Afvalkalender gemeente Roermond

Afvalkalender gemeente Roermond bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Roermond? Op de afvalkalender van gemeente Roermond vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Roermond. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Roermond wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Roermond de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Roermond.
Afvalkalender gemeente Roermond

Afvalkalender Roermond

Afvalkalender gemeente Roermond bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Roermond kunt vinden? De gemeente Roermond ligt in de provincie Limburg en heeft 59,142 inwoners. De afvalkalender in gemeente Roermond wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Roermond.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Roermond aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Roermond (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Roermond.

Over afval in de gemeente Roermond

In de gemeente Roermond wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 59,142 inwoners in de gemeente Roermond bieden jaarlijks ongeveer 530 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 58 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 50 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Roermond jaarlijks per persoon 20 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Roermond. Daarvan biedt iedere persoon 0 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 37 kilo grof huishoudelijk afval en 197 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Roermond gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Roermond

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Roermond bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Roermond vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Roermond

In de gemeente Roermond betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Roermond betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Roermond is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €305.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €305.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Roermond: €305.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Roermond wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Roermond.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Roermond.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Roermond

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Roermond.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 58
Papier 50
Glas 20
PMD 0
Grof huishoudelijk Restafval 37
Fijn huishoudelijk Restafval 197

Afvalwijzer gemeente Roermond

Afvalwijzer Roermond bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Roermond jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 530 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 59,142 inwoners van de gemeente Roermond, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Roermond

Roermond is een niet-diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Roermond

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Roermond brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Roermond op onderstaand adres:
  • Milieupark Roermond, Mijnheerkensweg 31, 6041 TA Roermond

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Is jouw kliko niet geleegd? De gemeente of afvalverwerker binnen jouw gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van het huishoudelijk afval. Denk hierbij aan restafval, papier en GFT-afval. Op de afvalkalender van jouw gemeente vind je informatie over het aanbieden van afval. Doe dit op de juiste momenten en op de daarvoor bestemde plaatsen. Is jouw container toch niet geleegd? Neem dan telefonisch contact op met jouw gemeente. Zij kunnen dan alsnog het afval ophalen. Mocht het zo zijn dat je er niet (lang) mee wilt blijven zitten kun je ervoor kiezen om het afval zelf af te storten. Er zijn hiervoor diverse mogelijkheden. Bij veel supermarkten/ winkelcentra is het mogelijk om afval af te storten. Ook is er altijd wel een milieustraat bij jou in de buurt voor het afstorten van huishoudelijk afval. 

Papieren afvalkalender gemeente Roermond

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Roermond printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Roermond printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Roermond

Onder grofvuil verstaan we al het afval wat te groot is voor de kliko’s en minicontainers. Ook het afval wat niet past in de ondergrondse containers valt onder grofvuil. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld bankstellen, kapotte apparaten, bouwafval en tuinafval. Om het milieu te sparen is het belangrijk voor een goede afvoer van dit afval. In veel gemeenten worden grofvuil verzameldiensten aangeboden. Zo wordt er op een aantal dagen per jaar grofvuil opgehaald. Vaak staan deze dagen vermeld op de afvalkalender van de gemeente waarin jij woont. Ook kun je in sommige gemeenten een (online) afspraak maken om het afval op te halen, dit is vaak gratis voor inwoners. Ook kun je het grofvuil wegbrengen naar de milieustraat in jouw gemeente. Welk afval jij (gratis) kunt afstorten kun je vinden op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf.

Afwijkende afvalkalender Roermond

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Roermond

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Limburg

Woon jij in de provincie Limburg? Inwoners van de provincie Limburg hebben diverse mogelijkheden om hun afval weg te gooien. Zo werken sommige gemeenten met het DIFTAR systeem en andere werken met een vast tarief. DIFTAR staat voor gedifferentieerde tarieven, dit betekent kortweg; hoe meer afval je produceert hoe meer je betaalt. In de provincie Limburg wordt er nauw samengewerkt met de diverse gemeenten om een zo duurzaam mogelijk beleid te maken op afvalverwerking. Er zijn verschillende mogelijkheden om te besparen op kosten van het afval. Door op een juiste manier jouw afval te scheiden beperk je de kosten voor het restafval. Denk hierbij aan het apart houden van plastic, glas en GFT afval. 

Afvalkalender Roermond in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Roermond:
  • In de gemeente Roermond wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 530 kilo huisvuil ingezameld door de 59,142 inwoners in Roermond.
  • In de gemeente Roermond wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Roermond zijn €305,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Roermond gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Roermond?

De afvalkalender van de gemeente Roermond vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Roermond?

Als je container in de gemeente Roermond niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Roermond of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Roermond kun je dan contact opnemen met de gemeente Roermond. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Roermond?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Roermond een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Roermond als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Roermond?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Roermond: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Roermond. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *