Afvalkalender gemeente Rheden

Afvalkalender gemeente Rheden bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Rheden? Op de afvalkalender van gemeente Rheden vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Rheden. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Rheden wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Rheden de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Rheden.
Afvalkalender gemeente Rheden

Afvalkalender Rheden

Afvalkalender gemeente Rheden bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Rheden kunt vinden? De gemeente Rheden ligt in de provincie Gelderland en heeft 43,476 inwoners. De afvalkalender in gemeente Rheden wordt verzorgd door SUEZ. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Rheden.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Rheden aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Rheden (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Rheden.

Over afval in de gemeente Rheden

In de gemeente Rheden wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 43,476 inwoners in de gemeente Rheden bieden jaarlijks ongeveer 534 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 130 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 60 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Rheden jaarlijks per persoon 23 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Rheden. Daarvan biedt iedere persoon 19.8 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 48 kilo grof huishoudelijk afval en 154 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Rheden gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Rheden

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Rheden bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Rheden vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Rheden

In de gemeente Rheden betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Rheden betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Rheden is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €237.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €271.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Rheden: €256.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Rheden wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Rheden.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Rheden.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Rheden

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Rheden.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 130
Papier 60
Glas 23
PMD 19.8
Grof huishoudelijk Restafval 48
Fijn huishoudelijk Restafval 154

Afvalwijzer gemeente Rheden

Afvalwijzer Rheden bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Rheden jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 534 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 43,476 inwoners van de gemeente Rheden, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Rheden

Rheden is een niet-diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Rheden

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Rheden brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Rheden op onderstaand adres:
  • Suez Afvalbrengstation Arnhem-Noord, Beijerinckweg 9A, 6827 BN Arnhem

Volle kliko en extra laten legen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Rheden

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Rheden printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van SUEZ.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Rheden printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Rheden

Onder grofvuil verstaan we al het afval wat te groot is voor de kliko’s en minicontainers. Ook het afval wat niet past in de ondergrondse containers valt onder grofvuil. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld bankstellen, kapotte apparaten, bouwafval en tuinafval. Om het milieu te sparen is het belangrijk voor een goede afvoer van dit afval. In veel gemeenten worden grofvuil verzameldiensten aangeboden. Zo wordt er op een aantal dagen per jaar grofvuil opgehaald. Vaak staan deze dagen vermeld op de afvalkalender van de gemeente waarin jij woont. Ook kun je in sommige gemeenten een (online) afspraak maken om het afval op te halen, dit is vaak gratis voor inwoners. Ook kun je het grofvuil wegbrengen naar de milieustraat in jouw gemeente. Welk afval jij (gratis) kunt afstorten kun je vinden op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf.

Afwijkende afvalkalender Rheden

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Rheden

Wanneer wordt het papier opgehaald en waar kun je oud papier laten? Veel gemeenten maken gebruik van speciale papierbakken. Deze bakken voor oud papier vind je vaak in de buurt van winkelcentra, scholen en op pleinen. In sommige gemeenten wordt er aan het begin van het kalenderjaar een afvalkalender uitgegeven. Hierin staat aangegeven op welke dagen per jaar jij het oud papier aan de weg kunt zetten. Zorg er wel voor dat het een stevig gebonden pakketje is zodat het papier niet rondslingerd. Met het scheiden van oud papier draag jij bij aan een duurzame circulaire economie. Van het oud papier worden nieuwe producten gemaakt. Benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw gemeente? Bekijk de website van jouw gemeente om te zien waar jij jouw oud papier kunt laten.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Rheden in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Rheden:
  • In de gemeente Rheden wordt de afvalkalender verzorgd door SUEZ.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 534 kilo huisvuil ingezameld door de 43,476 inwoners in Rheden.
  • In de gemeente Rheden wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Rheden zijn €256,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Rheden gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Rheden?

De afvalkalender van de gemeente Rheden vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Rheden?

Als je container in de gemeente Rheden niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Rheden of met de afvalverwerker: SUEZ

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Rheden kun je dan contact opnemen met de gemeente Rheden. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (SUEZ) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Rheden?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Rheden een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Rheden als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Rheden?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Rheden: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Rheden. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *