingsbedrijf raadplegen.

Oud papier in Putten

Het apart inzamelen van oud papier is heel belangrijk. Omdat dit papier eenvoudig gerecycled kan worden en hier weer nieuwe producten van gemaakt kunnen. Oud papier wordt verwerkt door een speciale afvalverwerker. Zij maken “pulp” van oud papier en karton. Van dit pulp worden vervolgens weer nieuwe producten gemaakt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tissues en verpakkingsmateriaal voor alledaagse producten. Hierom wordt het apart inzamelen van oud papier steeds belangrijker. Jij kunt hieraan jouw steentje bijdragen. Door het apart te houden van papier en dit op de juiste plaatsen in televeren. Op de site van jouw gemeente of afvalverwerker kun je de dichtstbijzijnde papiercontainer vinden.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Putten in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Putten:
  • In de gemeente Putten wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 383 kilo huisvuil ingezameld door de 24,602 inwoners in Putten.
  • In de gemeente Putten wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Putten zijn €157,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Putten gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Putten?

De afvalkalender van de gemeente Putten vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Putten?

Als je container in de gemeente Putten niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Putten of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Putten kun je dan contact opnemen met de gemeente Putten. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Putten?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Putten een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Putten als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Putten?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Putten: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Putten. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Putten”

  1. Geachte Priscilla de Koster,

   Vaak zijn er nog huizen in het buitengebied die gebruik maken van kliko’s of minicontainers omdat zij niet de mogelijkheid hebben om gebruikt te maken van de gemeenschappelijke (ondergrondse) containers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *