Afvalkalender gemeente Schagen

Afvalkalender gemeente Schagen bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Schagen? Op de afvalkalender van gemeente Schagen vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Schagen. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Schagen wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Schagen de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Schagen.
Afvalkalender gemeente Schagen

Afvalkalender Schagen

Afvalkalender gemeente Schagen bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Schagen kunt vinden? De gemeente Schagen ligt in de provincie Noord-Holland en heeft 46,834 inwoners. De afvalkalender in gemeente Schagen wordt verzorgd door HVC. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Schagen.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Schagen aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Schagen (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Schagen.

Over afval in de gemeente Schagen

In de gemeente Schagen wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 46,834 inwoners in de gemeente Schagen bieden jaarlijks ongeveer 618 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 158 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 56 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Schagen jaarlijks per persoon 25 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Schagen. Daarvan biedt iedere persoon 32 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 25 kilo grof huishoudelijk afval en 153 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Schagen gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Schagen

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Schagen bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Schagen vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Schagen

In de gemeente Schagen betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Schagen betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Schagen is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €307.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €361.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Schagen: €343.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Schagen wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Schagen.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Schagen.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Schagen

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Schagen.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 158
Papier 56
Glas 25
PMD 32
Grof huishoudelijk Restafval 25
Fijn huishoudelijk Restafval 153

Afvalwijzer gemeente Schagen

Afvalwijzer Schagen bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Schagen jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 618 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 46,834 inwoners van de gemeente Schagen, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Schagen

Schagen is een niet-diftar gemeente. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Ook in jouw gemeente wordt er nagedacht over hoe men op een zo duurzaam mogelijke manier met afval kan worden omgegaan. In veel gemeenten moet je het afval gescheiden aanbieden en vaak betaal je ook de hoogste prijs voor het restafval wat je dan nog over houdt. Om zo min mogelijk restafval over te houden is het belangrijk je afval goed te scheiden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de eigen portemonnee. Je zult zien wanneer je op een correcte manier alle afvalsoorten scheidt van elkaar dat je uiteindelijk weinig restafval over hebt. Ook afval beter scheiden en besparen op je afvalkosten? Dat kan middels een prullenbak met meerdere vakken voor afval.

Milieustraat gemeente Schagen

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Schagen brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Schagen op onderstaand adres:
  • HVC – Afvalbrengstation Schagen, Zijperweg 12b, c, 1742 NE Schagen

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Schagen

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Schagen printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van HVC.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Schagen printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Schagen

Onder grofvuil verstaan we al het afval wat te groot is voor de kliko’s en minicontainers. Ook het afval wat niet past in de ondergrondse containers valt onder grofvuil. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld bankstellen, kapotte apparaten, bouwafval en tuinafval. Om het milieu te sparen is het belangrijk voor een goede afvoer van dit afval. In veel gemeenten worden grofvuil verzameldiensten aangeboden. Zo wordt er op een aantal dagen per jaar grofvuil opgehaald. Vaak staan deze dagen vermeld op de afvalkalender van de gemeente waarin jij woont. Ook kun je in sommige gemeenten een (online) afspraak maken om het afval op te halen, dit is vaak gratis voor inwoners. Ook kun je het grofvuil wegbrengen naar de milieustraat in jouw gemeente. Welk afval jij (gratis) kunt afstorten kun je vinden op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf.

Afwijkende afvalkalender Schagen

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Schagen

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland wordt er samengewerkt met de gemeenten om een goed beleid te voeren rondom afvalverwerking. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor het afvoeren van huishoudelijk afval bij de gemeenten. Zij vertrekken jaarlijks de afvalkalender. Maar in de provincie worden de (milieu)vergunningen verstrekt en gekeken naar een goed en duurzaam beleid. In Nederland wordt op dit moment ca 60% van al het afval gescheiden. De doelstelling is om dit uit te breiden naar 75%.  Op deze manier belandt er minder afval op de stortplaats. Want het afval dat niet gescheiden, verbrand of gerecycled kan worden belandt op een stortplaats binnen de provincie. In de provincie Noord-Holland zijn nog drie actieve stortplaatsen en een baggerstortplaats. Daarnaast zijn er nog drie oude stortplaatsen welke nog een milieuvergunning hebben. Op deze plaatsen wordt het afval op een verantwoorde en zo duurzaam mogelijke manier opgeslagen. 

Afvalkalender Schagen in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Schagen:
  • In de gemeente Schagen wordt de afvalkalender verzorgd door HVC.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 618 kilo huisvuil ingezameld door de 46,834 inwoners in Schagen.
  • In de gemeente Schagen wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Schagen zijn €343,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Schagen gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Schagen?

De afvalkalender van de gemeente Schagen vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Schagen?

Als je container in de gemeente Schagen niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Schagen of met de afvalverwerker: HVC

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Schagen kun je dan contact opnemen met de gemeente Schagen. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (HVC) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Schagen?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Schagen een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Schagen als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Schagen?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Schagen: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Schagen. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *