Afvalkalender gemeente Roosendaal

Afvalkalender gemeente Roosendaal bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Roosendaal? Op de afvalkalender van gemeente Roosendaal vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Roosendaal. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Roosendaal wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Roosendaal de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Roosendaal.
Afvalkalender gemeente Roosendaal

Afvalkalender Roosendaal

Afvalkalender gemeente Roosendaal bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Roosendaal kunt vinden? De gemeente Roosendaal ligt in de provincie Noord-Brabant en heeft 77,182 inwoners. De afvalkalender in gemeente Roosendaal wordt verzorgd door Saver. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Roosendaal.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Roosendaal aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Roosendaal (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Roosendaal.

Over afval in de gemeente Roosendaal

In de gemeente Roosendaal wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 77,182 inwoners in de gemeente Roosendaal bieden jaarlijks ongeveer 543 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 107 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 56 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Roosendaal jaarlijks per persoon 19 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Roosendaal. Daarvan biedt iedere persoon 20 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 26 kilo grof huishoudelijk afval en 146 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Roosendaal gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Roosendaal

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Roosendaal bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Roosendaal vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Roosendaal

In de gemeente Roosendaal betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Roosendaal betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Roosendaal is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €267.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €309.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Roosendaal: €293.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Roosendaal wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Roosendaal.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Roosendaal.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Roosendaal

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Roosendaal.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 107
Papier 56
Glas 19
PMD 20
Grof huishoudelijk Restafval 26
Fijn huishoudelijk Restafval 146

Afvalwijzer gemeente Roosendaal

Afvalwijzer Roosendaal bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Roosendaal jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 543 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 77,182 inwoners van de gemeente Roosendaal, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Roosendaal

Roosendaal is een diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Roosendaal

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Roosendaal brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Roosendaal op onderstaand adres:
  • Grondstoffencentrum Roosendaal, Wortelsteeke in Oud Gastel

Volle kliko en extra laten legen?

Is jouw kliko niet geleegd? De gemeente of afvalverwerker binnen jouw gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van het huishoudelijk afval. Denk hierbij aan restafval, papier en GFT-afval. Op de afvalkalender van jouw gemeente vind je informatie over het aanbieden van afval. Doe dit op de juiste momenten en op de daarvoor bestemde plaatsen. Is jouw container toch niet geleegd? Neem dan telefonisch contact op met jouw gemeente. Zij kunnen dan alsnog het afval ophalen. Mocht het zo zijn dat je er niet (lang) mee wilt blijven zitten kun je ervoor kiezen om het afval zelf af te storten. Er zijn hiervoor diverse mogelijkheden. Bij veel supermarkten/ winkelcentra is het mogelijk om afval af te storten. Ook is er altijd wel een milieustraat bij jou in de buurt voor het afstorten van huishoudelijk afval. 

Papieren afvalkalender gemeente Roosendaal

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Roosendaal printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Saver.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Roosendaal printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Roosendaal

Onder grofvuil verstaan we al het afval wat te groot is voor de kliko’s en minicontainers. Ook het afval wat niet past in de ondergrondse containers valt onder grofvuil. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld bankstellen, kapotte apparaten, bouwafval en tuinafval. Om het milieu te sparen is het belangrijk voor een goede afvoer van dit afval. In veel gemeenten worden grofvuil verzameldiensten aangeboden. Zo wordt er op een aantal dagen per jaar grofvuil opgehaald. Vaak staan deze dagen vermeld op de afvalkalender van de gemeente waarin jij woont. Ook kun je in sommige gemeenten een (online) afspraak maken om het afval op te halen, dit is vaak gratis voor inwoners. Ook kun je het grofvuil wegbrengen naar de milieustraat in jouw gemeente. Welk afval jij (gratis) kunt afstorten kun je vinden op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf.

Afwijkende afvalkalender Roosendaal

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Roosendaal

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Brabant

Woon jij in Noord-Brabant en ben je opzoek naar de afvalkalender? De provincie Noord-Brabant is een van de eerste provincies in Nederland die een ambitieuze doelstelling heeft rondom afvalverwerking. Binnen alle gemeenten willen zij om in 2030 een volledig circulaire economie te hebben. Een circulaire economie houdt in dat de reststoffen (afval) zoveel mogelijk worden ingezet om nieuwe grondstoffen te maken. Op deze manier worden er geen (nieuwe) grondstoffen meer uitgeput. Een belangrijk onderdeel hiervan is afvalreductie. Door nauw samen te werken met de gemeenten en afvalverwerkers probeert de provincie de doelstelling te behalen. Zij proberen dit samen te bereiken door middel van educatie en ook hulpmiddelen zoals het inzetten van afvalcoaches. Naast reductie is afvalscheiding ook een belangrijk thema binnen de provincie. Jij kunt jouw steentje bijdragen door zorgvuldig om te gaan met jouw afval.  

Afvalkalender Roosendaal in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Roosendaal:
  • In de gemeente Roosendaal wordt de afvalkalender verzorgd door Saver.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 543 kilo huisvuil ingezameld door de 77,182 inwoners in Roosendaal.
  • In de gemeente Roosendaal wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Roosendaal zijn €293,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Roosendaal gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Roosendaal?

De afvalkalender van de gemeente Roosendaal vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Roosendaal?

Als je container in de gemeente Roosendaal niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Roosendaal of met de afvalverwerker: Saver

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Roosendaal kun je dan contact opnemen met de gemeente Roosendaal. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Saver) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Roosendaal?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Roosendaal een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Roosendaal als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Roosendaal?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Roosendaal: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Roosendaal. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Roosendaal”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *