Afvalkalender gemeente Rijswijk

Afvalkalender gemeente Rijswijk bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Rijswijk? Op de afvalkalender van gemeente Rijswijk vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Rijswijk. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Rijswijk wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Rijswijk de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Rijswijk.
Afvalkalender gemeente Rijswijk

Afvalkalender Rijswijk

Afvalkalender gemeente Rijswijk bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Rijswijk kunt vinden? De gemeente Rijswijk ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 57,096 inwoners. De afvalkalender in gemeente Rijswijk wordt verzorgd door Avalex. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Rijswijk.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Rijswijk aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Rijswijk (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Rijswijk.

Over afval in de gemeente Rijswijk

In de gemeente Rijswijk wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 57,096 inwoners in de gemeente Rijswijk bieden jaarlijks ongeveer 431 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 48 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 34 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Rijswijk jaarlijks per persoon 19 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Rijswijk. Daarvan biedt iedere persoon 6 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 36 kilo grof huishoudelijk afval en 236 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Rijswijk gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Rijswijk

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Rijswijk bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Rijswijk vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Rijswijk

In de gemeente Rijswijk betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Rijswijk betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Rijswijk is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €359.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €475.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Rijswijk: €425.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Rijswijk wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Rijswijk.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Rijswijk.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Rijswijk

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Rijswijk.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 48
Papier 34
Glas 19
PMD 6
Grof huishoudelijk Restafval 36
Fijn huishoudelijk Restafval 236

Afvalwijzer gemeente Rijswijk

Afvalwijzer Rijswijk bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Rijswijk jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 431 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 57,096 inwoners van de gemeente Rijswijk, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Rijswijk

Rijswijk is een niet-diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Rijswijk

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Rijswijk brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Rijswijk op onderstaand adres:
  • Avalex Milieustraat Rijswijk, Laan van ‘s-Gravenmade 9, 2495 BD Den Haag

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Wil je jouw kliko een extra keer laten legen? Iedereen heeft weleens meer afval dan gebruikelijk. Bijvoorbeeld rondom de feestdagen of wanneer je lekker in de tuin bent bezig geweest. Om te voorkomen dat jouw kliko te vol raakt kun je ervoor kiezen om deze een extra keer te laten legen. Het legen van de kliko’s wordt uitgevoerd door de gemeente of door een afvalverwerker waar jouw gemeente mee samenwerkt. Binnen de gemeenten zijn er verschillende mogelijkheden om het extra te laten legen. Je kunt telefonisch contact opnemen of een online afspraak maken voor een extra ophaaldienst. Daarnaast kun je eenvoudig het afval zelf storten op de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je de website van jouw afvalverwerker raadplegen. 

Papieren afvalkalender gemeente Rijswijk

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Rijswijk printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Avalex.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Rijswijk printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Rijswijk

Onder grofvuil verstaan we al het afval wat te groot is voor de kliko’s en minicontainers. Ook het afval wat niet past in de ondergrondse containers valt onder grofvuil. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld bankstellen, kapotte apparaten, bouwafval en tuinafval. Om het milieu te sparen is het belangrijk voor een goede afvoer van dit afval. In veel gemeenten worden grofvuil verzameldiensten aangeboden. Zo wordt er op een aantal dagen per jaar grofvuil opgehaald. Vaak staan deze dagen vermeld op de afvalkalender van de gemeente waarin jij woont. Ook kun je in sommige gemeenten een (online) afspraak maken om het afval op te halen, dit is vaak gratis voor inwoners. Ook kun je het grofvuil wegbrengen naar de milieustraat in jouw gemeente. Welk afval jij (gratis) kunt afstorten kun je vinden op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf.

Afwijkende afvalkalender Rijswijk

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Rijswijk

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Rijswijk in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Rijswijk:
  • In de gemeente Rijswijk wordt de afvalkalender verzorgd door Avalex.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 431 kilo huisvuil ingezameld door de 57,096 inwoners in Rijswijk.
  • In de gemeente Rijswijk wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Rijswijk zijn €425,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Rijswijk gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Rijswijk?

De afvalkalender van de gemeente Rijswijk vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Rijswijk?

Als je container in de gemeente Rijswijk niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Rijswijk of met de afvalverwerker: Avalex

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Rijswijk kun je dan contact opnemen met de gemeente Rijswijk. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Avalex) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Rijswijk?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Rijswijk een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Rijswijk als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Rijswijk?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Rijswijk: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Rijswijk. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Eén gedachte over “Afvalkalender gemeente Rijswijk”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *